U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izvrsnost učenja kur'ana

Kratki sadržaj

 

U petak 21. oktobra 2005. godine Kalifatul Mesih V ajedullahu teala bines alezi (aba) je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Poslije učenja tašahuda, ta’avuda i sureta al-Fatiha, Huzur aba je proučio ajet 122 iz sureta al-Baqarah, koji u prevodu glasi:

 

Oni, kojima smo Mi dali Knjigu, slijede je kao što treba da je slijede;
to su oni koji vjeruju u nju. A ko god ne vjeruje u nju, to su oni koji
su gubitnici. (2:122)

Huzur aba je rekao: U toku ovih dana mjeseca ramazana, u džamijama se održavaju dersovi Kur’ana i mnogi ljudi imaju koristi od prevoda i kartkog komentara Časnog Kur’ana. Ljudi također prisustvuju teravih namazu u velikom broju i tako mogu slušati učenje Kur’ana od početka do kraja. Čak u svojim kućama ljudi nastoje da što više uče Kur’an i da čitaju prevod. Svaki vjernik nastoji da u ovom mjesecu napravi duhovne preokrete u sebi.
Huzur aba je rekao: Časni Kur’an ima posebnu privlačnost s mjescom ramazanom. Objava Časnog Kur’ana je počela u ovom mjesecu i nastavila se 23 godine. Svake godine u ramazanu, melek Džebrail bi došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i prošao kroz dio Kur’ana koji je do tada bio objavljen. U zadnjem ramazanu u životu Časnog Poslanika s.a.v.s., kad je objava Kur’ana bila konačno potpuna, Džebrail i Časni Poslanik su dva puta prošli kroz Časni Kur’an. U skladu sa ovom praksom vjernici nastoje da završe učenje Kur’ana jedan ili dva puta u toku ramazana, dok su neki u stanju da ga prouče čak više puta.
Huzur aba je rekao: Časni Kur’an treba da se uči polagano, sa razumijevanjem i promišljanjem. Prenešeno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da onaj ko završi učenje za tri dana uradi to bez razumijevanja. Neki hadisi čak spominju sedam dana. Stvar je u tome da Časni Kur’an treba da se uči redovno i treba da se zamislimo nad njegovim značenjima i učenjima. Bez ovoga, učenje će biti besplodno. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. su shvatili ovu tačku i tome odali priznanje, u tolikoj mjeri, da je Allah Lično tome posvjedočio u ajetu koji sam proučio na početku.
Huzur aba je rekao: Redovnost sa kojom se uči Časni Kur’an u svakoj kući u toku ramazana treba da se održava i poslije. Posebno je važno da stvorite naviku učenja Časnog Kur’ana ujutro, zato što učenje u to doba postaje svjedok za vjernika. Ali nije dovoljno tek učiti ga, mi se također moramo zamisliti o onom što učimo i nastojati da shvatimo njegova značenja. Učenje Časnog Kur’ana na jasan i razumljiv način je među etiketama koje treba da se vide dok učite Časni Kur’an, jer to pomaže da osvjetlite um sa njegovim lijepim učenjima. Obaveza je na svakom Ahmadi da postupa po naredbama Časnog Kur’ana, jer ovo je cilj njegovog učenja. Zapravo, sama svrha pojave Obećanog Mesije a.s. je bila da ponovno utemelji učenja Časnog Kur’ana. Sada je naša dužnost da krećemo napred sa misijom Obećanog Mesije a.s. i da uvijek pamtimo njegove riječi da, ‘Oni koji odaju počast Časnom Kur’anu, bit će počašćeni u dženetu.’ Odavati počast Časnom Kur’anu znači postupati po njegovim učenjima; samo onda će to postati okrilje milosti za nas i lijek za naše duhovne i fizičke bolesti. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da onaj ko uči 50 ajeta Časnog Kur’ana neće biti ubrojan među nemarne.
Huzur aba je dalje, u svjetlu hadisa i izreka Obećanog Mesije a.s., detaljno objasnio blagoslove učenja Kur’ana i rekao: Kur’an treba da se uči često i redovito u svakoj kući. U kući u kojoj se ne uči Kur’an obiluje zlo a nestaje dobra. Svaki pojedinac treba, zato, da svaki dan u svojoj kući uči Kur’an. Kur’an treba da se uči najboljim glasom, treba da se zamislite nad njegovim naredbama i da shvatite i postupate prema tome. Huzur aba je rekao: Navika učenja Kur’ana treba da se nastavi i poslije ramazana. Mi također treba da se pobrinemo da svaki pojedinac u našim kućama ima udjela u blagoslovima Časnog Kur’ana. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp