U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Značaj i filozofija dove (molitve)

Kratki sadržaj

 

Huzur ajedeulla teala bines heril aziz (a.b.a.) je rekao da je obavezujuće za vjernika koji ima savršenu vjeru u Allaha da traži od Allaha u svako doba potrebe, čak kad ima potrebu za nečim toliko malim kao što su sveze za cipele. Huzur ajedeulla teala bines heril aziz(a.b.a.) je savjetovao da molimo Allaha da nas čuva od zla i da budemo u stanju da činimo dobro, jer bez Njegove dobrote i milosti niti osoba može biti zaštićena od zla niti može postići Džennet na ovom svijetu i na ahiretu. Kako to onda postaje neophodno da Njega spominjemo u sva vremena i da uvijek tražimo od Njega! Navodeći ajet 78. iz sureta Al Furkan (25:78) Huzur a.b.a. je rekao da nam je Obećani Mesija a.s. objasnio da je Allahov zakon da Njegova posebna milost bude podarena onome ko iskreno posvaja Božije jedinstvo i molitvu; Allah nema potreba; ako mi ne prihvatimo dobre puteve i ne budemo trošili vrijeme u Njegovom spominjanju, On nema brige. Ovaj ajet razjašnjava drugi Kur’anski ajet koji objašnjava svrhu stvaranja čovjeka (51:57) i dokazuje da se Allah ne žuri da uništi one koji nisu nemarni prema vjeri. Obećani Mesija a.s. je zapovijedao da je ovo bila najvažnija naredba. Allah sluša i prihvata molitvu koja je učinjena sa potpunom iskrenošću, učinjena da traži Njegovo zadovoljstvo i sa oslanjanjem na Njega. Navodeći ajet 61. iz sureta Al Mu’min (40:51) Huzur a.b.a. je ponovo, riječima Obećanog Mesije a.s. objasnio da je stvar principa da će osoba koja nije shvatila suštinu i stvarnost molitve biti u gubitku. Bog i Njegovi robovi imaju međusobnu moć spajanja; u vrijeme molitve ova odlika stvara neobičnu okolinu. Iskreni Božiji rob kao da nestaje u savršenoj 31 predanosti Bogu i ovo je to stanje kad on postiže izvanrednu Božiju blizinu i njegovo biće se potpuno pokorava svom Bogu. Huzur a.b.a. je rekao da ako je osoba svjesna suštine molitve onda on mora takođe biti svjestan njene mogućnosti prihvatanja. U uzajamnoj sposobnosti sjedinjavanja između Boga i Njegovog roba Bog je taj Koji u tom prethodi sredstvima manifestacije Svog atributa Rahmanijjat (Božija odlika da je milostiv) i oprema čovjeka sa nebrojenim blagoslovima na svakom koraku. Kad Njegov rob postaje predan svom Gospodaru čisto u ime Boga i sa potpunom iskrenošću, Allah dolazi još bliže. Kad Bog dolazi tako blizu Svom robu da stanje sjedinjavanja bude upotpunjeno, tada je tim molitvama poklonjeno čudesno prihvatanje. Huzur a.b.a. je objasnio da čak u svakodnevnom životu kad obična osoba poziva Boga u nevolji, on to čini u stanju velike poniznosti i zbog svojih teškoća, i zato je svjedok primanja dove. Huzur a.b.a.je rekao da vrlinom Božije odlike Rahmaniyyat Bog stavlja sva zemaljska i nebeska sredstva u službu čovjeka. Huzur a.b.a. se pozvao na svoju nadavnu hudbu o prihvatanju molitvi nekih pobožnih starijih i rekao da su ovi ljudi sigurno postigli napred spomenuti položaj. Huzur a.b.a. je rekao da mi danas takođe imamo takve ljude u našoj Zajednici. Sve što je potrebno je da budemo u dodiru s Njim sa iskrenim srcem. Navodeći ajet 111. iz sureta Bani Israel (17:111) Huzur a.b.a. je objasnio da Allah proglašava da mi treba da Njega pozivamo sa Njegovim različitim imenima pozivajući se na i u skladu sa svojim potrebama, jer On ima veliko poštovanje prema svojim imenima, koji su odraz Njegovih atributa. Mi smo učeni svim ovim Božijim imenima da nas osposobe da se molimo Njemu, i za prihvatanje naših molitvi. Mi zato treba da nastojimo da postignemo shvatanje i pojam o ovim imenima i onda da pozivamo Njega pozivajući se na Božije atribute. Zatim je Huzur a.b.a. objasnio neke Kur’anske ajete da tražimo Božiju blagodat. Objašnjavajući, Huzur je rekao da niko ne treba da gaji ponos nad visoko uticajnim poslom ili naprednim biznisom, ili otmjenom lozom ili svojim, zaista umišljenoj intelektualnoj sklonosti. Huzur je naveo ajet 102. iz sureta Jusuf koje je molitva zahvalnosti Bogu za dobro podareno na ovom svijetu i o nadi za smrt u stanju pokornosti. Huzur je rekao da ova Kur’anska molitva nije jednostavno da objasni događaj, zapravo to vjernici treba da stave u praksu tako da mogu biti ubrojani među bogobojazne u smrti. 32 Huzur je objasnio neke od neizmjernih blagoslova koje je Bog smjestio u nebesima i zemlji za korist stvorenja, kao dan i noć, vremenska doba, vegetaciju itd. i rekao da oni koji razmišljaju nad ovim blagoslovima i zahvalni su Bogu, takođe razmišljaju o ahiretu i mole za oprost. Huzur je naveo ajet 192. iz sureta Al Imran (3:192) u ovom primjeru, i u objašnjavanju citirao Obećanog Mesiju a.s. da ovaj ajet govori o ljudima koji, za razliku od svjetskih ljudi, ne gledaju samo na fenomene prirode u materijalnom smislu, zapravo se oni zamišljaju nad svojim dalekosežnim koristima za ljude i nad Stvoriteljem i ovo ih ojačava u njihovoj vjeri. Zatim je Huzur naveo ajete 84. do 86. iz sureta Al Šura koje sadrži molitvu za mudrost i da budemo ubrojani među bogobojazne, za dobar ugled nakon što umremo i najznačajnije – za uzvišen položaj na ahiretu. Huzur se pozvao na ajet 75. iz sureta Al Furkan (25:75) i detaljno govorio o značaju molitve za svoju djecu da budu bogobojazni i pobožni. Navodeći iz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da čovjek ne treba da svoju želju da ima djecu ograniči na biološku želju – svrha čovjekovog stvaranja je da obožava Boga – zato ako osoba sama ne slijedi put upute, njegova želja da ima djecu će tek povu}i za sobom to da će on ostaviti nasljednika ovim lošim načinima života; on je povezao želju da ima dijete zato da dijete može odrasti da bude uspješna osoba bez izbjegavanja dužnosti i rekao da želja za djecom treba da bude samo da poluče dobro. Huzur je rekao da su ovo standardi koje je Obećani Mesija a.s. želio da vidi u svim Ahmadi muslimanima u pogledu njihove djece. U svjetlu Kur’anskih učenja, on je uveliko isticao moralnu obuku djece i o tome da molimo za njih. Huzur je rekao da za svakog Ahmadi njegovo ili njeno dijete je povjerenje Zajednice; što se tiče onih čija su djeca u waqf e Nau programu, oni su očevi djece koji su sebe ponudili na pojmu Ismaila a.s. i zato ovi očevi treba da pokazuju model Ibrahima a.s. Huzur je rekao da ako molimo s tim da ispunjavamo zahtjeve (uvjete) namaza onda će naše molitve postići prihvatanje. Huzur je molio da budemo u stanju da uzdignemo svoje standarde molitvi s tim da shvatimo filozofiju molitve. Zatim je Huzur najavio da će poslije džume namaza klanjati nekoliko dženaza u odsutnosti. Veselam

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp