U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Duhovni napredak i širenje poruke istinskog islama

Kratki sadržaj

 

Huzur je svoju današnju hudbu održao iz Nun Speet, Holandija. Huzur je govorio o nužnosti našeg duhovnog napretka i u slijedu toga širenju poruke istinskog islama. Huzur je rekao da se džemat Holandije, kao i ostali u zapadnim zemljama, sastoji od tri vrste Ahmadi muslimana: jedni su oni koji su uglavnom doselili iz Pakistana, i donekle iz Indije, i Ahmadi su tri ili četiri generacije. Druga grupa su oni koji pripadaju drugim muslimanskim zemljama, a koji su prihvatili Imama ovog doba u skladu  sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s.. Treća grupa su starosjedioci Holandije kojima je Bog omogućio da prihvate Obećanog Mesiju a.s. i tako postanu ispunjenje vizije Obećanog Mesije a.s. u kojoj je on vidio da drži bijele ptice. Huzur je rekao da je ovo tek početak i da će na kraju mnoštvo za mnoštvom bijelih ptica doći u okrilje Obećanog Mesije a.s.. On je dodao da je obaveza prve vrste Ahmadi muslimana, koje je spomenuo, da pruže pomoć Obećanom Mesiji a.s. u hvatanju ovih bijelih ptica i da ih kasnije potpomažu i bodre (potiču), inače će tvrdnje o pripadanju lozi drugova Obećanog Mesije a.s. biti prazne riječi. Pomaganje i učestvovanje u misiji Obećanog Mesije a.s. ne samo da će vama zaraditi najbolju nagradu, nego će to također uzdignuti status vaših predaka u Džennetu i biće povod zadovoljstva za njih. Huzur je rekao da je ovo velika prilika da činimo dobro, i prilika koja ne treba da bude propuštena. Kroz Njegovu odliku da je Milostivi, Allah vam je dao priliku da dođete ovdje (na zapad) za što svaki Ahmadi treba da bude zahvalan i ovaj osjećaj zahvalnosti može biti izražen time da ostanete čvrsti u pobožnosti, upućivanjem poruke Ahmadijata svakoj osobi u zemlji, građenjem džamija, ispunjavanjem prava jedni drugih, udovoljavanje upravnog sistema zajednice i, iznad svega ovoga, zahvalnost može biti iskazana unapređivanjem standarda našeg obraćanja Bogu. Samo tada ćemo ispunjavati svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s., koji je reakao da je njegov dolazak bio ”da ojača vjeru i da ljudima dokaže postojanje Boga.” On je rekao: ”Ja sam bio poslan zato da se vrijeme istine povrati i bogobojaznost bude usađena u srca.” Obraćajući se drugoj i trećoj vrsti Ahmadi muslimana kako je naprijed opisano, Huzur je rekao da su oni ti koji su postigli pobožne promjene u sebi i odbili učenja o shvatanju trojstva. Oni također treba da budu zahvalni i i uzdignu svoje standarde pobožnosti i upute poruku Ahmadijata drugima. Huzur je rekao da treba da se napravi dalekosežan i sveobuhvatan program od strane lokalnog džemata da upute poruku Ahmadijata svakom pojedincu. Zaista je Allah odredio Obećanog Mesiju a.s. da okupi ljude svih vjera kao jedan ummet (tijelo ljudi). Huzur je rekao da oni koji su došli u Ahmadijat na kasnijem stepenu ne treba možda da se usredsrede na postupke onih koji su ih doveli u Ahmadijat. Ako oni imaju propusta oni su odgovorni Bogu za ovo. Sigurno su mnogi pobožni, koji čine dobro i zabranjuju zlo. U svakom slučaju u islamu je svaka osoba odgovorna za svaki svoj postupak. Ako opazite da neko ko je generacijama bio Ahmadi musliman ide krivim putem, molite Boga  za njih i zauzmite se u istikfaru. Kad stari i novi Ahmadi jednako, budu težili da rade odlučno za svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s., standardi veza sa Allahom će se razviti i Holanđani će vam se približiti. Oni napadaju islam zato što nisu svjesni divne slike islama. Oni uzimaju određene ekstremne stavove, kao što je zanos na pitanje zabrane vela. Oni razmatraju upotrebu zakonodavstva nad ovim. Razlog je što im je bila predstavljena najstrašnija slika islama i oni ne znaju o pravičnoj i najljepšoj slici islama. Da su Ahmadi koji ovdje žive posvetili pažnju ovom pitanju od početka, i da su predstavili Ahmadijat – istinski islam ljudima, ja mislim da ova situacija ne bi nastala. Još ima vremena. Predstavite im stvarnu sliku islama na način dobitka. Ja sam skrenuo pažnju na ovo ranije, ali nije napravljeno dovoljno nastojanja. Huzur je dodao da naš cilj uvijek treba biti da uputimo dobronamjernost i ljubaznost svijetu, i ovo je ono što su svagdje učenja islama. Prije svega mi treba da postignemo čiste promjene u sebi i svojoj djeci, i da potičemo dobro među sobom. Ključni korak za ovo bi bio da razvijemo svoje standarde veze s Allahom, i standarde svog obožavanja. Ovo će nas odvesti da ispunjavamo prava jedni drugih. Kad budemo činili dobro i zabranjivali od zla ljudi s vana će nas primijetiti. Ljudi oko nas, gdje radimo, gdje živimo, primjetiti će to i željeti da znaju više ako mi predstavimo uzorne primjere. Allah će onda prosvijetliti časne među njima, zaista je mnogo časnih ljudi u svakom narodu. Huzur je rekao na svaki način posvojima ono što je kod njih dobro, ali ne njihove slabosti. Dokažite im da smo mi najbolji među ljudima (hair ul umma). Huzur je upozorio da ne tjeramo samo brojeve u terminima privlačenja ljudi Ahmadijatu. Cilj treba da bude da imate one ljude koji imaju visok stepen bogobojaznosti. Huzur je rekao da, ako osoba ne razvije svoj standard pobožnosti i ne usredsredi se na obožavanje Boga, onda ta osoba nije među onima koji ispunjavaju cilj dolaska Obećanog Mesije a.s. bilo da je ta osoba između onih koji su nedavno primili Ahmadijat (dali zavjet odanosti) ili između mlade generacije. Huzur je naglasio potrebu usredsređivanja na planiranje programa za moralnu obuku i za širenje islama. Huzur je rekao da je veličanstven način skretanja pažnje ljudi gradnja džamija. Džemat u Holandiji još nije sam izgradio ni jednu džamiju. Jedina postojeća džamija (osim misionarskih kuća) bila je izgrađena od donacija od Leđne (organizacije žena) Pakistana, prije nekih 50 godina. Huzur je rekao da je sada džemat dovoljno velik da, ako budu odlučni i budu imali usađen osjećaj žrtvovanja oni mogu graditi džamije. Kad  jednom započnu posao Allah će pomoći. Huzur je rekao da je znak najboljeg ummeta da oni imaju povjerenje i oslanjaju se na Allaha. Ako gradnja džamije bude započeta, ako Bog da, ona će biti izgrađena. Huzur je savjetovao da ne podcjenjujemo sebe, i dodao da je to zapravo podcjenjivanje Allahove milosti i blagoslova. Ako imate vjeru, onda imajte sigurnost u Allahovu milost i blagoslove. Huzur je predložio da cilj bude izgradnja jedne džamije svake dvije godine u oblastima gdje je džemat osnovan. Huzur im je nalagao da posvete pažnju izgradnji džamija skupa sa ulaganjem napora u širenje poruke islama i rekao da Holandija ne treba da više zaostaje i da treba da prihvati ovaj izazov. Huzur je rekao da, ako nastojite da utemeljite Božije jedinstvo sa iskrenošću svrhe vi ćete iskusiti Božije znakove, manifestacije o kojima je bilo obećano Obećanom Mesiji a.s. u toku ovog doba. Huzur je molio da Allah omogući svakog Ahmadi muslimana da ostane čvrst u bogobojaznosti i da ispuni svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s.. Huzur je rekao da ćemo, ako uistinu shvatimo svrhu dolaska Obećanog Mesije a.s. biti primaoci Božijih blagodati. Da nas Allah omogući da postignemo ove blagodati živeći svoje živote u skladu sa očekivanjima Obećanog Mesije a.s.. U zaključku je Huzur rekao da istupimo sa obnovljenim entuzijazmom za prenošenje poruka islama i podignemo standarde obožavanja Boga. Da nas Allah, omogućujući da postignemo čiste promjene u sebi, učini da budemo primaoci ovih blagodati.

 

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp