U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana 2006

Kratki sadržaj

 

Huzur a.b.a. je, po tradiciji poslije đelsa salane, održao hudbu na temu zahvalnosti i izražavanja hvale. Navodeći ajete 152. i 153. iz sureta Al-Bakara (2:152-153) Huzur a.b.a. je rekao da je Zajednica na svakom koraku blagoslovljena sa nebrojenim izvanrednim Allahovim blagoslovima, koji pokazuju Božije znakove potpore i pomoći. Huzur a.b.a. je rekao da je on, u svom govoru drugog dana đelse, izložio u glavnim crtama neke od ovih blagoslova, međutim, danas, u skladu sa hadisom Časnog Poslanika, s.a.v.s., Huzur a.b.a. je želio da zahvali Allahu, kao i ljudima koji su radili oko planiranja i organizacije đelse. Prvo je Huzur a.b.a. izrazio svoju zahvalnost lokalnim ljudima ove oblasti, kao i lokalnom vijeću. Oni su, uprkos toga što su bili nafilovani negativnim informacijama o nama, kao i usljed opšte islamofobije u okolini, prihvatili saradnju. Svi oni koji su prisustvovali đelsi bili su puni razumijevanja i pozitivni – zato i mi, Huzur a.b.a. je rekao, takođe moramo izraziti svoju zahvalnost njima. Zatim je Huzur a.b.a. spomenuo osobu od koje je Zajednica kupila ovu zemlju, gospodina Keith-a, koji je, skupa sa svojom porodicom, pružio veliku saradnju i potporu, i mnogo je uradio oko utiranja puta za naše odnose sa lokalnim stanovništvom. Huzur a.b.a. je spomenuo njegovu kćerku, staru 19 godina, koja je obavljala teški posao na terenu i rekao da su uljudnost i prijateljstvo ovog Čovjeka krajnje dojmljivi i molio Allaha da mu podari svjetlo vjere. Huzur a.b.a. je rekao da su mirna okolina đelse i sposobnost rada Khudama na dužnosti regulisanja saobraćaja zadivili policiju koja su bila određena da vodi ovu operaciju. 13 Huzur a.b.a. je rekao da svi radnici volonteri đelse zaslužuju zahvalnost; da Allah pojaČa njihov duh davanja i razvije njihovu duhovnost, zaista je cijeli Ahmadija svijet molio za ove volontere. Huzur a.b.a. je rekao da je ovo poseban blagoslov kojem smo svjedoci svuda u svijetu gdje se održava đelsa salana kad muškarci, žene i djeca rade neumorno i s krajnjim zadovoljstvom. Huzur a.b.a. je rekao da je on primio pisma sa opštim pozitivnim odgovorima od ljudi u pogledu radnika volontera, sa samo pojedinaČnim izuzetkom gdje stvari nisu bile na visini. Napominjući blagoslov MTA, kroz koju cijeli Ahmadija svijet uČestvuje u đelsa salani, Huzur a.b.a. je odao poštovanje MTA radnicima i rekao da su oni uveliko povećali svoje iskustvo u vođenju ovog kanala. Huzur a.b.a. je napravio posebnu napomenu o ženama koje rade iza scene MTA. Huzur a.b.a. je tražio da uČimo dove za MTA volontere, da njihova iskrenost i mogućnost budu uvijek uvećavani. Huzur a.b.a. je rekao da kroz iskazivanje zahvalnosti mi skupljamo dalje Allahove blagoslove, neka naša zahvalnost ne bude samo rijeČima, neka se ona odražava u našim djelima. Časni Kur’an je napunjen zapovjedima da budemo zahvalni u pogledu svakog aspekta života. Huzur a.b.a. je rekao da je vrhunac Čovjekove zahvalnosti iskreno obožavanje Boga i mi o tome imamo savršen i blagoslovljen uzor u Časnom Poslaniku, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je dalje objasnio ovo pitanje pozivajući se na nekoliko hadisa i pisanje Obećanog Mesije a.s. U svjetlu ovoga, Huzur a.b.a. je rekao da uČesnici, kao i volonteri đelse treba da vode raČuna da, uz to da klanjaju, oni treba da pohranjuju strpljenje i da rade sve za Allahovo zadovoljstvo. Zaista za Allahovo zadovoljstvo treba da bilo kakva negativnost đelse bude zaboravljena i da bratske veze budu ojaČane. Da Allah omogući sve da postupaju po mudrim izrekama Časnog Poslanika, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je rekao da uz to da smo zahvalni što smo među ummetom Časnog Poslanika, s.a.v.s., i da smo primaoci blagoslova vezanih za to, mi takođe treba da budemo zahvalni da smo bili osposobljeni da u ovo doba budemo dio Zajednice njegovog istinskog i vatrenog štovaoca koji nam je objasnio mudrost Časnog Poslanika, s.a.v.s. 14 Danas svijet može postići ovu mudrost jedino kroz Obećanog Mesiju a.s. koji je zaista zapoČeo instituciju đelsa salane iz samog ovog razloga. Huzur a.b.a. je rekao da mi takođe treba da Činimo dove za govornike na đelsi i iznad svega mi moramo prizivati salavate na Časnog Poslanika, s.a.v.s., i moliti Boga da se, uz to što smo zahvalni, pridržavamo svih izreka Časnog Poslanika, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je rekao da kad postignemo ovaj standard, onda će nas Bog, Koji ispunjava svoja obećanja, blagosloviti na ogroman način. Huzur a.b.a. je zaključio sa nekoliko dova; da budemo istiniti i iskreni Allahovi obožavaoci i tako budemo primaoci Njegovih blagoslova.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp