U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

zahtjevi za prave vjernike i Jihad-e-Nafs (džihad protiv nefsa)

Kratki sadržaj

 

U ovoj hudbi, u petak 9. septembra 2005. godine u Kopenhagenu u Danskoj, Huzur ajedeullahu teala binas alezi (aba) je proučio ajete 11 i 12 iz sureta Al-Saff

O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam pokažem trgovinu koja će
vas izbaviti od bolne kazne? (61:11)
Da vjerujete u Allaha i Njegovog Poslanika, i da se žrtvujete na
Allahovom putu sa svojim imetkom i svojim ličnostima. To je za
vas bolje, da samo znate. (61:12)

Huzur aba je rekao: Allah nagrađuje dobra i valjana djela omogućavajući osobu da prihvati istinsku vjeru. Imamo primjer jednog sljedbenika zoastrian vjerovanja koji je, zato što je imao običaj da baca hranu pticama, bio osposobljen da primi islam i čak da obavi hadž. Mnogi od vaših predaka su bili tako isto u stanju da prihvate Ahmadijat na rukama Obećanog Mesije a.s. i njegovih kalifa. Oni nisu bili bogati kao što ste vi danas, ali vas ovo obilje ne smije udaljiti od vrlina koje je vaše očeve dovelo istinskoj vjeri. Oni su dali prednost vjeri nad svojim ovosvjetskim poslovima i vaša je dužnost da nastavite njihove vrline.
Huzur aba je rekao: Vi se možete spasiti od kazne vatre ojačavajući svoju vjeru, to jest žrtvovanjem na Allahovom putu sa svojim životima i svojim posjedima. Koristi koje ćete ovako postići prevazići će sve što može proizići od težnji za ovim svijetom i traženja ovosvjetskih zadovoljstava. Neki ljudi zaboravljaju da obave svoje namaze i čak da prisustvuju džumi namazu zbog svoje ovisnosti o televiziji i kompjuterima. Kako osoba postaje više i više uključena u ovakve stvari, on uskoro potpuno gubi svoju vjeru.
Današnji džihad je protiv samog sebe i napravljen je ispunjavanjem obaveza prema drugim ljudima a odbacivanjem privremenih koristi i napuštanjem svih zlih puteva. Mi ćemo biti neistiniti u svojoj tvrdnji davanja prednosti svojoj vjeri nad ovosvjetskim poslovima, ako naša djela su suprotna našoj tvrdnji i dajemo prednost svojim željama nad čašću Džemata. Svaki Ahmadi mora duboko analizirati sam sebe i vidjeti je li zaista spreman da žrtvuje zahtjeve svoga ‘ja’ na Allahovom putu.
Huzur aba je rekao: Allahovom milošću broj musi se znatno povećao nakon što sam ja napavio tahrik u ovom pogledu. Odrasli ljudi i oni sa dobrim prihodima treba da posvete više pažnje Vasijatu (Oporuci). Starješine (pretpostavljeni) Džemata imaju veće obaveze da postave dobar primjer i da ne budu uzrok drugima da posrnu. Ovo su stvari koje ojačavaju našu vjeru. Mladi ljudi u svojoj mladosti treba isto tako da ojačaju svoje veze sa Džematom.
Nikada ne treba da budemo zadovoljni samo zato što smo prihvatili Imama ovog doba. Ovo je samo prvi korak. Mi ćemo samo onda biti nazvani vjernicima ako nastavimo da ojačavamo svoju vjeru. Ovo je to što Časni Kur’an kaže u pogledu beduina pustinje, da nije dovoljno da postanu muslimani- ono što je važno je da vjera bude utemeljena u njihovim srcima.
Napredovanje u pobožnosti pomaže da ojačamo vjeru. Obećani Mesija a.s. je rekao da napuštajući beskorisne i bezvrijedne radnje daju nježnim zametcima vjere da klijaju (daju izdanke), žrtvovanja daju drvetu vjere da dobiva grane, kad se čovjek bori protiv svojih tjelesnih strasti ove postaju jače, i konačno kad čovjek čuva svoje zavjete i ispunjava svoje amanete, drvo vjere stoji čvrsto na svojm deblu; i dok se ovo ne događa drvo vjere niti može iznijeti lišće niti cvijeće. A sve ovo dolazi od poniznosti i žrtvovanja čovjekovih ličnih želja.
Huzur aba je rekao: Analizirajte sebe i vidite da li se uistinu držite zavjeta bai’ata kojeg ste napravili sa Obećanim Mesijom a.s. i deset uvjeta bai’ata. Slično, vršioci dužnosti treba da vide da li žive prema svojim amanetima (jesu li vrijedni povjerenja koja su im data). U trenutku kad neko prestane da napreduje u vrlinama, on će isto tako prestati da napreduje u vjeri. Ovo je nešto što treba da bude neprestalno oživljavano. Jedanput kad postanemo dosljedni u ovom, mi ćemo dostići stanje gdje naše svako djelo će automatski zaraditi Božije odobravanje. Svaki Ahmadi treba da nastoji da postigne Allahovo zadovoljstvo. Da vas sviju Allah omgući da ovo shvatite i da počnete voditi plodonosne živote.
Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘O ljuidi koji sebe ubrajate među moj Džemat! Vi ćete kod Boga biti ubrojani među moj Džemat kad istinski počnete koračati putevima bogobojaznosti. Ukrasite sebe vrlinama i napustite zlo sa gnušanjem.’

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp