U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Najbolji učitelj

Kratki sadržaj

 

U petak 19. augusta 2005. godine, u Baitul Futuh džamiji u Londonu Halifatul Mesih V ajeduallahu teala bina silezi je proučio ajet 165 iz sureta Al-Imran:

Uistinu, Allah je prenio blagonaklonost na vjernike uzdižući među njima
Poslanika između njih koji im kazuje Njegove Znakove, i čisti ih i uči ih
Knjizi i mudrosti; a prije toga su oni, doista, bili u očitoj zabludi. 3:165

i naveo razne hadise da pokaže bijedno stanje Arapa prije pojave islama. Oni su išli u rat za sitnice. Jedan od ovih ratova-koji je bio zapaljen zbog ubijanja ptice-trajao je 40 godina. Oni su bili ljudi koji su se ponosili zlima kao što je opijanje, kocka i preljuba. Među njima se pojavio Časni Poslanik s.a.v.s. kao učitelj morala i on je očekivao od svakog pojedinačno od svojih sljedbenika da posvoje najviše standarde moralnosti. Jedanput kad je hazreti Ajša r.a. napravila podrugljivu primjedbu o hazreti Safiji r.a., Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su ove riječi bile dovoljne da iskvare cijelo more. On je rekao da moralni primjer njegovih ashaba treba da bude vrlo visok. On je učio o lijepom ponašanju za stolom, naglašavao moral istinoljubivosti, zabranjivao branje hurmi sa tuđeg drveta i smatrao da je laž među najvećim grijesima.
Jedanput je jedna osoba pitala Časnog Poslanika s.a.v.s.: ‘Kako ću znati je li moje vladanje dobro ili nije?’ Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: ‘Sudi o sebi po onom šta tvoje komšije kažu o tebi.’
Časni Poslanik s.a.v.s. je učinio obaveznim za svaku osobu da bude poslušan onima na vlasti i da voli zemlju u kojoj živi, zato što su ovo znakovi dobrog stanovnika.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je Časni Poslanik s.a.v.s. izvukao divlje Arape iz provalije i uzdigao ih do visokog položaja.
Huzur aba je rekao: Naša je dužnost da prisvojimo visoke moralne vrline kojim nas je učio Časni Poslanik s.a.v.s., i da kažemo svijetu da je neophodno da ih posvojimo ako želimo da napravimo harmoniju u svijetu. Ovo mi moramo isto tako dokazati sa svojim praktičnim primjerom. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp