U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Rabb (Gospodar)

Kratki sadržaj

 

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio sa temom ’Gospodar svih svjetova’. Huzur je rekao da je termin ’Gospodar svih svjetova’ sveobuhvatan i njegova dobrotvornost je nadmoćna za sve stvoreno da je prime. Međutim, kroz Božiju odliku Rabubijjat (odliku da održava i hrani) Bog također daje isključiv tretman Svojim posebnim ljudima, poglavica među njima je Časni Poslanik s.a.v.s.. Huzur je svoju hudbu bazirao na nekoliko događaja iz blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s. da objasni jedinstvene blagodati koje su mu bile podarene kroz Božiju odliku Rabubijjat. 27 Zaista čak prije rođenja ovog Poslanika s.a.v.s. je bio izvanredan znak Rabubijata i svaki trenutak njegovog blagoslovljenog života je bio manifestacija ovoga. U riječima Obećanog Mesije a.s. Huzur je objasnio o ranom životu Poslanika s.a.v.s. kad za njega nije bilo nikakave prilike da primi bilo kakavu vrstu obrazovanja. Pa ipak je njemu bilo objavljeno upozorenje ravno Kur’anu, čija istinitost i učenost posramljuje sve druge učene knjige ovog svijeta. To je Knjiga koja nastavlja da nam, čak u ovo vrijeme velikog tehnološkog napretka daje informacije i znanje. Izvanredno vladanje Časnog Poslanika s.a.v.s. nije bilo rezultat bilo kakve akademije kao takve, nego je on zapravo bio lično pripreman od Gospodara svih svjetova. Kad mu je melek prvi put objavio Kur’an, Poslanik s.a.v.s. mu je rekao da on ne zna kako se čita, pa ipak je melek tražio od njega da ponovi prvi objavljeni ajet: ’Uči u ime Gospodara koji je stvorio’ (96:2). Kasnije su Poslaniku s.a.v.s. od Boga bile podarene besprimjerne riznice znanja i učenosti. Iz svakodnevnog života Poslanika s.a.v.s. Huzur je naveo događaj kad su, u toku svojih putovanja sa njegovim drugovima, oni zastali na nekom određenom mjestu. Njegovi drugovi su se žalili da su žedni. Poslanik s.a.v.s. je poslao dvojicu ljudi u potragu za vodom. Oni su vidjeli ženu sa dva tovara vode i kamilom. Pitali su je da im se pridruži do mjesta gdje je bio Poslanik s.a.v.s.. Kad je žena rastovarila kamilu Poslanik je tražio posuđe i napunio ih sa vodom iz tovara i najavio da ko god želi da pije vode može doći i napiti se. Ko god je želio da pije pio je do zasićenja. Međutim, kad su se svi napili, ženini tovari vode su bili napunjeniji nego što su bili prije nego što su ljudi počeli piti. Poslanik s.a.v.s. je dao uputu da treba da skupe neku hranu za ženu, koja je bila stavljena u svežanj i pomogli su joj da natovari svoju kamilu. Kako je ona otišla Poslanik s.a.v.s. joj je rekao da njihovo pijenje nije uopšte umanjilo njenu vodu i da je Gospodar bio Taj koji im je dao da piju vodu. U divljini gdje se niko nije mogao vidjeti miljama Bog je poslao tu ženu kao sredstvo da obezbjedi vodu unutar zakona prirode. Međutim, voda u njenim tovarima je bila blagoslovljena što ju je zapanjilo i ona je na kraju rekla svojoj porodici da je to bila čarolija. To je zapravo bila manifestacija Rabubijata Gospodara Muhammeda s.a.v.s.. Isto tako je Poslanik s.a.v.s. u poprimanju atributa svog Gospodara, unatoč toga da se količina njene vode povećala, otpratio ženu sa hranom. 28 U drugom događaju u toku ranih dana hazreti Ebu Hureira r.a. navodi da bi on, da se bori sa oštrim bolom od gladi privezao kamen na svoj trbuh. U takvom stanju ga je jedanput Poslanik s.a.v.s. vidio i odveo svojoj kući. U kući je bila zdjela mlijeka koja je bila poslana kao poklon od nekoga. Poslanik s.a.v.s. je rekao Ebu Hureiri r.a. da pozove neke druge ljude koji su bili siromašni. Hazret Ebu Hureira r.a. nije bio zadovoljan zbog ovoga zato što je znao da je bila samo jedna zdjela mlijeka da sviju nahrani, međutim on je prema uputi doveo ove ljude. Kad su svi bili tamo od njega je traženo da zdjelu s mlijekom doda svakom naizmjenice, i on je opet mislio da na ovaj način za njega neće ostati ništa. Međutim, on je dao zdjelu svima i oni su svi zdušno pili. Konačno, zdjela je bila data Poslaniku s.a.v.s. koji se nasmijao i rekao: ’Ebu Hureira, sad smo samo ti i ja ostali,’ govoreći ovo predao je zdjelu hazreti Ebu Hureiri r.a. koji je pio do sitosti. Onda je Poslanik s.a.v..s uzeo zdjelu, prvo je veličao Allaha, onda izgovorio bismillah i onda pio mlijeko. Njegov Gospodar je bio Taj koji je kroz očevidna sredstva opskrbio ovu zdjelu mljeka. Poslanik s.a.v.s. je zabranio post bez uzimanja sehri tako da su ga njegovi drugovi pitali zašto je on postio bez uzimanja sehri, na što je Poslanik s.a.v.s. odgovorio: ’Ko je među vama kao ja? Moj Gospodar opskrbljuje hranu i piće za mene.’ U ovo doba njegov istinski poklonik Obećani Mesija a.s. je bio blagoslovljen od Allaha na sličan način kad je mogao postiti šest uzastopnih mjeseci. Huzur je objasnio kako je Obećani Mesija a.s. doživio uzvišena duhovna iskustva zbog ovog posta. Huzur je naveo događaj u bici kod rovova kad su Poslanik s.a.v.s. i ostali muslimani bili strašno gladni. Jedan drug je ovo primijetio i otišao i pitao svoju ženu šta je od hrane bilo na raspolaganju. Ona je odgovorila da ima malu kozu i nešto ječmenog brašna. On je tražio da ona skuha hranu od ovoga pošto je Poslanik teško patio od oštre gladi. On je onda otišao Poslaniku s.a.v.s. i tiho ga obavijestio da je hrana bila prirpremljena i ponudio da Poslanik ode sa nekoliko drugova da jedu ovu hranu. Poslanik s.a.v.s. je pogledao okolo sebe, tu je bilo 1000 gladnih ljudi. On je najavio da svi treba da mu se pridruže u obruku. U međuvremenu on je poslao poruku domaćici te kuće da ne skida posudu sa vatre dok on ne stigne i da ne počinje kuhati hljeb. Kad je on stigao do kuće učio je dove nad posudom i ječmenim tijestom i tražio da onda hljeb bude pečen. Postepeno je hrana bila podijeljena svima i svako je zdušno jeo iz jedne zdjele koja se i dalje kuhala na vatri. Tako je bio izvanredan 29 tretman od Boga za koji su očigledni aranžmani bili omogućeni za hranu, međutim stvarna potreba je bila zadovoljena izvanrednom manifestacijom odlike Rububijjata. Huzur je rekao da nam je u ovo doba Allah podario Obećanog Mesiju a.s. između ummeta Svog voljenog Poslanika s.a.v.s. koji nam je dao shvatanje o Gospodaru svih svjetova. Huzur je pročitao neke isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s.. On je rekao da baš kao što je Poslanik s.a.v.s. bio pečat svih poslanika, ’Ja sam pečat svih halifa i ja sam bio poslan za reformu cijelog svijeta.’ Zatim je Huzur naveo neke događaje iz života Obećanog Mesije a.s. da objasni kako je Allah na izvanredne načine pomogao i dao mu potporu kroz izvanredna vremena. Ključni događaj je bio kad je, nakon što je od Boga bio obaviješten o predstojećoj smrti svoga oca Obećani Mesija a.s. osjećao zabrinutost za svoja buduća sredstava za život i Allah mu je objavio: ’Zar Allah nije dovoljan robu Svome.’ (39:37). Pošto je pročitao druge isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji spominju ogromne pothvate koje je Bog namjenio da primi od njegove buduće generacije Huzur je rekao da je bilo vrijeme kad Obećani Mesija a.s. nije bio siguran o tome kako će zadovoljiti svoje buduće potrebe; ali nakon što mu je dato olakšanje i utjeha, Gospodar svih svjetova je zbrinuo buduću generaciju njegove porodice. Porodice koja je trebala da pomogne cijeli svijet. Ovo je Gospodar svih svjetova koji se prvo manifestovao kroz Poslanika s.a.v.s. i onda kroz Obećanog Mesiju a.s.. Huzur je zaključio Poslanikovom s.a.v.s. dovom: ’Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha, On je Veliki i naj Saosjećajniji. Niko nije vrijedan obožavanja osim Njega Koji je Gospodar velikog nebeskog prijestolja. Niko nije vrijedan obožavanja osim Allah, On je Gospodar nebesa i Zemlje. Niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha, On je Gospodar plemenitog prijestolja.’ Huzur je rekao da je ovo sadržajna dova koju treba da uvijek imamo na umu, da nas Allah omogući da istinski raspoznamo svog Gospodara.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp