U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al-Mudžiib (Onaj koji odgovara na molitve)

Kratki sadržaj

 

Navodeći ajet 66. iz sureta Al Mu’min (40:66) i ajet 27. iz sureta Al Naml (27:63) Huzur je održao predavanje na temu Božijeg atributa Al Mudžiib (Onaj koji odgovara na molitve). Huzur je rekao da je islamska perspektiva ona o živom Bogu koji daje dokaz Svog Bića slušanjem molitvi. Mi smo zaista sretni u tome da smo sljedbenici Časnog Poslanika, s.a.v.s., koji nam je dao ovo razumijevanje o Bogu. Takođe je ovaj Božiji atribut taj kroz koji mi stičemo puteve da postignemo blizinu Allahu. U sadašnjem dobu Obećani Mesija a.s., koji je bio istinski i vatreni predanik Časnog Poslanika, s.a.v.s., oživio nam je ove puteve i razjasnio istinsko shvatanje uvijek živog Boga, koji sluša. On je najavio svijetu da se prepoznavanje istinskog Boga može postići kroz njega. 15 Huzur je učio dovu da imamo sposobnost da razumijemo ovaj Božiji atribut pristajući uz Imama ovog doba. Pozivajući se na gornji ajet, Huzur a.b.a. je rekao da Kur’anska tvrdnja – o sve živom Bogu u islamu – nije prazna tvrdnja; zapravo je ovaj koncept pokazan primjerima; doživljaj ove spoznaje je uslovljen time da Njega jedinog treba da smatramo vrijednim obožavanja i da, s ciljem da postignemo Njegovu blizinu, napustimo sve drugo, i da jedino Njega prizivamo sa potpunom predanošću. Huzur je rekao da sa ovim stepenom iskrenosti čovjek bude primalac Božije blagodati i, nasuprot tome – kako su nesretni oni koji pozivaju druga sredstva u vrijeme nužde. Pozivajući se na ajet 187. iz sureta Al Bakarah (2:187) Huzur je rekao da u njima iza znanja i svijesti o blizini Božijoj slijedi nareba da Njega obožavamo i da postupamo po Njegovim naredbama. Navodeći pisanja Obećanog Mesije a.s., Huzur je rekao da prihvatanje molitve zavisi od stepena vjere – gdje su sva ovosvjetska pomoćna sredstva napuštena i čovjek tako sebe pravi zaslužnim da mu Bog govori. U islamu se prepoznavanje Boga desi kroz molitve i njihovo prihvatanje. Zaista, samo je islam taj u kome je predstavljen koncept Boga koji govori. Huzur je rekao da nas je Bog učio da činimo molitve da ojačamo svoju vjeru i da nam podari svoju blizinu, da zapravo u namazu mi takođe neprestalno molimo za ojačavanje vjere naše buduće generacije. Kad činimo molitve isključivo da postignemo Njegovo zadovoljstvo – našim drugim opštim molitvama bude takođe podareno prihvatanje. Huzur je objasnio da nas je Allah učio načinima činjenja molitvi pozivajući i obraćajući se Njegovim različitim božanskim atributima; ovo može najviše pobuditi vjeru i donosi veće razumijevanje Boga i tako nas može dovesti bliže Božijoj blizini. Huzur je rekao da kroz Njegov atribut Al Mudžiib, Bog nas je upoznao o načinima molitve; On želi da podari i dadne; kako bi bilo žalosno ako mi Njega onda ne bi prizivali. Zaista, mi Njega možemo pozivati za sve naše potrebe, da kako hadis kaže, čak dobijemo šnjure za cipele. Navodeći dalje pisanja Obećanog Mesije a.s., Huzur je rekao da (prihvatanje) molitve pokazuje Božiju moć u tome da On rješava sve teškoće. Ako želimo da imamo mir u svojim kućama mi treba da svoje kuće ispunimo molitvama; kuća gdje se obavljaju molitve nikada nije uništena. Kad molimo mi ne treba da budemo nestrpljivi, razočarani i 16 ogorčeni dok molitva ne pokaže svoj puni efekat. Sretan je onaj ko iskreno vjeruje u molitvu jer on/ona su svjedoci najčudesnijih Božijih svojstava. Objašnjavajući filozofiju molitve Obećani Mesija a.s. je rekao da čovjek treba da stavi sve svoje napore u neki zadatak i moli vezano za to; samo se oslanjati na molitvu i ne napraviti nikakve aranžmane ili planiranje je kao izazivanje Boga, a druga strana ovoga je nevjerovanje u Boga. Huzur je rekao da je dova utočište za onog ko je stalno zauzet time. Huzur je tražio da mi danas molimo ne samo za svoju vlastitu sigurnost i za sigurnost naše porodice, i za pobjedu zajednice, nego takođe za sigurnost muslimanskog ummeta i uz to, za cijelo čovječanstvo. Huzur je rekao da su ove molitve uvijek potrebne, ali u vrijeme problema u kojima živimo u ovim danima, mi treba da Njega pozivamo na usrdan način zbog teškoća u kojima je muslimanski ummet. Rješenje za ovo je, Huzur je rekao, samo kroz molitve. Huzur je mnogo molio (Boga) za muslimanski ummet – da oni imaju mogućnost da spoznaju unutrašnje i vanjsko podstrekavanje na bunu, da ne izazovu Božije prokletstvo nego da se okrenu Njemu sa iskrenošću. Huzur je rekao da samo Ahmadi muslimani mogu moliti iz dna duše za ugnjetača, kao i za ugnjetenog. Da Allah ima milosti na muslimanski ummet zbog časnog Poslanika, s.a.v.s., da oni imaju svijest da prepoznaju svoje prijatelje i svoje neprijatelje i da prepoznaju Imama ovog doba. Huzur je rekao da je svijet zaboravio Boga i navlači Njegovo prokletstvo, da je ugnjetavanju dato ime napretka; neka Allah pokaže svoju milost. Huzur je takođe tražio da činimo dove za Zajednicu i za protivnike Zajednice da budu neuspješni. On je tražio da molimo (Boga) da ne budemo lišeni blagoslova kroz svoje propuste (pogreške) i da naše želje uvijek budu prihvaćene od Allaha; da nas On uzme u sklonište svih svojih atributa o kojima mi znamo i onih o kojima ne znamo, i da nas spasi od zla svog stvaranja. Huzur je tražio posebnu dovu za njegovo planirano putovanje u Ameriku pred kraj ove sedmice, inšallah. Huzur je rekao da su neki zabrinuti zbog jučerašnjih događaja na aerodromima u Britaniji; on j rekao da molimo, objašnjavajući da su svi naši zadaci završeni kroz oslanjanje na dovu. Da Allah ukloni bilo kakve smetnje u toku ovog putovanja i da ne da neprijateljima bilo kakav povod da se raduju, i da 17 On ovo putovanje učini blagoslovljenim na svaki način. Huzur je rekao da džemat u Americi treba da, povodom gornjih događaja, savjetuju Huzura u skladu s tim. Veselam

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp