U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hutba za Kurban bajram

Kratki sadržaj

 

U petak 11. Januara 2006. Hazret Khalifatul Mesih V ajedeullahu teala benasharil-aziz (aba) je održao hudbu povodom kurban bajrama, u Qadianu.
Huzur aba je rekao: Mi danas proslavljamo kurban bajram, također poznat kao hadži bajram. Ovo je vrijeme za one koji imaju sredstva i za koje nema prepreka na putu, da obave obavezni ibadet hadža. Ova dužnost se obavlja u sjećanju na žrtvu koju je ponudio hazret Ibrahim a.s., hazreti Ismail a.s. i hazreti Hadžera a.s., kao što je spomenuto u ajetima koje sam proučio. Allah kaže:
A kad je on bio dovoljno odrastao da radi sa njim, rekao mu je, ‘O sine moj, ja sam u snu vidio da te koljem. Zato vidi, šta ti misliš o tome!’ On je odgovorio, ‘O moj oče, čini kako ti je naređeno; a ti ćeš, ako Bog da, uvidjeti da sam od onih koji su strpljivi.’ I kad su se oni obojica potčinili Božijoj volji, i kad ga je on bacio na čelo, Mi smo mu doviknuli: ‘O Ibrahime, ti si ispunio san’. Ovako Mi, doista, nagrađujemo dobročinitelje. To je zaista bilo očito iskušenje. I Mi smo ga otkupili velikom žrtvom. (37:103 do 108)

Ovi ajeti opisuju velike žrtve koje je učinio hazret Ibrahim a.s., hazreti Hadžira a.s. i hazreti Ismail a.s. Allah iskušava Svoje sluge zato da oni mogu postaviti primjer za svijet. Ove žrtve i kušnje dovode čovjeka bliže Allahu i Allahov mio pogled pada na takve ljude više nego prije. Hadž i vidljive fizičke žrtve se čine u sjećanju na ogromnu žrtvu načinjenu od hazret Ibrahima a.s., hazerti Ismaila a.s. i hazreti Hadžere a.s. Oni su postavili predivan primjer bogobojaznosti i povjerenja u Allaha. To isto povjerenje i bogobojaznost mi također moramo usaditi u sebe. Allah je primio žrtvu ove porodice i od njihovih potomaka uzdigao najvećeg Poslanika s.a.v.s. koji je postao poznat kao poglavar svih Poslanika. Ovaj Pečat Poslanika s.a.v.s. je nadmašio sve prije njega u svojim žrtvovanjima i podnosio najveće žrtve do zadnjeg trenutka svog života. Pod njegovim duhovnim uticajem, njegovi drugovi su također postavili najviše uzore u svojim žrtvovanjima. Mi danas također treba da analiziramo sebe, živimo li takođe u skadu sa najvišim standardima u svojim žrtvovanjima? Jesu li naša odricanja takva da nas mogu dovesti bliže Allahu. Ako nas, u drugu ruku, naša žrtvovanja odvode dalje od Allaha onda ona nemaju vrijednosti. Svaki Ahmadi treba da sebe analizira prilikom ovog bajrama i pomno ispita namjeru sa kojom čini žrtve. Niti meso niti krv ne stižu do Allaha, nego samo vaša takva (bogobojaznost) nalazi prihvatanje u Njegovim očima. Svaki Ahmadi mora da posvoji ovu bogobojaznost. Mi moramo pamtiti da jednostavno vidljiva djela nisu dovoljna da zadovolje Allaha, i da je jedina stvar koja nas dovodi bliže Njemu čista namjera i takva (bogobojaznost) koja je iza naših postupaka. Ako smo zaista uvijek spremni da žrtvujemo svoje živote, imetak, svoju čast i vrijeme u ime Allaha, onda smo mi ljudi koji mogu čuvati sjećanje žrtvovanja hazret Ibrahima a.s., Časnog Poslanika s.a.v.s. i njegovih drugova. Ovo će jedino biti moguće kad budemo ispunjavali svoje obaveze prema Allahu i prema ostalim ljudskim bićima.
Huzur aba je rekao: Roditelji koji su svoju još nerođenu djecu posvetili služenju islamu treba da mole: O Allahu, blagoslovi nas bogobojaznim, pobožnim potomstvom, koji će ispunjavati zahtjeve vakifa. Roditelji novih vakifa koji su već rođeni treba da mole da ova djeca budu istinske sluge islama i da budu ubrojani među čisto potomstvo.
Huzur aba je rekao: Kad nova vakif djeca stignu godine zrelosti, oni treba da se jave Džematu da bi postigli vjersko znanje. Oni treba da prihvate svoja zanimanja poslije konsultovanja sa Džematom. Većina novih vakifa treba da studira u medresi.
Huzur aba je rekao: Nova vakif djeca su sretna da već znaju svoj budući poziv. Oni su također sretni što njihovi roditelji i cijeli Džemat mole za njih i oni tako primaju Allahove blagoslove. Da Allah omogući nove vakife i njihove roditelje da postave najviše uzore u svojim žrtvovanjima. Amin.
Na kraju je Huzur aba tražio od Džemata da mole za one koji su zarobljenici u ime Allaha, one koji su bili ubijeni na Njegovom putu i za njihove porodice, za one koji su svoje živote posvetili za Džemat, derviše Qadiana i njihove potomke, i sve Ahmadi koji prolaze kroz kušnje i nevolje.
Huzur aba je širom svijeta raširenom Džematu zaželio sretan i uspješan bajram i molio da ovaj bajram bude pun blagoslova za svakoga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp