U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Strpljenje, izdržljivost i služenje čovječanstvu

Kratki sadrdžaj

 

 petak 14. oktobra 2005. godine Hazreti Kalifatul Mesih V ajedeullahu teala binas alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je proučio ajete 155-157 iz sureta Al-Baqarah, koji u prevodu glase:I ne reci o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi; ne,
oni su živi, samo vi to ne shvatate.
A Mi ćemo vas kušati sa nečim kao strah i glad, gubitak imetka, života i
plodova; no podaj radosne vijesti onima koji strpljivo ustraju.
Koji, kad ih nesreća savlada, kažu, ‘Doista, mi Allahu pripadamo i Njemu
ćemo se vratiti. (2:155-157)Huzur aba je rekao: U zadnjih nekoliko dana dogodila su se dva vrlo tragična događaja koji su svako Ahmadi srce pritisnuli bolom i uzrokovali da val bola i tuge teče kroz srce svakog Ahmadi. U prvom slučaju, pucano je na osam Ahmadi muslimana i bili su ubijeni dok su klanjali u svojoj džamiji u Mongu. Ovo je najbolnija tragedija ali, u ime Allaha, mi to moramo podnijeti sa strpljenjem. Božiji džemati su neprestalno podnosili ovakva iskušenja, ali su se oni molili pred Allahom i nikada nisu izgubili stpljenje i uzdržljivost. Stotinu godina istorije Džemata svjedoči da kad god ovakvo vrijeme zadesi Džemat, Ahmadi su to podnosili sa hrabrošću i duševnom snagom i nikada nisu uzimali zakon u svoje ruke. Zbog ovoga, Allah uvijek blagoslovi Džemat više nego prije i nastavit će tako i dalje. Oni koji su dali svoje živote na Allahovom putu zauvijek su postali dio istorije Džemata i oni nikada neće biti zaboravljeni.
Huzur aba je rekao: Ajeti koje sam proučio kazuju nam da ne treba da kažemo o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi, jer oni žive. Huzur aba je rekao: Kako je velika čast za njih to što su im podareni vječni životi! Allah nikada nije dopustio da žrtvovanja Džemata budu uzaludna, niti će dopustiti ubuduće. Ako mi posvojimo ovo stajalište, ne samo da će ubijenim biti poklonjeni visoki položaji u džennetu, nego će Allah isto tako olakšati kušnje ožalošćenih porodica i dati im Svoje blagoslove. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da kad god vjernika dotakne patnja, bol, nesreća ili gubitak, i on to podnese sa strpljenjem, ovaj njegov stav će postati izvor blagoslova za njega. Da Allah pokloni strpljenje rodbini ubijenih i obilato ih blagoslovi Svojom milošću.
Huzur aba je rekao: Od prije više od mjesec dana unazad jedan Ahmadi je također imao čast da položi svoj život na Allahovom putu. Molim vas da se također sjetite njegove porodice u svojim dovama.
Pozivajući se na drugi tragičan događaj, Huzur aba je rekao: Zemljotres koji se dogodio uzrokovao je ogromno pustošenje u sjevernim oblastima Pakistana i Kašmira. Svaki Ahmadi je savladan bolom i tugom zbog ove teške tragedije. Ja sam napisao pisma saosjećanja i saučešća predsjednicima i predsjednicima vlade Pakistana i Azad Kašmira i obećao sam svaku moguću pomoć. Naša ljubav prema svojoj zemlji zahtijeva da u ovo teško vrijeme zaboravimo svoje lične teškoće i pomognemo svojoj braći kroz molitve isto kao i praktičnim mjerama. Članovi Ahmadija džemata Pakistana čine sve što je u njihovoj mogućnosti da pomognu pogođene ljude. Ahmadi koji su vani treba također da pruže svoju pomoć vladi Pakistana. Naša je dužnost da služimo ljudskom rodu koji pati. Timovi Khudamul Ahmadija (omladinske organizacije Džemata) su bili prvi koji su stigli u neke pogođene oblasti. Khudam iz Islamabada je odmah pripremio kazane riže i počeli su hraniti hiljade ljudi u susjednim selima. Kamioni puni riže, deka, tople odjeće i drugih potrebština bili su poslani žrtvama zemljotresa od Džemata Ahmadija iz Pakistana. Pet doktora iz Londona također su stigli u ove oblasti sa 20 hiljada funti vrijednim lijekovima i bilo je poslano također 500 šatora. Džemat isto tako čini ogromnu uslugu ljudima posrestvom humanitarne organizacije Humanity frst.
Huzur je savjetovao Džemat da posvoji primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. u ovakvim situacijama i da mole Allahovu zaštitu i oprost. Huzur aba je također nalagao Džematu da se mole za uputu svijeta, tako da može biti pošteđen budućih kijameta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp