U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahovo uže

Kratki sadržaj

 

U petak, 26. augusta 2005. godine hazret Halifatul Mesih V ajedeullahu teala bina silezi je proučio ajet 104 iz sureta Al-Imran:

I držite se čvrsto svi zajedno, za Allahovo uže i nemojte se razdvajati;
i sjetite se Allahove blagodati koju vam je dao kad ste bili neprijatelji
i On je ujedinio vaša srca u ljubavi tako da ste Njegovom milošću pstali
kao braća; i bili ste na rubu vatrene provalije i On vas je spasio od tog.
Ovako vam Allah objašnjava Svoje naredbe da budete upućeni. (3:104)

i onda je u svjetlu hadisa, dao uputu Džematu da budu jedinstveni i da se čvrsto drže Hablullah –Allahovog užeta. Ovo će nam, rekao je Huzur aba, omogućiti da živimo zajedno u harmoniji i ojačat će naše odnose.
Huzur aba je rekao da uprkos svih prethodnih neprijateljstava, jednom kad su ljudi primili islam oni su se čvrsto držali Allahovog užeta i nesebično služili jedan drugog. Huzur aba je naveo jedan događaj, kako su tri ashaba Ćasnog Poslanika s.a.v.s. koji su bili teško ranjeni u bitci i bili su žedni ali su ipak davali prednost jedan drugom da se napiju vode, čak iako su bili na samrti.
Poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. muslimani su se nastavili držati Allahovog užeta kroz Halifet, i kad su rekli zbogom Allagovom užetu, islam je izgubio svoju nadmoć. Ista stvar je bila ponovljena u Španiji. Danas je Ahmadi muslimanima data nova prilika kroz Obećanog Mesiju a.s.. Mi moramo naučiti pouku iz prošlosti i imati na umu da je naše preživljavanje u tome da se čvrsto držimo Allahovog užeta. Sva vaša snaga je u halifatu. Halifat će vas povezati sa Allahom kroz Obećanog Mesiju a.s. i Časnog Poslanika s.a.v.s. Ko god gubi držanje za ovo Allahovo uže raznijet će i uništit ne samo sebe nego i svoje buduće generacije također. Bilo ko ko vjeruje suprotno treba da vodi računa.
Huzur aba je rekao da se moramo držati uslova Bai’ata ako hoćemo da se držimo Allahovog užeta. Pošto se pripremamo da proslavimo stogodišnjicu halifata u Ahmadijatu, važno je da, skupa sa molitvama, također ispunimo svoje dužnosti prema drugim stvorenjima. Naše molitve i navafil neće nam koristiti ukoliko ne budemo poslušni Allahovim naredbama, kao što su bili ashabi Časnog poslnaika s.a.v.s.
Mi moramo analizirati sebe i ukloniti sav lažni egoizam iz svojih srca. Mi moramo učiti da budemo strpljivi, popustljivi i da jedan drugog tretiramo sa uljudnošću i poštovanjem. Važno je da odamo dužno poštovanje svim nosiocima dužnosti. Ako tako učinimo, mi ćemo igrati važnu ulogu u razvoju Džemata.
Svrha za koju je Obećani Mesija a.s. osnovao Džemat je da oni koji uđu u Džemat treba da se očiste od svake ovosvjetske prljavštine, da postignu istinsku čistoću i žive živote meleka. Mi treba da nastojimo da postignemo ove standarde kroz molitve i dobra djela i da krenemo napred gdje je Obećani Mesija a.s. želio da nas dovede i postanemo primaoci velikih Božijih blagoslova. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp