U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Prednosti finansijskog žrtvovanja

Kratki sadržaj

 

U petak 6. januara 2006 Hazret halifatul Mesih V ajedehullahu teala binas herelaziz (aba) je održao hudbu u Qadianu. Huzur aba je proučio ajete 11 do 13 iz sureta Al-Saff, koji u prevodu glase:

O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas osloboditi od bolne kazne?
Da vjerujete u Allaha i Njegovog Poslanika, i da se borite na Allahovom putu sa svojim imetkom i svojim životima. To je bolje za vas, da samo znate.
On će vam oprostiti vaše grijehe i uvesti vas u bašće niže kojih teku vrela, i u čista i udobna boravišta u bašćama vječnosti. To je vrhunski uspjeh. (6:11-13)

Huzur aba je zaželio Džematu sretnu novu godinu i rekao:
U zadnjoj hudbi ja sam govorio o izražavanju zahvalnosti. Hajde, zato, da uđemo u novu godinu sa srcima punim zahvanosti i izraza zahvale, tako da možemo primiti još veće Božije blagodati. Čovjek ne može shvatiti nebrojene blagoslove, dobrobiti i blagodati koji se spuštaju na nas kao rezultat dova Obećanog Mesije a.s.
Huzur aba je rekao: Onaj ko čini finansiske žrtve u ime Allaha postaje zauvijek bliži Allahu. Finansisko žrtvovanje čisti srca i to je srestvo privlačenja čovjeka bliže Allahu. Ako želite da napravite korisne primjene u svojim životima, finansisko žrtvovanje je ključ, i onaj ko ne posvoji ovaj metod izgubljen je. Ako želite da očuvate svoju vjeru i da ukrasite svoja oba svijeta, vi treba da odgovorite na pozive za finansisko žrtvovanje koji su napravljeni u skladu sa Allahovim naredbama.
Huzur aba je rekao: Allah je blagoslovio Džemat sa velikim brojem iskrenih duša. Huzur aba je spomenuo žrtvovanje nekih Ahmadi muslimana i naveo neke dijelove iz Časnog Kur’ana, hadisa i izreka Obećanog Mesije a.s. i hazret Musleh Mauda (drugog halife) r.a., i rekao: Danas postoji samo jedan Džemat u cijelom svijetu čiji članovi čine žrtve odričući se svojih vlastitih potreba i potreba svoje djece, a to je Ahmadija džemat. Ahmadi musliman žrtvuje svoje želje i daje na Allahovom putu ono što je skupio u toku svog života.
Huzr aba je rekao: U Waqfi džedid članarini nema posebnog standarda, svako može uzeti učešće u tome. Nau mubain (novi članovi) posebno treba da budu podstaknuti da se pridruže ovome, tako da se mogu naviknuti da čine žrtve i u određenom vremenu oni će biti u stanju da se još više žrtvuju. Ovo će takođe omogućiti Džemat da vodi brigu o budućim generacijama, da ih obučava i učini ih dijelom institucije Džemata. U ovom pogledu treba više da bude urađeno. Džemat treba da nastoji da svi članovi budu upoznati o važnosti i blagoslovima finansiskog žrtvovanja.
Huzur aba je rekao: Skupa sa finansiskim žrtvovanjem, Wakfi džedid također zahtijeva žrtvovaje života. Mi trebamo mnogo više murabbian i mu’allimin. Treba da bude mualima i murabbi ne samo u svakom gradu, nego u svakom selu i svakoj džamiji. Murabbian i mualimin treba također da nastoje da napreduju u takvi (bogobojaznosti) i da sve svoje sposobnosti dobro iskoriste. Da Allah pokloni Džematu murabbian i mualimin koji su ustrajni na bogobojaznosti.
Huzur aba je onda predstavio prošlogodišnje doprinose za wakfi džedid: Allahovom milošću, Džemat je napravio dodatnih 200.000 funti u poređenju sa prethodnom godinom. 466.000 članova je uzelo učešća u ovom, od koji je 51.000 dalo doprinos prvi put. No mnogo više može biti urađeno. Na nacionalnom nivou, USA je prva, slijedi Pakistan, VB i Njemačka. U Pakistanu Lahor je prvi u kategoriji odraslih članova, dok je Karači na vrhu liste u kategoriji djece.
Huzur aba je rekao: Danas ja najavljujem početak 49. godine wakfi džedid. Da Allah omogući Džemat da podigne stepen bogobojaznosti i finansiskog žrtvovanja. Da vakifi budu ustrajni na bogobojaznosti i da svaki shvati da treba da napravi pozitivne promjene u sebi i da treba da načini napore prema ovom cilju.
Završavajući hudbu Huzur je rekao da je nestanak struje bio razlog što je hudba kasno počela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp