U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Čast Časnog Poslanika savs

Kratki sadržaj

 

U petak 10. februara 2006. godine Hazret Khalifatul Mesih V ajedullahu teala bines alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Huzur aba je proučio ajet 108 iz sureta Al-Anbija i ajete 57-58 iz sureta al-Ahzab, koji u prevodu glase:

A Mi tebe nismo poslali nego kao milost za sve narode. (21:108)
Allah i Njegovi meleci šalju blagoslove na Poslanika. O vi koji vjerujete! Vi isto tako treba da prizivate blagoslove na njega i pozdravljate ga sa pozdravom mira.
Doista, oni koji ljute Allaha i Njegovog Poslanika-Allah je njih prokleo na ovom svijetu i na budućem svijetu, i za njih je pripremio ponižavajuću kaznu. (33:57-58)

Huzur aba je rekao: Objavljivanje nekih krajnje zlonamjernih i uvredljivih karikatura u Danskoj i drugim zapadnim zemljama o Časnom Poslaniku s.a.v.s. je izazvalo val ljutnje i tuge koji teče muslimanskim svijetom. Muslimani svoja osjećanja izražavaju u ovom pogledu i oni su ovlašteni da to čine. Srca Ahmadi muslimana, koji Časnog Poslanika s.a.v.s. vole više nego bilo koga drugog, bili su poreseni ovim odvratnim djelom.
Huzur aba je rekao: Naša reakcija je da učinimo sve da svijet postane svjestan o visokom statusu Časnog Poslanika s.a.v.s. Mi ne treba da reagujemo na način koji će ljude voditi tome da misle da je islam religija nasilja, i zbog čega će ugnjetač nastojati da se postavi kao ugnjeteni. Mi treba da promijenimo način kako da reagujemo na ovakve stvari. Naše reakcije treba da budu u tome da se držimo naših vrednosti i učenja naše vjere.
Huzur aba je rekao: Svako doba je vidjelo nepobožne zavjere s ciljem da se okaljaju ugled islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. Allah je uvijek osujetio ovakve planove. Kad god je blagoslovljena ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s. bila napadnuta u ovo doba, Džemat je odgovorio po uputama Obećanog Mesije a.s. i njegovog Halife.
U vrijeme Obećanog Mesije a.s., Abdulah Atham je upotrebljavao neprikladne riječi u pogledu Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. ga je pozvao na obračun molitvom i proglasio da , ukoliko se ne pokaje, lažov će biti kažnjen od Allaha i uništen u roku od petnaest mjeseci. Abdulah Atham je postao strahovito uplašen. Pokajao se i rekao da on nije rekao ništa ponižavajuće. Isto tako, tu je bio Leikh Ram koji je imao običaj da obasipa uvrede na Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je nastojao da ga odvrati od toga, no kad je on odbio da tako učini, Huzur a.s. je molio Allaha i bilo mu je rečano da će ovaj protivnik umrijeti strašnom smrću u roku od šest godina. Ovo je upravo ono što se dogodilo.
Huzur aba je rekao: Ljudima koji su odgovorni za ovu uvredljivu karikaturu treba da bude rečeno o istinskom i predivnom karakteru Časnog Poslanika s.a.v.s.. Mi također treba da molimo Allaha da zaustavi ove ljude od ovakvih stvari, inače će ih On lično kazniti. Kad je jedna uvredljiva knjiga bila napisana i sličan članak bio objavljen u Vartman u toku vremena Hazret Khalifatul Mesiha II r.a., on je rekao da mi treba, ne samo da odgovorimo na ove pritužbe, nego treba isto tako da se bojimo Allaha, da posvetimo pažnju svojoj vjeri i nastojimo da spasimo muslimane od kulturnog i ekonomskog robovanja.
Huzur aba je rekao: Hajde da mirno protestvujemo održavajući skupove Siratun-Nabi u svakoj zemlji. U dodatku odgovoru na ove bezbožne napade, mi također treba da sebe analiziramo, što se tiče toga koliko straha od Allaha imamo u svojim srcima; da li se držimo svojih religiskih obaveza; i u kojoj mjeri nastojimo da propagiramo poruku islama.
Huzur aba je rekao: U svim zemljama Ahmadi treba da prošire svoje kontakte sa drugim ljudima i da im navedu događaje o izvanrednom moralu, ljudskom saosjećanju i uljudnosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Hajde da kažemo svijetu da je on bio princ mira i da je došao kao milost za cijelo čovječanstvo.
Huzur aba je rekao: Svaki Ahmadi treba da slijedi savršen primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. i da ovaj izvanredan primjer prenese svijetu. Pokažite svojim praktičnim primjerima da je Časni Poslank s.a.v.s. doista bio milost za cijeli ljudski rod. Svako Ahmadi srce treba da bude blistavo od vatre ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i iskre ove vatre treba da dotaknu nebesa. Dajte svojoj patnji formu molitve i prizivajte nebrojene blagoslove (darud) na Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovako ćemo biti u stanju da osujetimo sva nastojanja da se okalja ugled Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp