U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji znakovi dolaska Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

 

U petak 3. februara 2006. godine Khalifatul Mesih V ajedullahu teala bines alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.
Huzur aba je proučio ajet 16 iz sureta Bani Israil, koji u prevodu glasi:

Onaj ko slijedi ispravan put slijedi ga smao za dobro svoje vlastite duše; a onaj ko skrene s pravog puta, skreće samo svom vlastitom gubitku. A ni jedan nosilac tereta neće nositi teret drugog. A Mi nikada ne kažnjavamo dok ne pošaljemo Poslanika. (17:16)

Huzur aba je rekao: Zadnju sedmicu ja sam govorio o zemljotresima i drugim prirodnim nesrećama i pitanjima koja su podignuta u pogledu zemljotresa u sjevernim dijelovima Pakistana. U odgovoru na neka od ovih pitanja podignuta od strane Pakistanskih novina, mnogi učenjaci i intelektualci su priznali da je ovaj zemljotres došao kao kazna ili kažnjavanje za čovjekove grijehe i za njihovo udaljavanje od Allahovih naredbi. Neki su rekli da je to bilo povezano sa pojavom Obećanog Mesije i Mahdija.
Huzur aba je rekao: Neki ljudi određene stvari pripisuju našem Džematu koje nemaju nikakve veze sa nama i sa našim učenjem. Mi to prepuštamo Allahu da se On obračuna sa ovakvim ljudima.
Huzur aba je rekao: Bivša ulema i pobožni ljudi su se svi složili da će se Mesija i Mahdi pojaviti u četrnaestom stoljeću i oni su molili Allaha da budu živi da vide njegovo vrijeme. Hazrat Šah Valiullah Muhadis iz Delhija je napisao: ‘Moj Gospodar me obavijestio da je Dan oživljavanja blizu i Mahdi će se uskoro pojaviti.’ (Tafhimat-e-Ilahija). Isto tako, Nur-ul-Hasan Khan, sin Navab Sidiq Hasan Khana, je napisao da će se Imam Mahdi pojaviti u četrnaestom stoljeću. Časni Kur’an i hadisi su također spomenuli slijedeće znakove dolaska Mesije i Mahdija: vjera će nestati sa zemlje i uzdići se u nebeske visine; deđal će se pojaviti u svijetu; kamile neće više biti u upotrebi kao sredstvo prevoza; ljudi raznih nacija i kultura će se približiti jedni drugima; sunce će biti savijeno-značeći da će mrak i neznanje prekriti svijet; knjige će biti štampane u velikim brojevima; mora će biti istrgana; i sunce i mjesec će biti pomračeni u određene dane u mjesecu ramazanu.
Huzur aba je rekao: Danas svijet trči za svjetovnim i ispraznim stvarima. Danske novine su povrijedile osjećanja nebrojenih ljudi objavljivanjem jedne sramotne karikature. Ogromni protesti su bili održani svuda širom svijeta; no oni su bili beskorisni dok se Ahmadi delegacija nije srela sa urednicima tih novina i pred njih iznijela činjenice. Kao rezulatat ovih napora te novine su izdale izvinjenje. Huzur aba je rekao: Danas je naša dužnost da svijetu pokažemo pravi put i da molimo Boga za njihovu uputu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp