U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština Dželse salane ( godišljeg skupa )

Kratki sadržaj

 

U petak 2. septembra 2005 Hazret Halifatul Mesih V ajedeullahu teala binas alezi (aba) održao je hudbu u Hamburgu, Njemačka. Govoreći u sastavu đelsa salane Njemačke, Huzur aba je rekao: Svrha ovih đelsi je da dovedu do pobožne promjene u Džematu. Jedanput, kad je Obećani Mesija osjetio da su ljudi gledali đelsu kao neko svjetsko okupljanje, on je odlučio da te godine ne bude đelse.
Huzur aba je rekao da kroz molitve Allah sve za nas olakšava (omogućava). Mi vidimo dobrovoljce da obavljaju zadatke koji nemaju veze sa njihovim uobičajenim životima. Vidimo studente sa univerziteta i magistre da rade kao radnici. Mladi muškarci i žene rade dan i noć. Da ih Allah sve nagradi. Ovo su blagoslovi đelse i od svakog Ahmadi, muškarca i žene, mladog i starog, traži se da u svojim životima posvoje ove stvari, tako da molitve Obećanog Mesije a.s. budu primljene za nas (u našu korist), generacija za generacijom.
U sastavu blagoslova đelse, Huzur aba je naveo primjer jedne nove Ahmadi gospođe koja je prije osam godina došla da prisustvuje đelsi. Ona se osjećala vrlo usamljena i nelagodno i nastavljala je da se moli. Kad je otišla na spavanje vidjela je svjetlo da dolazi s neba koje je poprimilo okrugao oblik i neke stranice su se spustile iz njega. Ona je osjećala da ove stranice sadrže naredbe i učenja Ćasnog Kur’ana i počela je da ih podiže. Ova vizija ju je umirila i ona je počela da se osjeća potpuno ugodno.
Huzur aba je rekao: Mi treba da u svojim srcima čvrsto utemeljimo sve što god smo naučili u toku đelse i treba da ostanemo pod njenim utjecajem do naredne đelse. Naredne godine mi treba da sebi ponovo stavimo u dužnost (naložimo) svježu gorivost (revnost) i entuzijazam i napravimo (provedemo) pobožne promjene u sebi.
Huzur aba je rekao: U porodičnim skupovima prilikom đelse, neke gospođe su se predstavile kao potomci nekih ashaba Obećanog Mesije a.s. ali me je tužno stanje njihovog pokrivanja i njihove odjeće i vladanja navelo da vjerujem da oni daju prednost ovom svijetu nad svojom vjerom. Pojava mnogo govori o onom što se događa u srcu. Sve dok, i ukoliko ne napravite čiste preokrete u sebi, pozivanje na svoje pretke vam neće biti od koristi. Ovo je ono što je Časni Pslanik s.a.v.s. također rekao svojoj kćerki hazret Fatimi r.a.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. nas je učio molitvi. ‘O Gospodaru Koji imaš moć da preokreneš srca, postavi moje srce na Tvojoj religiji.’ I jedna od molitvi koja je bila navedena za dobrodošlicu jubileja Hilafeta je: ‘ Naš Gospodaru, nedaj da naša srca postanu uvrnuta nakon što si nas uputio.’ Huzur aba je rekao: Svaki Ahmadi, posebno, mora učiti ove dove. Male stvari se mogu završiti u iskrivljavanju (izobličavanju, izopačivanju) srca. Na primjer ljudi postupaju pod utjecajem prtjerane ljubavi ili ljutnje, ili zbog porodičnih ili poslovnih prepirki; oni ne vide izvan svojih ličnih sebičnih interesa. Neki ljudi su napravljeni zarobljenicima svojim vlastitim lažnim egoizmom, oni se ne pokoravaju Qadi i institucijama Džemata. Njih nije briga za disciplinsku mjeru poduzetu od Džemata protiv nekih pojedinaca, svrha je da se izvrši (upotrebi) društveni pritisak. Ako bilo ko sebe pridružuje sa ljudima protiv kojih su poduzete ovakve mjere- sa izuzetkom njegove žene i djece i roditelja- on ni najmanje ne vodi računa o Džematu. Vršioci dužnosti treba posebno da paze u ovom pogledu.
U vreme kad ljudi u svom gnjevu izlanu (izblebeću) riječi u svrhu da, čak i ako im Kalifatul Mesih sam naredi, oni neće prihvatiti odluku. Mi ne treba da brinemo o ovakvim ljudima jer oni na ovaj način sami presijecaju svoju vezu sa Džematom. Njihov slučaj je sada na Allahu da odluči. Huzur aba je rekao: Institucije Džemata mogu napraviti greške i isto tako Qadi, ali Ahmadi moraju prihvatiti te odluke bez prigovora. Ako neko ima pravo da se žali, u redu, inače on treba da prihvati odluku kakva je. Obećani Mesija a.s. je rekao da naš Džemat ima obavezu da postupa sa Takvom (bogobojaznošću) i da nastoje da postanu avlija (pobožni). On također kaže da su čisti morali čuda ispravnih.
Zaključujući hudbu, Huzur aba je rekao: da Allah dadne da budemo ravni očekivanjima Obećanog Mesije a.s.. Da budemo djeca neba radije nego zemlje. Da budemo sluge neba i da ne postanemo sluge svijeta pod utjecajem ovosvjetskih ljudi ili svog vlastitog lažnog egoizma. Da uvijek tražimo Allahove blagoslove i da vežemo sebe i svoju djecu cijelim srcem za Džemat Imama ovog doba, jer samo ovdje leži naš spas.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp