U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odbrana časti Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

U petak 17. februara 2006. godine Hazret Khalifatul Mesih V ajedullahu teala bines alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Pozivajući se na prethodnu hudbu, Huzur aba je rekao: Neprikladno i besmisleno ponašanje nekih zapadnih novina je izazvalo nasilje u muslimanskom svijetu. Razmišljajući o reakciji pokazanoj od strane muslimana, ja uviđam da je prikladno da kažem Ahmadi muslimanima šta treba da bude naša reakcija u ovakvim situacijama. Prije svega važno je da kažemo svijetu da sloboda izražavanja ne opravdava ocrnjivanje svetih ličnosti bilo koje religije. Oni koji se igraju sa ljudskom osjećajnošću prerušeni u demokratiju i slobodu izražavanja treba da spoznaju da ovakvo ponašanje nije saglasno ni sa jednim ni sa drugim. Kao i svako drugo zanimanje, novinarstvo je isto tako obavezano moralnom zakoniku. Sloboda izražavanja nikada ne može opravdati vrijeđanje ljudskih osjećanja. Ako je ovakva sloboda kojom se zapad ponosi, onda neka znaju da će ih to voditi uništenju a ne napretku. Način na koji su ljudi zapada brzi najavljujući oprost od religije i prelazeći sve granice moralnosti, oni izgleda ne uviđaju da pozivaju svoju vlastitu propast. U Italiji, na primjer, neki ljudi su štampali ovu zlobnu i uvredljivu karikaturu na maicama i prodaju ih.
Huzur aba je rekao: Ovi ljudi pozivaju Božije prokletstvo ovakvim užasnim postupcima. Božije prokletstvo je sigurno prizvano kad ljudi nastavljaju da se loše ponašaju i svojeglavo ustrajavaju na onom što rade.
Huzur aba je rekao: Dužnost Ahmadi muslimana je da učine da ovi ljudi shvate i da ih upozore o Božijoj kazni. Mi treba da učinimo sve da ovi ljudi shvate visoki status Časnog Poslanika s.a.v.s. Hajde da padnemo na tle pred Allahom, našim Allahom i tražimo Njegovu pomoć, jer On se brine o časti Njegovih miljenika. On ima moć da se pojavi sa Svojom strašnom moći. On ima svu moć i nije podložan zakonima napravljenim od ljudi. On ima moć nad svim stvarima i kad Njegova kazna uhvati čovjeka, čovjek to ne može niti shvatiti niti izbjeći.
Huzur aba je rekao: U pogledu ovog vladanja pokazanog u nekim zapadnim zemljama, Ahmadi muslimani treba da se još više pokore Allahu. Alahov Mesija je dao svoje upozorenje Evropi i Americi isto tako. Zemljotresi, oluje i druge nesreće koje danas vidimo nisu rezervisane samo za Aziju. Amerika je već to okusila, i o Evropo, vi također niste imuni. Bojte se Allaha i nemojte poticati Njegovu srdžbu, inače ja vidim oblake Božije kazne da se pomaljaju na horizontu.
Huzur aba je rekao: Ahmadi treba ne samo da drugima prenesu ovo upozorenje, nego treba također da nastoje da naprave čiste preokrete u sebi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp