U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljeni model Časni poslanik s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

U petak 12. 8. 2005. godine Halifatul Mesih V, ajedeullahu teala bina silezi, je govorio o nekim privlačnim aspektima života Časnog poslanika s.a.v.s.- o njegovoj jednostavnosti, zadovoljstvu i poniznosti.

U Časnom Kur’anu je rečeno:
Niti sam ja od onih koji su skloni pretvaranju. (38:87)

Svaki postupak i svako djelo Časnog Poslanika s.a.v.s. je bilo bez želje za pokazivanjem ili pretvaranja. Allah ga je učinio konačnim Poslanikom koji je donio zakon, ali čak ovo ga nije dovelo do toga da postane uobražen (zahtjevan) niti je sebe okružio sa raskoši i ceremonijom. On je rekao da je ovaj svijet bio samo privremeno boravište zabave i dokolice, dok je stalno boravište na budućem svijetu.
Časni Poslanik s.a.v.s. je zabranio svojim sljedbenicima da preuveličavaju njegov status. On je rekao da je on bio poglavica ljudskog roda ali ovo ga nije učinilo oholim, jer je sebe smatrao da je samo ponizni sluga i Allahov Poslanik.
Ovakav je bio neumišljen karakter Časnog Poslanika s.a.v.s. da, kad su stranci došli da ga posjete, oni bi se greškom predstavili hazret Ebu Bekiru r.a. umjesto njemu. Čak kad su mu se neki ljudi obraćali glasno on bi odgovarao blago. On je sudjelovao u zajedničkim poslovima i jedanput je sebi zadao da skuplja drva iz šume. Ovo je bilo zato što sebe nije smatrao superiornim nad drugima. U toku bitke kod rova, Časni Poslanik s.av.s. je radio skupa sa svojim ashabima u kopanju rova. Jedanput kad mu je njegova kći Fatima r.a. rekla o svojim teškoćama i tražila slugu roba, Časni Poslanik s.a.v.s. ju je savjetovao da posvoji jednostavnost i bude zadovoljna sa onim što ima. Vjenčani dar koji je dao svojoj kćeri je bio također vrlo jednostavan. Hazret Omer r.a. je jedanput bio doveden do suza kad je uporedio prostirač na kojem je Časni Poslanik spavao sa raskoši i luksuzom rimskih i perziskih kraljeva. Časni Poslanik s.a.v.s. je ponovio da njega nije bilo briga za ovosvjetske kraljeve jer je on bio samo putnik. Čak kad su mu ashabi donijeli mekane madrace ili finu odjeću, on bi ih dao nekome i više volio jednostavne stvari. Časni Poslanik s.a.v.s. bi prihvatio pozive siromašnih, i molio bi: O Allahu, dopusti mi da živim u poniznosti, da umrem u poniznosti i uzdigni me na Sudnjem danu među siromašnim. Časni Poslanik s.a.v.s. bi dao prednost siromašnim i poniznim nad bogatim i uticajnim ljudima.
Obećani Mesija a.s. je rekao da ako želite da nađete Allaha, vi ćete Ga naći blizu srca poniznih ljudi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp