U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslov ramazana

Kratki sadržaj

 

Cilj posta je da se odbace moralne i duhovne slabosti i tako
postigne blizina Allahu
Osam Ahmadi je bilo ubijeno i 20 ranjeno kad su bili napadnuti u toku fadžr (sabah) namaza u Mong oblasti blizu Mandi Bahauddin, Paistan

Sedmog oktobra, hazret Kalifatul Mesih V ajedullahu tealla binas alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je proučio ajet 184 iz sureta Al-Baqarah koji u prevodu glasi:

O vi koji vjerujete! Propisan vam je post, kao što je bio propisan
onima prije vas, zato da se zaštitite protiv zla.

U ovom ajetu, Allah skreće pažnju vjernicima prema obavezujućoj prirodi posta. Allah kaže da je post obavezan da bi se poprimila takve (bogobojaznost) i za odbacivanje moralnih i duhovnih slabosti. On je namjenjen da u vama usadi strah od Allaha i isto tako da shvatite da ne smijete uništiti svoj svijet i svoj drugi svijet zarađujući Allahovo nezadovoljstvo, nego da se žrtvujete da zaradite Allahovo zadovoljstvo. Ovo je svrha posta i ovo je svrha koju trebamo imati na umu kad čekamo na ramazan. Mi moramo analizirati sebe i vidjeti do koje mjere smo imali koristi od vrlina i duhovnog napretka koji smo napravili u toku ramazana. Jesmo li zaista imali koristi od njih ili se nalazimo gdje smo počeli? Mi smo trebali napraviti dalji napredak u ovim vrlinama i postići još više duhovne položaje. Zaista su sretni oni koji su postigli takvu (bogobojaznost) u zadnjem ramazanu, no oni koji su to propustili i nisu postigli ništa od toga treba da ozbiljno razmotre šta su postigli od ramazana.
Huzur aba je rekao: Post je za naše vlastito dobro i sigurno nam donosi korist. Mi moramo tražiti oprost od Allaha za svoje greške i obećati da im se nećemo vratiti. Mi treba da molimo: O Allahu, oprosti naše prijašnje grijeh i omogući nas da obavljamo takve vrline u ovom ramazanu koje će nas dovesti bliže Tebi.
Huzur aba je rekao: Allah mnogostruko nagrađuje vrline koje su pokazane u mjesecu ramazanu. On kaže: ‘Post je za Mene i Ja Lično sam njegova nagrada.’ Post je obožavanje koje se obavlja samo u ime Allaha. U toku ovog mjeseca odbačeno je zlo i podignuti su standardi obožavanja. Kad čovjek počinje da korača prema Allahu, Allah trči prema njemu. Vjernik, zato, treba da uvijek traži puteve da posvoji takvu.
Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Da samo ljudi znaju vrijednost ramazana, oni bi željeli da cijelu godinu bude ramazan.’ Ovo je zato što je Džennet ukrašen i pripremljen cijelu tu godinu da dočeka ramazan.
Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao: ‘Kad mjesec ramazan dođe, vrata Dženneta su širom otvorena, vrata džehenema su zatvorena i šejtani su sputani.’ Allah kaže: ‘Svako djelo obavljeno od sinova Ademovih je za njih, osim posta. To je za Mene i Ja sam Lično njegova nagrada.’
Zato mi treba da obavljamo ovaj ibadet čisto u ime Allaha, i da nastojimo da zaradimo
Allahovu milost dovodeći do pobožnih promjena u sebi. Nema sumnje da je post štit, ali on nas može zaštititi samo kad znamo kako ga koristiti. On će nas zaštititi ako odbacimo sve vrste zla kao što je laž, ogovaranje i oduzimanje tuđih prava. Po riječima Obećanog Mesija a.s., svako jutro treba da bude svjedok da smo noć proveli sa takvom, a svaka noć treba da bude svjedok da smo dan potrošili bojeći se Allaha.
Huzur aba je molio Allaha da zauvijek posvojimo pozitivne promjene koje u sebi napravimo u ovom ramazanu, i da nas Allah umota u ogrtač Svoje milosti.
Na kraju je Huzur aba rekao Džematu o tragičnom događaju koji se dogodio ujutro 7. oktobra. Protivnici Džemata su otvorili vatru na Ahmadi muslimane koji su obavljali jutarnji namaz u svojoj džamiji u Mongu blizu Mandi Bahauddina u Pakistanu. Osam Ahmadi su bili ubijeni a više od 20 ranjeno. Huzur aba je molio da Allah ima milosti prema dušama ovih šehita, da Allah pokloni mir, snagu i hrabrost ožalošćenim porodicama, i da On pokloni brzi oporavak onima koji su bili ranjeni. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp