U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odbrana časti Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

U petak 24. februara 2006 godine, Hazret Halifatul Mesih V ajedeullahu teala binas herelaziz (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Huzur aba je proučio ajet 57 iz sureta Al-Ahzab, koji u prevodu glasi:

Allah i Njegovi meleci šalju blagoslove na Poslanika. O vi koji vjerujete!
vi isto tako treba da prizivate blagoslove na njega i da ga pozdravljate
pozdravom mira. (33:57)

Nastavljajući sa temom prethodne dvije hudbe koje su se odnosile na objavljivanje nekih krajnje zlonamjernih i uvredljivih karikatura u Danskoj o Časnom Poslaniku s.a.v.s. Huzur aba je rekao: Pod izgovorom slobode izražavanja, neke zapadne novine i zemlje se igraju sa osjećanjima muslimana, koji protestvuju protiv ovog ponašanja pojedinačno, kolektivno i kao nacije. OIC (Svjetska islamska organizacija) je rekla da će staviti pritisak na zapadne zemlje da se izvinu zbog ove uvrede i da donesu zakone koji će zabraniti Oskrvnjavanje jednog Poslanika ili osnivača vjere, tako da ovi odvratni postupci ne budu ponovljeni u budućnosti. Huzur aba je rekao: Ovo je divna reakcija. Neka ih Allah omogući da donesu takve odluke na snagu, u ime mira.
Huzur aba je rekao: Naša istinska ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. zahtijeva da se molimo za njegov ummet kako nas uči hadis. Časni Poslanik s.a.v.s. kaže: ‘Molitva visi između neba i zemlje i ni jedan njen dio ne stiže nebo dok ne bude prizvan salavat (Darud) na mene.’ Ista stvar je bila rečena u ajetu koji sam proučio na početku. Učenje slavata (daruda) rezultira velikom nagradom. Darud, koji se uči čistim srcem, postaje sredstvo reformisanja ummeta i prihvatanja molitvi. To takođe spašava osobu od poniženja, pomaže mu da se reformiše i postaje sredstvo za stražarenje protiv izazova Deđala. Onaj ko uči slalavate na Časnog Poslanika s.a.v.s jednom, Allah ne samo da šalje slavat na njega deset puta nego isto tako uzdiže njegov duhovni status za deset stanica, poklanja mu deset vrlina i oprašta deset njegovih grijeha. Darud treba da se uči sa čistim srcem i razmišljajući duboko o ljepoti i dobročinstvu Časnog Poslanika s.a.v.s. i moleći se za njegovo duhovno uzdignuće. Nastojte da se sjetite blagonaklonosti ovog dobrotvornog Poslanika i prizivajte darud na njega sa iskrenim osjećanjima, i nikada ne budite umorni od toga. Časni Poslanik s.a.v..s je rekao: ‘Onaj ko ne priziva salavate na mene je jedna škrtica i lišen Allahovih blagoslova.’ Islam nas uči da kad god čujemo neprikladne riječi upotrebljene sa pozivanjem na Časnog Poslanika s.a.v.s. mi treba da prizivamo darud na njega više nego ikada. Mi treba da se molimo sve više i nastojimo da se refomrišemo. Mi takođe treba da analiziramo svoja srca u pogledu toga koliko volimo Časnog Poslnaika s.a.v.s.
Huzur aba je rekao. Dok Ahmadi treba da nastoje da sebe reformišu, oni isto tako treba da nastoje da ubijede one oko sebe da posvoje put koji je štovan od Allaha i Njegovog Vjerovjesnika s.a.v.s. to jest da u obilju prizivaju blagoslove na Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v..s kaže: ‘Nema vjere onaj ko ne priziva darud na mene.’ Darud je izvor mnogih blagoslova i izuzetnosti; on je sredstvo postizanja Allahove blizine; on uklanja nevolju i rješava probleme. Časni Poslanik s.a.v..s kaže: ‘Što više čovjek priziva salavata na mene, bliže će biti meni u momentu svake nevolje na Sudnjem danu.’
Huzur aba je rekao. Najbolji darud je onaj izgovoren od samog Časnog Poslanika s.a.v.s., i to je darud koji mi učimo u toku svojih dnevnih namaza. Darud treba da se uči sa takvom čistoćom srca, ljubavi i iskrenim osjaćajima da to treba rezultirati u ubjeđenju i istinskom šežnji. Prizivajte blagoslove na Časnog Poslanika s.a.v.s. toliko mnogo da svaka čestica zraka postane miomirisna sa salavatom (darudom).
Huzur je završio hudbu molitvom: da nas Allah uvijek omogući da idemo putem Njegovog zadovoljstva. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp