U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bračni nesklad i teškoće

Kratki sadržaj

 

Citirajući drugi ajet iz sureta Al Nisa (4:2) Huzur je u današnjoj hudbi održao govor o bračnom neskladu i teškoćama. Huzur je rekao da su, nažalost, prigovori u pogledu ovog predmeta u porastu. S vremena na vrijeme napravljeni su krajnje grubi prigovori o ženama ili su one vrlo loše tretirane od muževljeve porodice i da nije bilo Allahove milosti da u svjetlu naredbe ’nastavi savjetovati’ (87:10), te u pokornosti i zastupanju Časnog Poslanika s.a.v.s. i Obećanog Mesije a.s. da je pažnja skrenuta na vijećanje i savjetovanje, tu bi bilo veliko očajanje i beznadnost. Huzur je rekao da će on danas govoriti i savjetovati u nadi da će ovo savjetovanje biti blagoslovljeno, i on je molio da Allah blagoslovi riječi sa kojima on savjetuje. Huzur je rekao da je potresno čuti slučajeve u vezi bračnih trvenja (teškoća) u smislu da su naši ciljevi i svrhe tako visoki a mi smo ovdje, zapleteni u samoljubivim spletkama rođenim iz beznačajnih stvari. Dolazak Obećanog Mesije a.s. se dogodio da ukloni sva neprijateljstva i da ih nadomjesti ljubavlju i da one, koji su bili ’izgubljeni’, privuče prema Bogu sa nje`nošću i popustljivošću (strpljenjem). Ovo je veliki cilj za svakog Ahmadi muslimana i niko ga ne mo`e ispuniti dok se oni sami ne oslobode svojih samo`ivih sklonosti. Ako mi nemamo nje`nosti i ljubaznosti u svojim kućama kako mo`emo pokazati put drugima jer ćemo i sami biti izgubljeni! Svaki Ahmadi treba da se zamisli nad sobom i nad svojom kućom i da razmotri da li su se nesvjesno rastavili od učenja Obećanog Mesije a.s.. I muškarci i žene treba da razmisle o sebi; uz to obje strane porodica bračnih drugova treba da se zamisle o sebi, jer to može biti greška obje strane, iako je često muška strana ta koja počini prijestupe. 14 Huzur je rekao da je po njegovoj uputi Amir sahib proveo anketu, koja nas obaviještava da je brojka slučajeva krivice među muškarcima tri puta veća od prestupa žena, gdje su u 30% do 40% stvari porodice bračnih drugova te koje stvaraju teškoće. Verbalni napad porodica ponekad otjera djevojku da ide natrag svojim roditeljima, u razilaženje. Iako je pogrešno od nje da tako učini, ali odgovornost je muškarca da poštujući svoje roditelje on takođe pazi na svoju ženu. Stavljajući to u perspektivu, Huzur je rekao da nije tako da nema nikakave vrline ili iskrenosti u zajednici; sigurno većina zajednice je čvrsta na onom što je dobro, ima onih u zajednici koji imaju povjerenja u svoje snahe više nego što imaju u svoje vlastite potomke. Međutim, ako u pogledu ovog pitanja bude provedena slična anketa u Americi ili Kanadi, kao ona u VB, slična slika će se pojaviti i tamo. Odjeljenje odgoja i svi pomoćnici treba da budu vrlo aktivni u ovom predmetu. Huzur je objasnio da je prva tačka u najavi islamskog vjenčanja, koja je sačinjena od Kur’anskih dova, poprimanje bogobojaznosti (takve). Zato kad osoba daje pristanak na svoj brak, ta osoba treba da do kraja vodi računa o tome da se drži Božijih naredbi koje su proučene u to vrijeme. Huzur je rekao da ako muž i žena brinu jedno o drugom, poštuju rodbinu jedno drugog onda oni koji nastoje da stvaraju razdor u odnosima nikada neće biti uspješni. Ako oni slijede bogobojaznost, onda huškači bez obzira koliko su im bliski, neće uspjeti. Oboje, i muž i žena treba da se čvrsto drže bogobojaznosti, da mole (Boga) za uzajamni odnos da bude jači i da imaju poštovanje za obostrane porodice. Ako postoji neko pitanje muž i žena treba da to raščiste razgovorom jedno s drugim, s ljubavlju i nježnošću, radije nego da puste da se to raspali, što ne stvara ništa nego mržnju. Huzur je rekao da s vremena na vrijeme muškarci prave strašne pritužbe protiv svojih žena u traženju drugog braka. Ako je potreba za drugim brakom opravdana onda oni mogu nastaviti s tim, ali ako je jedini cilj da se oslobode žene i nadaju se da će ona možda tražiti razvod tako da, ako oni još nisu platiti vjenčani dar (mehr), oni možda to izbjegnu – onda je to niska i podla varka. Huzur je rekao da u ovakvim primjerima kadije treba da osiguraju da je vjenčani dar (mehr) plaćen ženi. Huzur je rekao da neki muškarci koriste izgovor da je žena neposlušna, da ne poštuje njegove roditelje, zapravo prema njima 15 neučtivo postupa, da ona potiče djecu i da ogovarajući donosi sramotu porodici i komšiluku. Pozivajući se na ajet 35 iz sureta Al Nisa, Huzur je rekao da su tu jasne naredbe u takvim primjerima, od kojih je prvo da razgovarate i kazna je dozvoljena samo kad je izazvana sramota. Međutim, ovo nikada ne treba da bude upotrebljeno kao izgovor da se počine prestupi u drugim stvarima kao što su zašto je hljeb skuhan na takav način, zašto si ti govorila s mojim roditeljima na takav način itd. Huzur je dodao da rečeni ajet podsjeća muškarce da ako oni sebe smatraju fizički jačim od žena, treba da vode računa da je Allah daleko veći od njih i da oni nemaju značaja u Njegovom prisustvu. Huzur je rekao da je nažalost u porastu opšta sklonost da, čim se obavi sklapanje braka, započne mržnja. Izgleda da su Ahmedi pod uticajem drugih u ovom. Ako brak nije po nečijem dopadanju, onda u skladu sa zavjetom nikaha taj treba da se drži bogobojaznisti (takve), međutim, ako se osjećaj nedopadanja nastavi razvijati, onda se zamislite nad tim svi, zamislite se nad tim i tražite posredovanje. Za žaljenje je da neki zahtijevaju od prvog dana da ne žele živjeti sa svojim bračnim drugom i pročuje se da se brak sklopio samo zbog pritiska roditelja i da je njihova namjera bila da se ožene negdje drugo. Huzur je rekao da roditelji ne treba da uništavaju živote na ovaj način. Navodeći ajet 20 iz sureta Al Nisa (4:20) kao uputu Huzur je rekao da postoji težnja među nekim muškarcima sa Indijsko-Pakistanskog podkontinenta koji ožene djevojke koje žive u zapadnom svijetu, da čim njihov iseljenički status bude potvrđen oni su skloni da se preokrenu u neugodne. Onda ima onih koji ožene djevojke iz Pakistana itd., ali kasnije tvrde da im se uopšte ne sviđaju. Postalo je pomodarstvo tvrditi da oni osjećaju da (partneri) nemaju zajedničkog. Ovi ljudi treba da se osvrnu i zamisle nad ovim; njihovi postupci su daleko otišli od takve. Huzur je rekao je još jedna bolest koja uništava domove – da poslije sklapanja braka, uprkos mogućnosti da žive neovisno, mladi muškarci ostaju u kući svojih roditelja. Ako su roditelji stari i nesposobni onda je dužnost njihovog sina da stanuje s njima. Međutim ako postoje drugi potomci da dijele ovu dužnost onda nema štete u tome da se živi odvojeno. Huzur je citirao dio ajeta 62 iz sureta Al Nur (24:62) i sa pozivanjem na pisanja Hazret Halifa tul Mesiha I r.a., objasnio najvrsniju tačku da udruženi porodični sistem je samo koristan ako unapređuje ljubav i nježnost, inače nema nikakave naredbe za to. Ovo je očito, pošto ajet 16 jasno spominje odvojena boravišta za roditelje i potomke itd. Da su ovi sistemi slijeđeni onda bi tradicionalno neprijateljstvo između svekrve i snahe prestalo. Kur’anski ajet pokazuje da življenje u združenom porodičnom sistemu nije obavezujuće. Huzur je rekao da ponekad roditelji emocionalno ucjenjuju svoje sinove da žive zajedno. On je dodao da je Obećani Mesija a.s. došao da raširi ljubav i da mi treba da odustanemo od toga da širimo mržnju na ovaj način. Kad je sve ovo rekao, Huzur je dodao, da je zaista temeljna naredba da se brinemo o obostranoj bliskoj rodbini oba bračna druga. Neki muškarci, koji u svojoj pretpostavki, koriste ’sredstva’ koja su im na raspolaganju i mo`da nisu na raspolaganju njihovim `enama zapravo pripremaju vatru za sebe. Ovo uključuje muškarce koji pobjegnu s djecom u druge zemlje, odvajajući ih od njihovih majki. Neposredni postupak treba da bude poduzet (od zajednice) protiv ovakvih muškaraca i onih koji im poma`u. Onda ima onih koji utiču na djecu protiv njihovih majki i ova djeca idu i daju dokaz protiv svojih majki na sudovima. Huzur je rekao da je `alosno da neki vršioci du`nosti poma`u takve muškarce. Sve ovo uništava dječji osjećaj moralnosti. Huzur je dodao da u situaciji gdje su roditelji izbačeni iz zajednice, njihova djeca, uključujući one koji su vakf nau takođe su izbačeni i kasnije u slučaju oprosta, svaki pojedinačan slučaj je predstavlje Halifi tog doba, da li vakf treba da bude obnovljen ili ne. Osnovni problem ovog predmeta je da se ukloni tlačenje i stvori pravda i među dužnostima Halife pravda ima visok položaj. Vršioci dužnosti u zajednici treba da vode računa o tome da oni predstavljaju Halifu u svojim zadacima i treba da ispunjavaju svoje obaveze u cijelosti vodeći računa da ih Bog uvijek gleda. Ako su ljuti s nekim zbog nečeg, oni treba da čekaju par dana prije nego što obrade određenu spornu stvar. Huzur je neprestalno ponavljao da aspekti spomenuti u nikah dovi treba uvijek da se čuvaju na umu; da se držimo bogobojaznosti i govorimo ispravnu riječ (qawl e sedid). Huzur je savjetovao da govorimo istikfar, da tražimo oprost i milost od Boga. Muškarci treba da uvijek vode računa da upravo kako njihovi roditelji imaju pravo nad njima, majke njihove djece imaju pravo nad svojom djecom. Huzur je rekao da se on obraća muškarcima jer su u većini oni ti koji izazivaju ovakve situacije. Huzur je rekao da oni treba da paze svoje žene i da će ovo rezultirati u tome da njihovi domovi budu sretni domovi. 17 Huzur je pročitao izvadak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji je prelijepo objasnio stvarnu vrijednost uljudnog i samilosnog tretmana svoje žene. Huzur je završio dovom da nas Allah učini da slijedimo puteve Njegovog zadovoljstva i omogući nas da činimo najuzvišenija djela koja su nam Časni Poslanik s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s. kazali.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp