U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zahvalnost Allahu

Kratki sadržaj

 

U petak, 5. 8. 2005. godine Halifatul Mesih V, ajedeullahu teala bina silezi, je održao hudbu u Baitul futuh džamiji u Londonu i proučio ajet 8 iz sureta Al-Zamar:

Ako ste nezahvalni, sigurno je Allah Sam Sebi dovoljan, neovisan
od vas. A On nije zadovoljan sa nezahvalnošću u Svojim slugama.
No ako ste zahvalni, On to voli u vama. A ni jedan nosilac tereta
neće nositi teret drugog. Onda je vašem Gospodaru vaš povratak;
i On će vas obavijestiti o onom što ste radili. Sigurno, On potpuno
dobro zna sve što je skriveno u grudima. (39:8)

i govorio o Allahovim velikim blagoslovima vezano za đelsa salanu VB. Huzur aba je rekao: Allah je Ghani (Sam Sebi dovoljan). Čovjek treba Njega ali On nema potrebe za čovjekom. On ne želi niti pohvalu ljudi niti njihovu zahvalnost; zapravo On želi da oni budu zahvalni za svoje vlastito dobro tako da mogu privući više Njegovih blagoslova. Ja sam primio poruke faksom i pisma iz mnogih zemalja koji nabrajaju ogromne blagoslove đelse i izražavaju svoju zahvalnost Allahu.
Huzur aba je dalje obrazlagao na temu zahvalnosti i naveo hadis u kojem je rečeno: ‘Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan Allahu.’ Huzur aba je zahvalio radnicima i učesnicima đelse i molio Boga za njih i rekao da oni koji su gledali đelsu na MTA treba također da budu zahvalni što su bili u stanju da učestvuju na đelsi kroz ovaj blagoslovljeni medij.
Huzur aba je izrazio svoje poštovanje vladi koja je dozvolila da đelsa bude održana na širokom i bezbjednom vojnom zemljištu i koja je omogućila razne pogodnosti.
Govoreći o planovima za narednu đelsu, Huzur aba je rekao da je đelsa salana VB postala internacinalni događaj. Ahmadi muslimani iz svih krajeva svijeta treba, zato, da učestvuju u kupovini novog mjesta za održavanje ove đelse. Ja sam uvjeren da će članovi Džemata Velike Britanije i oni iz drugih zemalja biti u stanju da ubrzo sakupe potreban iznos. Ovo će biti izraz vaše zahvalnosti i učinit će vas da zavrijedite još više Božijih blagoslova.
Huzur aba je rekao da, Allahovom pomoći, o đelsi je na široko izvješteno u novinama kao i na BBC kanalu i raznim drugim kanalima. Jedan Američki televiziski kanal je prenio slike dizanja Ahmadija zastave i najavio da muslimani održavaju veliku mirovnu konferenciju u Britaniji. Australiski nacionalni TV kanal je također pokazao različite scene đelse. Dva Španska kanala su prenijeli vijesti o đelsi i rekli da svi muslimani nisu jednaki i da nisu svi Pakistanci teroristi. Huzur aba je rekao: Vlada Pakistana nas naziva nemuslimanima dok nas svijet naziva ambasadorima islama.
Govoreći o policiskoj akciji protiv Al-Fazl i dvije štamparije Džemata u Rabvi, Huzur aba je rekao: Nije važno koliko mnogo prepreka ovi ljudi nastoje staviti na naš put, mi vidimo Allahove blagoslove da se prosipaju na nas kao kiša. Mi smo abmasadori islama i mi smo ambasadori učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. koja treba da šire ljubav a ne mržnju.
Pozivajući se na kišu drugog dana đelse, Huzur aba je rekao da je Allah želio da nam kaže da, baš kako ne možete izbrojati kapi kiše, tako ne možete izbrojati blagoslove koji su prosuti na Džemat Mog voljenog Mesije a.s.. Huzur aba je rekao da televiziski signali su često poremećeni jakom kišom, ali uprkos proloma oblaka nije bilo prekida u komunikacijama u toku mog govora. Predstavnik satelitske kompanije nije mogao a da ne kaže da ovi ljudi mora da imaju poseban odnos s Allahom Koji im pomaže.
Huzur aba je rekao da su ovo sve Allahovi blagoslovi. Svaki Ahmadi treba da i dalje bude zahvalan tako da možemo primiti Allahove blagoslove još više nego ikada.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp