U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Jalsa salana Kadian

Kratki sadržaj

 

Uvijek, obožavajte Allaha i budite među zahvalnim. (39:67)

Huzur aba je rekao: Allahovom milošću, đelsa salana Qadiana se završila prije dva dana. Ahmadi koji su učestvovali u ovoj đelsi doživjeli su Božije blagoslove i vidjeli su da duhovno svjetlo osvjetljava njihove duše. Božiji blagoslovi sa kojima je Obećani Mesija a.s. započeo đelsu prije više od sto godina, mogu se svaki dan vidjeti na licima učesnika đelse.
Huzur aba je rekao: MTA je Allahov dar. Kroz ovo sredstvo informisanja, Ahmadi muslimani u svim krajevima svijeta su u stanju da dožive Allahove blagoslove koji se spuštaju kao kiša. Živi prenos preko MTA je isto tako jedna od Allahovih velikih naklonosti. Do 14. decembra 2005., svako je bio izgubio nadu da ćemo biti u stanju prenositi đelsu u živo. Pa ipak smo dobili dozvolu samog tog dana i hudba u petak 16.decembra je bila prenesena uživo. Ovo je dokaz ispunjenja obećanja koje je Allah dao Obećanom Mesiji a.s.: Ja ću učiniti da tvoja poruka stigne do svih krajeva zemlje, i sve ću za tebe postaviti ispravno.
Huzur aba je rekao: Ovakva Božija podrška nas podsjeća da treba da se još više pokorimo Allahu i da nastojimo da budemo Njegove zahvalne sluge. Huzur aba je izdao poseban apel da učimo dove za sve one koji rade u MTA. Huzur aba je rekao: To je jedinstveni kanal koji radi 24 sata dnevno, većinom vođen od volontera i bez ikakvih reklama. Huzur aba je rekao. Nije važno gdje se održava đelsa, Allahovi blagoslovi se spuštaju na nju kao kiša zbog molitvi Obećanog Mesije a.s. Nakon đelse, naredni cilj je da izražavte zahvalnost. Allahovom milošću, ovo je bila vrlo uspješna đelsa. Prvoj đelsi koja je održana u Qadianu prije više od sto godina prisustvovalo je samo 75 ljudi. Samo je mali broj ljudi u to vrijeme znao čak da postoji Qadian. No, kroz molitve obećanog Mesije a.s., ovoj đelsi je prisustvovalo preko 70 hiljada ljudi. Danas glas iz Qadiana stiže sve krajeve svijeta. Naši umovi i naša srca su, zato, puna zahvalnosti za ovaj blagoslov.
Što se tiče toga kao treba da izrazimo zahvalnost, Huzur aba je rekao: Hajde da se sjetimo molitve koju je učio hazreti Sulejman a.s., ‘O moj Gospodaru, omogući me da budem zahvalan na uslugama koje si učinio za mene i za moje roditelje; i omogući me da činim takva djela koja Ti voliš.’ Huzur aba je rekao: Vi možete biti zahvalni Allahu samo kad, držeći se primjera Časnog Poslanika s.a.v.s. ispunite dužnosti i prema Allahu i prema Njegovim stvorenjima, kad svoje obraćanje Bogu uzdignete na najviši nivo, kad ispunite svoje obaveze prema svojim bračnim drugovima i rodbini, kad radite ka skladu, i kad ste spremni da oprostite drugim ljudima.
Huzur aba je rekao: Na kraju đelse salane, kad sam posjetio dio određen za nove Ahmadi, na insistiranje predstavnika ovog odjeljenja, tamo je bilo neko komešanje zbog zbunjenosti i nedostatka obuke. Osoblje zaduženo za sigurnost su naporno pokušavali da stvari urede. No čak i ovdje mi treba da budemo zahvalni da nas je Allah sačuvao od bilo kakve nevolje.
Huzur aba je rekao: Hajde da počnemo novu godinu sa iskazivanjem zahvalnosti Allahu. Hajde da počnemo novu godinu zahvaljujući Alahu za darove koje je prosuo na nas u prošloj godini, tako da možemo primiti još veće naklonosti u budućnosti.
Huzur aba je rekao: Ovih 70 000 prisutnih je najveći broj ikada viđen na đelsi u Qadianu, i od ovih je oko 8000 ljudi bilo iz inostranstva. Samo Allahovom milošću je toliki broj ljudi došlo zajedno i mi smo bili u stanju da im omogućimo zadovoljavajuću hranu i smještaj. Mi nikada ne možemo izbrojati Allahove blagoslove i blagodati čak ako i pokušamo. Svaki Ahmadi treba da iskazuje zahvalnost za Allahove blagodati, jer kroz zahvalnost su čovjeku poklonjene još veće blagodati. Budite, zato, zahvalni, i usadite vrline u svoje živote. Nastojte da napravite svete promjene u sebi i prizivajte salavat na Časnog Poslanika s.a.v.s. Idite napred i, s ciljem da okupite Allahove blagoslove, ispunite svoje obaveze prema Allahu i prema Njegovim slugama. Da Allah omogući svakog da tako učini. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp