U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zahvanlnost Časnog poslanika savs prema Allahu

Kratki sadržaj

 

 

SVAKA MORALNA ODLIKA I VRLINA, KOJE MOGU BITI PRIPISANE ALLAHOVIM LJUDIMA, IMALE SU SVOJU KULMINACIJU U ČASNOM POSLANIKU

Časni Poslanik s.a.v.s. je posjedovao vrlinu zahvalnosti u njenoj najuzvišenojoj formi

On s.a.v.s. nikada nije propustio priliku da izrazi zahvalnost Allahu; i zauvijek je želio da bude zahvalan sluga svog Allaha

U petak, 1. aprila 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je Huzur aba dao dirljiv opis izražavanja zahvalnosti Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur aba je rekao: U Časnom Kur’anu je Allah spomenuo zahvalnost iskazanu od hazret Ibrahima i hazret Nuha. No ovo ne znači da se ova vrlina nalazila kod ovih poslanicika sa izuzimanjem svakoga drugog. Imenujući Časnog Poslanika s.a.v.s. Pečatom Poslanika, Časni Kur’an nam je rekao da su svi visoki mirali i vrline koje su imali svi poslanici pokazane zajedno u njegovoj osobi s.a.v.s.. Šta više, Časni Poslanik s.a.v.s. je također najviši među poslanicima i svi visoki morali i vrline su imali svoju kulminaciju u njemu; on je bio taj koji je postavio pečat vjerodostojnosti na odliku savršenosti poslanika. Ovo je doista najviši znak odobravanja koje je Allah podario Časnom Poslaniku s.a.v.s..
Pozivajući se na nekoliko događaja navedenih iz hadisa, Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je uvijek tragao za načinima da izrazi svoju zahvalnost svom Allahu i nije propuštao ni jednu priliku da je neiskoristi da to učini. On je uvijek želio da bude zahvalan Allahov sluga i izražavao je zahvalnost za svaku Allahovu blagodat; on je izražavao zahvalnost kad je jeo, kad je oblačio novu odjeću, kad je ležao da se odmori, kad je ustajao; u svim i u svakoj prilici on je izražavao svoju zahvalnost i učio je dolazeće generacije kako da čine isto.
Huzur aba je rekao: Da bi ostao zahvalan Allahov sluga, Časni Poslanik s.a.v.s. je trošio svoje vrijeme veličajući svog Allaha i obožavajući Ga. Hazret Aiša r.a. iznosi da bi stajao toliko dugo u namazu da bi njegova stopala počela oticati. Kad ga je pitala zašto se tako napreže kad mu je Allah već obećao milost i spas, Časni Poslanik s.a.v.s. bi odgovorio: ‘Zar ne treba da budem zahvalan sluga mog Allaha?’
Huzur aba je rekao: Kad god je neka blagodat bila udijeljena Časnom Poslaniku s.a.v.s., on bi istovremeno izražavao zahvalnost za to. On je bio zahvalan Allahu kad je bio obaviješten da, ako ljudi iz njegovog ummeta budu prizivali blagoslove na njega, to će postati sredstvo oprosta za njih. Kad je on ušao u Meku kao pobjednik, njegova glava je bila tako sageta u zahvalnosti da mu je brada skoro dodirivala kamilu koju je jahao. Kad je jedanput vidio neke Jevreje da poste desetog dana mjeseca Muharema kao znak zahvalnosti za neke blagodati udijeljene Musau na taj dan, Časni Poslanik s.a.v.s. je također postio i dao uputu svojim ashabima da i oni isto učine. On s.a.v.s. je rekao: ‘Moja veza sa Musaom je veća nego veza ovih ljudi.’
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. nije samo bio zahvalan Allahu, on je bio zahvalan bilo kome ko mu je ikada bio od pomoći na bilo koji način. On s.a.v.s. je bio svjestan osjećanja i raspoloženja hazret Abu Bekira r.a., koji je bio njegov stalni drug u teškoći i nevolji. U svojoj posljednjoj bolesti, Časni poslanik s.a.v.s. je odredio da se zavore svi prozori koji su se otvarali u Poslanikuvu s.a.v.s. džamiju, sa izuzetkom hazret Abu Bekirovog r.a.. Na sličan način, on je uvijek blago govorio o hazret Hatidži r.a.. Časni Poslanik s.a.v.s. je također pokazivao veliku blagost prema ensarijama- koji su muhadžirima dali utočište u Medini. On je rekao: ‘Da su ovi ljudi otišli svojim putem u neku dolinu, ja bih pošao putem doline ensarija.’ Samo zbog njegovog osjećanja zahvalnosti on je njima dao čast ovakve blizine. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio zahvalan bilo kome ko mu je bio od bilo kakve pomoći; kad je posudio novac, on bi vraćao više nego što je posudio, i nkada nije propustio da pokaže zahvalnost ni za najmanju uslugu koja mu je učinjena.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je bio zahvalan za najmanju Allahovu blagodat i izricao je zahvalnost na svakom zalogaju hrane i svakom gutljaju pića. Ovo je bila odlika koju je on želio da isto tako nasljede buduće generacije: da oni troše svoje živote veličajući Allaha i da Mu budu zahvalni. On nas je također učio molitvi: ‘O Allah, pomozi mi da Te veličam i da iskazujem svoju zahvalnost Tebi.’
Na kraju je Huzur aba pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije u kojem je on rekao: Časni Poslanik je utjelovljeni blagoslov, jer on je prošao kroz svaku teškoću s ciljem da za nas ostavi najviši i najčišći primjer. Zbog ovoga mi treba da budemo istinski zahvalni. Mi treba da postupamo prema učenjima Časnog Poslanika s.a.v.s. i da slijedimo primjer koji je on pokazao. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp