U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji izraz ljubavi prema Časnom Poslaniku, s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

U današnjoj hudbi, navodeći ajet 32. iz sureta Al Imaran (3:32) Huzur je dao izlaganje na temu Božijeg izražavanja ljubavi za Časnog Poslanika, s.a.v.s., na način izvanrednog prihvatanja njegovih primljenih molitvi. Objašnjavajući to, Huzur je prokomentarisao kako mora da je bila velika ljubav Božija koju je Časni Poslanik, s.a.v.s., imao da smo mi kroz njegov status takođe primaoci Božije blizine. Da ostavimo ustranu molitve i dove, čak obične stvari Časnog Poslanika, s.a.v.s., su postigle prihvatanje od Allaha. Njegovi neprijatelji su cijenili ovaj status, ali su shvatali moć prihvatanja njegovih molitvi na svoj izvrnut način. Huzur je dalje primjerima objasnio ovaj predmet čitanjem izvoda iz pisanja Obećanog Mesije a.s. i rekao da je bilo nebrojeno mnogo slučajeva u životu Časnog Poslanika, s.a.v.s., u pogledu ovoga i da samo mali broj kratkih pregleda mogu biti predstavljeni u isto vrijeme. Huzur je naveo slučaj kad je, u svjetlu neposlušnosti i odbijanja od strane Kurejšija, Časni Poslnaik, s.a.v.s., molio da mu Allah pomogne protiv ovih nevjernika za sedam godina kako je Allah pomogao hazret Jusufa za sedam godina, kad je uslijedila očajna glad. Iz njegovog urođenog 18 saosjećanja za ljude, kad je od njega zatraženo da moli (Boga) da ova nevolja prođe, on je zaista to učinio, iako je u to vrijeme dao na znanje da je znao da će se ovi ljudi vratiti svojim pobunjeničkim putevima života. Huzur je rekao da je to Allahov način da On uzrokuje određene situacije da ojača vjeru istinskih vjernika i da proglasi istinitost Svojih Poslanika. Zato, Huzur je rekao, mi treba da uvijek molimo (Boga) kad prolazimo kroz ove kušnje. Huzur je naveo nekoliko slučajeva iz blagoslovljenog života Časnog Poslanika, s.a.v.s., da objasni izvanredno prihvatanje molitvi primljenih. U odvojenom dijelu Huzur je dodao da je on prošlog petka tražio da činimo dove za njegov put u Ameriku. Bilo je mnogo pisama i poruka faksom u odgovoru na ovo, gdje su ljudi navodili svoj san i svoju zabrinutost, i globalni savjet je bio da ne idemo na ovo putovanje. Huzur je zato odlučio da ne ide na ovaj put. Rekao je da Allah napravi tako da se to ostvari u neko drugo vrijeme. Huzur je takođe spomenuo da je primio poplavu pisama i čestitki povodom uspješne đelse u Britaniji i rekao da, iako se čine napori da se odgovori na njih, neće biti moguće odgovoriti na svako pojedino pismo. Huzur je savjerovao da nastavimo da molimo Allaha da i dalje budemo primaoci Njegove potpore i pomoći i da nas On čuva u Svom skloništu i zaštiti. Veselam

 

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp