U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Konsultacije Časnog Poslanika s.a.v.s. sa ljudima su bile izvor velikih blagoslova za njih

Kratki sadržaj

 

Mushawrat je povjerenje i on služi kao štit za instituciju Khilafeta

U petak, 25. marta 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je Huzur aba nadugo govorio o principima i metodama koje je Časni Poslanik s.a.v.s. zauzeo u konsultovanju svojih ashaba.
Huzur aba je proučio ajet 160 iz sureta Al-Imran koje u prevodu glasi:

A samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si ti prema njima bio grub
i tvrdog srca oni bi se sigurno razbježali iz tvoje blizine. Zato im oprosti i traži
oprosta za njih, i konsultuj se snjima u stvarima uprave; a kad se odlučiš, onda
se osloni na Allaha. Sigurno Allah voli one koji se oslanjaju na Njega. (3:160)

i rekao: Allah Lično svjedoči o blagosti i sažaljivoj prirodi Časnog Poslanika s.a.v.s. koja je njegove ashabe privukla k njemu kao što su noćni leptiri privučeni prema svjetlu. Ovako su, u društvu Časnog Poslanika s.a.v.s. ashabi postali uistinu reformisani. Časni Poslanik s,.a.v.s. je uvijek smatrao važnim da konsultuje ljude, ali je on sam donosio konačne odluke. I on je opraštao i odustajao kad su ljudi davali pogrešan savjet. On bi često prihvatao savjet svojih ashaba ali bi ga isto tako i odbio, no kad je jedanput odlučio o nečemu, on je svo svoje povjerenje polagao u Allaha.
Huzur aba je rekao: Premda Poslanici nemaju potrebe za savjetom, i ni Allah ni Njegov Poslanik s.a.v.s. ne traže savjet ljudi, Časni Poslanik s.a.v.s. je i dalje konsultovao ljude zato da to bude izvor blagoslova za njih, i on je želio da buduće generacije rade tako s ciljem da naslijede ove Božije blagoslove. Ovo je također razlog zbog kojeg je osnovana institucija Mushawrat u Ahmadija Džematu.
Huzur aba je rekao: Časni Polsnaik s.a.v.s. je konsultovao svoje ashabe u svim stvarima o kojima on nije primio Božije objave. Ovo primjeri konsultovanja ne samo da otkrivaju skromnu i poniznu prirodu Časnog Poslnaika s.a.v.s., nego nam također pokazuju da niko nije bio bolji od Časnog Poslanika s.a.v.s. u traženju savjeta i cijenjenju dobrog savjeta.
Huzur aba je dalje nastavio sa nabrajanjem događaja u toku bitaka na Bedru i Uhudu i poslije Ugovora na Hudebiji kad je Časni Poslanik s.a.v.s. tražio savjet od svojih ashaba i prihvatio najbolji savjet. On nije pravio razliku između bilo koga u ovoj stvari i čak bi prihvatao prijedloge date od strane žena. Prilikom ugovora na Hudebiji, na primjer, kad je ashabima bilo naloženo da zakolju kurbane ali oni sebe nisu mogli privoliti da tako urade, Umme Selma je bila ta koja je savjetovala Časnog Poslanika s.a.v.s. da, ako on krene i zakolje svog kurbana, ashabi će to slijediti. Ovo je ono što se upravo dogodilo.
Časni Poslanik s.a.v.s. je uvijek vodio veliku brigu da sviju uključi u svoje konsultacije tako da niko kasnije nema nikakvog izgovora. On bi se također pobrinuo da ljudi nisu preko svoje volje uključeni u planiranje da ne bi zamišljali da im je to bilo silom nametnuto.
Huzur aba je predstavio brojne slikovite primjere koji su pokazivali da bi Čani Poslanik s.a.v.s. ne samo konsultovao svoje ashabe, nego bi prihvatao sve njihove korisne prijedloge. A ipak je bilo vremana kad je on odbio savjet čak svog najuglednijeg ashaba.
Huzur aba je dalje nastavio sa nalogom članovima Mađlis-e šura da oni slično treba da prihvate mushawarat kao dio svojih života, i bez obzira o tome jesu li prijedlozi prihvaćeni ili ne, oni moraju pokazati punu poslušnost. Oni ne samo da treba da svojim jezikom izraze svoje raspoloženje, nego treba da praktički budu pripremljeni na svaku žrtvu. Na ovaj način oni će biti u stanju da pomognu čuvanju Khalifata.
Huzur aba je rekao: mushawarat je povjerenje, i treba da radimo naporno da ga ispunimo. Mi treba da konsultujemo ljude koji imaju mudrost i koji su predani u svojim namazima. Časni Poslanik s.a.v.s. je upozorio one koji nisu vjerni svom povjerenju, i rekao: ‘Ko god meni pripiše nešto što ja nisam rekao, za sebe izgrađuje prebivalište u vatri.’
Na kraju je Huzur aba rekao: Allah nam jasno naređuje da ispunjavamo svoja povjerenja. Kad god je neko konsultovan on treba da istupi sa svojim prijedlozima. Važno je konsultovati ljude koji su pobožni i Bogobojazni, i koji ne postupaju po mišljenju malog broja određenih ljudi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp