U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

praktikovanje onog što pripovedamo

Kratki sadržaj

 

U petak, 30 septembra 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih V ajedulahu tealla binas alezi (aba) održao je hudbu u Nunspitu, Holandiji. Huzur aba je proučio ajet 34 iz sureta Ha Mim Al-Sedžda, koji u prevodu glasi:

A ko je bolju u govoru od onog ko poziva ljude Allahu i čini dobra djela
i kaže, ‘Ja sam doista od onih koji se pokoravaju?’

Huzur aba je rekao: Prihvatajući islam jedna od naših dužnosti je da širimo vjeru. No vi ćete biti uspješni u ovom nastojanju jedino kad vaša vlastita djela budu ispravna. Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je bio najviši od onih koji pozivaju ka Allahu.
Huzur aba je govorio o jednoj ženi koja je došla vrlo blizu Ahmadijata i često obavljala džumu namaz u našoj džamiji, ali je vidjela da ne može sebe privesti zavjetu bai’ata kad vidi Ahmadi žene da jedna drugu ogovaraju isto kao ne-Ahmadi žene! Huzur aba je rekao: Vaši intelektualni argumenti će samo biti djelotvorni kad vaša djela također budu ispravna. Ako krenete u tablih sa odgovarajućim planiranjem i osigurate da je vaš primjer takav da će imati pozitivan uticaj na druge, onda ćete sigurno imati uspjeha.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je koristio svaku priliku da širi islam. Vi morate raditi isto. Nastojte da povećate kontakte u seoskim područjima. Ahmadi studenti koji studiraju na univerzitetima i koledžima treba da organizuju seminare i predavanja. Huzur aba je dao primjer Danske koja je mala zemlja, ali Ahmadi studenti su pozvali svoje profesore, članove parlamenta i druge intelektualce na prijem u hotel i svi učesnici su bili veoma impresionirani porukom Ahmadijata. Ovo je jedino moguće kad se kontakti održavaju dugo vremena. Ako ovome dodate svoje vlastito primjerno vladanje, pristojnost, i odnos sa Allahom, onda ćete naći nebrojene nove prilike za tablih. Allah će vas zasigurno nagraditi uspjehom ako radite tablih sa predanošću, ustrajnošću, ipravnim postupcima i molitvama.
Huzur aba je rekao: Naša dužnost je samo da dostavimo Allahove svete i pobožne riječi sa militvama i čistoćom ponašanja. Poslije toga je na Allahu Samom da bagoslovi vaše napore i svako ko posjeduje čistu prirodu sigurno će biti privučen prema Ahmadijatu.
Huzur aba je rekao: Poruka Ahmadijata-istinskog islama- mora biti prenešena svakom društvenom sloju. Danas su samo Ahmadi oni koji mogu predstaviti istinski i prvobitni (neiskvaren i čist) ugled islama. Ako mi također propustimo da ispunimo svoju obavezu, onda u Allahovim očima nećemo biti ubrojani među Njegov poslušan narod.
Huzur aba je rekao: Džemat, isto kao i pomoćne organizacije-Khudamul Ahmadija, Ansarullah i Leđna- treba da naprave planove za tablih prema svojim okolnostima. Morate zapamtiti da je pobožnost obaveza za tablih. Vi morate sebe transformisati. Da vas Allaha nagradi uspjehom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp