U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pobožni primeri ashaba Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

U petak 13. januara 2006. godine Khalifatul Mesih V ajedeullahu teala binas alezi (aba) je održao hudbu u Aqsa džamiji u Qadianu.
Huzur aba je proučio ajet 4 iz sureta al-Džum’ah:

‘ I (On će uzdići poslanika) među drugima od njih koji im se još nisu pridružili. On je Moćni, Mudri.’ (62:4)

Huzur aba je rekao: Kao rezultat duhovnog uticaja Časnog Poslanika s.a.v.s., ashabi su se pokajali zbog svih vrsta zla. Svaki porok, krađa, razvrat, kockanje, laganje, pijenje i ubitstvo su nestali između njih kao da nikada nisu imali ove poroke. Nadalje, ova zla su bila nadomještena željom da nadmaše jedan drugog u vrlinama. Takva je bila njihova strast za klanjanjem i tako je žarka bila njihova želja da učine svaku žrtvu, da su ih ljudi teško mogli prepoznati. Njihova jedina svrha je bila da zarade Allahovo zadovoljstvo i oni su bili spremni da napuste svoje živote za ljubav i poslušnost Časnog Poslanika s.a.v.s. Njihova ljubav prema njemu je bila takva da oni ne bi dali da voda sa kojom je uzimao abdest padne na tlo.
Huzur aba je rekao: Obećani Mesija a.s. kaže: Ja uviđam da oni koji su dali zavjet (Bai’at) meni, napreduju u takvi (bogobojaznosti); a Allah mi je dao takve duše koje su pune istine i sigurnosti.’ Huzur aba je onda dao neke primjere drugova Obećanog Mesije a.s. čiji su životi bili potpuno preobraženi kao rezultat Bai’ata.
Hazret Navab Muhammed Ali Khan Sahib iz Malair Kotla: Huzur aba je rekao: On je bio poglavar Malair Kotla i premda je uvijek bio pobožan i ispravan čovjek i posjedovao je mnoge dobre odlike, ove odlike su postale još finije i razvijenije u društvu Obećanog Mesije a.s. Ovo je šta je Obećani Mesija a.s. napisao o njemu: ‘Kad god bi došao u Qadian da me vidi, ja sam uvidio da on svoje namaze obavlja sa velikom brigom. Kao Sulaha, on obavlja namaz sa velikom koncentracijom i revnošću.’ Navab Sahib je jedanput pisao svom bratu: ‘Ja sam navijestio oproštaj Malair Kotli i preselio sam u Qadian. Sada je za mene nemoguće da idem natrag. Kako ja ikada mogu napustiti osobu koju volim. Ja sam došao ovdje u ime Allaha, i da Allah podari razumijevanje našoj braći u Malair Kotli tako da i oni vode svoje živote samo u ime Allaha. Jedan od uslova Bai’ata je da ću dati prednost svojoj vjeri nad ovosvjetskim poslovima. Kako ja postepeno jačam u svojoj vjeri ovaj svijet postaje nevažan za mene.’ Huzur aba je rekao: Ovo je istinska preobrazba i ovo je istinski primjer davnja prednosti svojoj vjeri nad ovosvjetskim poslovima. Njegovi potomci također treba da nastoje da slijede njegovim stopama.
Hazret Munši Zafar Ahmad Sahib: Huzur aba je rekao: O Munši Sahibu je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Ovaj ispravan i posve mlad čovjek je pun predanosti i bio je obdaren dubokim razumijevanjem. On pokazuje očite znakove odvažnosti i predanosti i u potpunosti shvata utemeljene istinitosti i izvači zadovoljstvo iz njih. On voli Allaha i Njegovog Poslanika istinskom ljubavlju.’
Hazret Munši Abdur Rahman Sahib iz Karpultala: Huzur aba je rekao: Hazret Munši Sahib je imao naviku da zapisuje svoje dnevne poslove. Jedanput kad je prolazio kroz svoje stare zabilješke, uvidio je da duguje 40 rupija jednoj osobi od koje je to posudio prije 40 godina. Odmah je preko pošte poslao novac u Karpaltalu. Osoba o kojoj se radilo nije bio Ahmadi i kad je primio svoj novac otišao je u džamiju i rekao ljudima o dostojnosti povjerenja Munši Sahiba, koji mu je poslao novac koji je on bio zaboravio.
Hazret Munši Aroora Khan Sahib: Huzur aba je rekao: Kad je neko pitao Munši Sahiba da li je on ikada primio mito u vrijeme svoje službe, on j rekao: ‘Moja iskrenost i odanost su bili takvi, i ja sam se sa takvom teškoćom i ustrajnošću sačuvao od nečistoće i neiskrenosti, da, kad sve ovo stavim ispred sebe i molim Boga za nešto, moja molitva nađe svoj cilj preciznije nego što strijela dobrog strijelca nađe njegov, jer strelac nekad možda pogreši svoj cilj ali moja molitva ne.’
Huzur aba je rekao: Ovi primjeri su bili sačuvani u istoriji tako da mi možemo shatiti kako su se naši očevi očistili i kakvu visinu pobožnosti i predanosti su postigli poslije zavjetovanja Bai’ata. Vi, koji ste također dio Džemata Obećanog Mesije a.s., treba da nastojite da isto tako koračate njihovim stopama.
Završavajući hudbu, Huzur aba je rekao: Ja ću za tri ili četiri dana napusiti Indiju. Ljubazno vas molim da činite dove za ovo putovanje i isto tako za to da Allah nastavi da prosipa na nas blagoslove kojima smo bili svjedoci u Qadianu. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp