U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

krajnja samilost Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

Citirajući ajet 128 iz sure Al-Teuba (9:128) Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o krajnjoj samilosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. je izvanredan i neusporediv primjer poprimanja Božijeg atributa na ljudskom nivou i od njegovog duhovnog svjetla svijet je primio dobrotvornost; i zaista prima dobrotovrnost i nastavit će da prima.
Obećani Mesija a.s. je napisao: čovjek koji je u svom biću, svojim atributima i u svojim postupcima, i kroz svoje duhovne i svete sposobnosti postavio primjer savršenstva, u znanju i djelu, u iskrenosti i ustrajnosti, i koji je bio nazvan savršenim čovjekom bio je Muhammed s.a.v.s. Čovjek koji je bio najsavršeniji kao čovjek i kao poslanik, i koji je došao sa potpunim blagoslovima, i koji je kroz duhovni preporod i ponovno oživljavanje manifestovao prvo suđenje (sud) u svijetu i koji je oživio mrtvi svijet, taj blagosloveni Poslanik, pečat poslanika, vođa bogobojaznih, ponos poslanika, bio je Muhammed s.a.v.s., odabrani. Naš Gospodaru, spusti na tog voljenog Poslanika onu milost i blagoslov koju nisi spustio ni na koga od početka svijeta. Da se taj uzvišeni poslanik nije pojavio na svijetu onda mi ne bismo imali nikakavog dokaza o istinitosti nižih poslanika kao Junuz, Ejub, Isa sin Merjemin, Malači, Jahja, Zekeria, itd. Iako su oni bili omiljeni i poštovani i bili su miljenici Svemogućeg Boga, oni su obavezni ovom Poslaniku da su bili prihvaćeni u svijetu kao istinski poslanici. O Allahu, spusti Svoje blagoslove na njega i na njegov narod i na njegove drugove, sve njih. Naša zadnja riječ je da sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova (Essence of islam, tom 1, str. 199)

On je napisao da je Časni Poslanik s.a.v.s. imao Božiju ljubav najvišeg stepena, ali da je također podnio duboku gorčinu u svojoj velikoj ljubavi prema stvorenjima. Njegova samilost za ljude, rođena iz Rahimijjata  bila je tako jaka da je to Kur’an sačuvao u gornjem ajetu. Njegova osjećanja samilosti kako je navedeno u ovom ajetu su i za vjernike i za nevjernike. Nevjernici su ga stavili kroz najoštrije proganjanje skupa sa njegovim sljedbenicima, pa ipak je Časni Poslanik s.a.v.s. imao duboku želju za njihovu dobrobit i želio za njih da uzmu ispravan put. U primjerima kad je on sebe branio to je bio strogo slučaj odbrane i nikada nije prešao granicu bilo čemu drugom. Tu sigurno nikada nije bilo pitanje odmazde. Kad je Bog upozorio nevjernike da odustanu i upozorio ih o nevolji koja ih očekuje, Časni Poslanik s.a.v.s. je bio duboko potresen zbog njih i molio je za njih kao što ajet Kur’ana sure Al-Kahf opisuje (18:7). Huzur je rekao da danas čak otac nema toliko brige za ovosvjetsku i duhovnu dobrobit svoje djece, dok je Časni Poslanik s.a.v.s. imao samo sponu ljudskosti sa ovim ljudima. Zatim je Huzur citirao neke hadise da objasni ovaj predmet, kako je časni Poslanik s.a.v.s učio molitve tražeći Božiju milost i nalagao načine da tražimo najveće blagoslove. Njegova samilost za vjernike je bila tako snažna da bi on molio Boga da učini da bilo kakve grube riječi koje je možda izrekao vjerniku budu povod Božije blizine za njega na Sudnjem danu. Ovakve su karakteristike ovog saosjećajnog i milostivog Poslanika koji je bio željan da uzdigne duhovni napredak svojih sljedbenika i bio je isto toliko goriv da spasi one koji ga nisu slijedili. Huzur je rekao da danas na zapadu redovito čujemo pogrešne informacije o islamu i Časnom Poslaniku s.a.v.s. s namjerom da ozloglase. Nedavno je političar iz Holandije, Geer Wilders, napravio krajnje goleme i zlonamjerne komentare o islamskim učenjima. Kad god izbije ovakva bujica zlobe Ahmadija zajednica odgovori na njih i Huzur je rekao da je dao upute zajednici Holandije da piše novinama objašnjavajući prelijepo učenje islama. Danas u ovo doba samo vjera islam predstavlja tačan prikaz Boga, i ako neko kaže nešto protiv islama zbog nedostatka znanja ili netačnih informacija onda je naš zadatak da im objasnimo blagoslovljeni model Časnog Poslanika s.a.v.s. obuhvatajući sve sfere života. Međutim, ako oni prave primjedbe iz zlobe i obijesti (bezbožnosti), onda mi završavamo svoje predstavljanje dokaza. Holandski političar Wilders, Huzur je rekao, izgleda da je ogrezao u zlobi i mržnji. On je bio rođen kao katolik, ali sada ne slijedi nikakvu vjeru. Kad oni ne nađu mir iz svoje vjere, počinju napadati islam. Ova osoba je naviknuti prigovarač islama i bio je na čelu Holandske polemike o velu i sada je rekao da bi on Časnog Poslanika s.a.v..s, da je živio u njegovoj zemlji, danas protjerao (Bože sačuvaj) nazivajući ga ekstremistom. Huzur je rekao da ostavimo u stranu protjerivanje, on ne shvata da će ova oblast biti ispunjena sljedbenicima Časnog Poslanika s.a.v.s. Objašnjavajući Huzur je rekao kako su se neprijtelji islama teško trudili ali su se uvijek suočili sa neuspjehom. Danas se samo ime ovog ”milosti za ljudski rod” pozivano glasno pet puta dnevno u svim dijelovima svijeta gdje muslimani žive. Holanski političar je također dao primjedbu da pola Kur’ana (Bože sačuvaj) treba da bude iščupano i odbačeno. Huzur je rekao da iako ova osoba ne slijedi nikakvu vjeru, on, međutim, treba da napravi proučavanje poređenja skripti vjera kojeon smatra boljim od islama (kršćanstva i jevrejstva) i Časnog Kur’ana i ako nešto nije jasno on treba da nas pita. Upozoravajući protiv Božije kazne za one koji prelaze granice, Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio zabrinut i uznemiren za spas onih nalik K. Wildersu. Velika je odgovornost Ahmadi muslimana da svijet obavijeste o prelijepim aspektima Poslanikovog blagoslovljenog života. Onima koji izjavljuju da su ova učenja bila neumjerena i militantna treba da bude rečeno o najmanjim čovjekoljubivim detaljima o kojima je on obučavao svoje sljedbenike u pravilima bitke, i o tome kako je civilizovan i pronicljiv bio njegov protokol za ratne zatvorenike. Obrnuto treba da se skrene pažnja na razaranje dvaju Japanskih gradova u Drugom svjetskom ratu, strašne efekte koje još uvijek ljudi doživljavaju i šta je doista trenutno počinjeno u Iraku. Kako će oni nastojati da to nazovu? Oni treba da budu podsjećeni da je naspram svih ovih okrutnih djela, Božije učenje islama tako prelijepo da iznosi: ”Osim onih koji se pokaju, i vjeruju i čine dobra djela; jer što se tiče ovih, Allah će promijeniti njihova zla djela u dobra djela; a Allah je Onaj koji najviše prašta, Milostiv.” (26:71)Huzur je rekao da trenutne nevolje zapadnog svijeta potiču iz nedostatka samoprijekora, i da je raspadanje porodičnog života posljedica nedostatka vjere u Boga. Ahmadi muslimani, potpuno posvajajući učenja Kur’ana, treba da ih utješe da oni treba da odustanu od svojih postupaka (običaja); da je njihovo preživljavanje u tome da prestanu ove napade na onog koji je bio dobročinitelj za cijeli ljudski rod. Huzur je rekao da osim ratova, svijet se također suočava sa štetom od promjene klime. Narod Holandije kaže da je Bog stvorio ostatak svijeta, ali da su oni sami stvorili Holandiju. Huzur je upozorio da pola Holandije leži ispod nivoa mora i da, kad vjetrovi bjesne, oni čak unište planine. Huzur je naredio da predamo poruku Božijeg jedinstva svijetu iz saosjećanja i brige i da ovu poruku učinimo dobro znanom, inače, on je rekao svijet navlači Božije prokletstvo čineći ove zlobne napade na Božijeg miljenika. Čitajući isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da poruka Božijeg jedinstva treba da bude predana svima onima koji su uviđavni (razboriti), jer Allahovi planovi su pokrenuti kao što svako dan doživljavamo. Naš je samo ponizni napor.
U zaključku je Huzur pročitao drugi isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. obraćajući se hvalisavcima i rekao da muslimanski narod je uvijek spreman da dadne svoje živote za čast Časnog Poslanika s.a.v.s. i treba da zapamtite da oni koji prave ove uvredljive primjedbe nisu čak dobronamjernici svog vlastitog naroda. Da Allah zaštiti svijet od svakog zla.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp