U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

putovanje Francuskom i Španijom je bilo izuzetno uspješno Obnovljeni apel za Wakfe arzi u Španiji

Kratki sadržaj

 

Allahovom pomoći i milošću, putovanje Francuskom i Španijom je bilo izuzetno uspješno
Obnovljeni apel za Wakfe arzi u Španiji

U petak, 28. januara 2005. godine hazret Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur je govorio o blagoslovima koji su pratili njegovo putovanje raznim zemaljama, pogotovu izuzetno uspješno putovanje Francuskom i Španijom. Huzur aba je također spomenuo velikodušne i neprocjenjive usluge koje obavlja ‘Humanity first’ (humanitarna organizacija Džemata) žrtvama tsunami koji je pogodio jedan broj Aziskih zemalja.
Huzur aba je rekao: Naš Džemat, Allahovom milošću, sada je osnovan u 178 zemalja i članovi svuda nastoje da se ističu u iskrenosti i revnosti. Oni također gaje želju da Kalifatul Mesih posjeti njihove zemlje, zato da se u tom pogledu pospješi rad džemata i proizvedu valjane promjene u njihovim članovima. No ove posjete se mogu istinski dokazati korisnim samo ako te promjene postanu stalne. Brzina napretka može rasti i opadati, ali nikada ne smije stajati nepokretno. Ni jedan Džemat ne treba da čeka na posjetu Kalifatul Mesiha prije nego što proizvede promjenu u sebi. Oni treba da priznaju veliki dar koji im je Allah dao u formi MTA, kroz koju glas Kalifatul Mesiha putuje na talasima i u svojoj čistoj formi doseže svaki grad i svaku kuću.
Huzur aba je rekao: Promjene koje proizvedete u sebi ne treba da budu privremene; one treba da postanu sastavni dio vaših života. Poruka Ahmadijjata treba da nađe izraz u vašim životima i vi treba da pozivate ljude oko sebe da i oni također uživaju (sudjeluju) u ovim blagoslovima. Ne smije ostati ni jedno jedino mjesto do kojeg ova poruka nije prenešena, tako da ljudi nemaju razloga da se tuže da smo mi zanemarili da im prenesemo poruku Ahmadijjata. Zato, odgovornost svih i svakog Ahmadi muslimana je da širi ovu poruku.
Huzur aba je rekao: Nebeski znakovi se spuštaju na ljudska srca, i Allah upozorava narod kroz oluje i zemljotrese. To je zato što je on zaboravio svog Gospodara, čovjek upotrebljava nasilje protiv čovjeka i uništava stanovništvo u ime mira. Ovo je odgovornost svakog Ahmadi- da poziva svijet prema Allahu Kojeg je zaboravio. Svaki Ahmadi treba da postavi više i više standarde Takve (Bogobojaznosti) dok proizvodi valjanu promjenu u sebi, i treba da poziva svijet Jednom Allahu.
Huzur aba je rekao: U toku mog putovanja Francuskom i Španijom bio sam svjedok takvih scena Božije pomoći i pojačanja, koje nemaju ništa sa ljudskim naporom ili planovima. I predsjednik i Ministar Francuske su poslali svoje poruke prilikom održavanja đelse salane u Francuskoj. Dogodilo se da se gradonačelnik mjesta u kome se održavala đelsa žestoko opirao Ahmadijjatu, no kad je došao na đelsu i slušao moj govor bio je uveliko impresioniran i poslije toga je tražio pisanu kopiju govora. On je također bio impresioniran simultanim (istovremenim) prenosom đelsa salane u Francuskoj i Kadianu, što je poslužilo kao primjer jedne vrste jedinstva za koju je Obećani Mesija a.s. došao da je utemelji. Huzur aba je također spomenuo blagoslove koji su pratili njegovo uspješno putovanje Španijom i rekao: Prvi put je vladar države poslao svoju poruku prilikom đalsa salane. Direktor ministarstva pravde je također došao da prisustvuje đelsi i izrazio svoje divljenje. Jedan broj kršćanskih porodica su također došle na đelsu i ja sam se poslije toga sreo s njima.
Huzur aba je podsjetio Džemat o apelu izdanom od hazret Kalifatul Mesiha IV za Ahmedi muslimane da idu u Španiju u svrhu waqfi arzi, i da grade džamije u svakoj zemlji i gradu Evrope.
Huzur aba je isto tako spomenuo u detalje službe obavljene od strane ‘Humanity first’ prema žrtvama Aziskog tsunami. Stotine hiljada dolara su bile date za pomoć i Ahmadi doktori i Khudam iz Indonezije, Indije i Sri Lanke rade stalno da dostave medicinsku i drugu pomoć pogođenim ljudima. Drugi narodi također cijene napore ove organizacije.
Huzur aba je milo da Allah uveliko nagradi ove radnike, i da On otvori oči svijeta tako da prepoznaju i priznaju Jednog Allaha. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp