U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Najveća ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s. prema Allahu

Kratki sadržaj

 

U petak, 4. februara 2005. godine, hazret Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je predstavio krasan i srdačan prikaz ljubavi Časnog Poslanika s.a.v.s. za Allaha, te njegovu mržnju prema idolopoklonstvu i o njegovom obožavanju Allaha. U hudbi thania, Huzur aba je spomenuo službe gospodina Shakeel Ahmada Siddiqui, koji je bio Ahmadi misionar u Burkina Faso, Afrika, i pir Muhammad Alam Sahiba iz Londona, koji su obojica nedavno preselili na ahiret.
Huzur aba je rekao: Svemogući Allah je uzdigao Časnog Poslanika s.a.v.s. u svrhu utemeljenja Svog čistog teuhiha (Jedinstva). Od samog njegovog djetinjstva, Allah je načinio pripreme da opere i očisti njegovo srce, i zasadio je u njemu sjeme ljubavi za Njega i odvratnost za šejtana. Allah je obavijestio majku Časnog Poslanika s.a.v..s. o svjetlu koje je trebalo osvijetliti svijet, i svijet se uvjerio u obistinjenje sna hazret Amine kad se svjetlo Časnog Poslanika s.a.v.s. raširilo svuda širom svijeta.
Ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s. prema Jedinom Allahu je bila tako strastvena da je to njegove noći učinilo besanim i njegove dane nespokojnim. On je imao samo jednu čežnju, samo jednu želju: da nekako svijet počne obožavati Jednog Allaha i da prizna svog Stvoritelja. U ovom nastojanju doživio je nebrojene teškoće i propatio neizrecivo proganjanje ali ništa ga nije moglo odvratiti od obožavanja Jedinog Allaha. Svemogući Allah ga je zaštitio od idolopokloničkih misli još kad je bio dijete i čuvao njegovo čisto srce pod Svojom zaštitom. Kad je dostigao do zrelosti, trošio je svoje vrijeme u obožavanju u pećini Hira i iskusio poseban razgovor sa Allahom, u tolikoj mjeri da su čak njegovi neprijatelji bili primorani priznati: ‘Muhammed se doista zaljubio u svog Gospodara.’ Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. krenuo u svoju poslaničku misiju, svijet je vidio scene summe danaa fetedalla (Onda se Poslanik približio Allahu; onda se Allah nagnuo njemu 53:9) i svaki novi dan je vidio dva miljenika – Allaha i Muhammeda s.a.v.s. bliže nego ikada. Ništa nikada nije uspjelo rastaviti zaljubljenika od voljenog, niti draž svetskog kraljevstva, ni imetak ni obilje. Časni Poslanik s.a.v.s. je odbio sve ovakve ponude i rekao: ‘Ja sam vama došao samo kao donosilac radosne vijesti i kao upozorivač; ako me prihvatite, to je za vaše vlastito dobro, inače će Allah odlučiti između nas; a On je odredio da će Njegov teuhid prevladati a vi ćete nestati zbog svog poricanja.’
Huzur aba je rekao: Ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s. prema Allahu i Njegovoj revnoj želji da utemelji Svoje Jedinstvo u svijetu nema sličnosti u svijetu. Huzur aba je naveo neke primjere o tome kako je Časni Poslanik s.a.v.s. prihvatio svaku kušnju na putu uspostavljanja teuhida i kako je to ljubomorno odbranio.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je mrzio idolopokloništvo i molio je Allaha: ‘O Allah, nemoj učiniti moj grob mjestom idolopoklonstva.’ On doista nikada nije mogao tolerisati takvu stvar, kad je svaki trenutak njegovog života bio utonuo u ljubavi prema Allahu i bio posvećen uspostavljanju Njegovog teuhida; u tolikoj mjeri da bi njegova stopala obamrla u toku dugih sati klanjanja, i ako je u njegovom srcu bila ikakva želja, to je bilo da svi i svaki čovjek postane sluga Jednog Boga. Allah je, zato, zauvijak zaštitio njegov grob od idolopoklonstva.
Cijeli život Časnog poslanika s.a.v.s. nam govori da on nikada nije malaksao u svojoj predanosti Allahu, čak ni kad je postigao najviši stepen u blizini Allahu, i njegova čvrsta želja je bila da svaka osoba prihvati teuhid. To je naša dužnost, zato, da klanjanje Allahu učinimo sastavnim dijelom naših života i da zauvijek ostanemo predani Njegovom imenu. Da nas Allah omogući da tako činimo. Amin.
Tokom hudbe thania, Huzur aba je spomenuo tužan odlazak dvojice predanih radnika Džemata. Huzur aba je rekao: Jedan od naših misionara u Burkina Faso, gospodin Shakil Ahmad Siddiqui, koji je bio mlađi brat gospodina Mubarak Siddiqui, umro je poslije kratke bolesti. On je bio čovjek mnogih istaknutih vrlina i bio je nadaren istinskim duhom poslušnosti. On je bio vrlo vrijedna osoba, ljubomorno i potpuno nesebično se borio na putu Džemata. Njegova smrt na polju služenja je smrt šehida. Da ga Allah ogrne Svojom milošću i podari utjehu njegovoj ženi, kćerki i njegovim roditeljima. Isto tako, gospodin pir Muhammed Alam, stari Ahmadi iz Londona, je umro. On je također imao privilegiju da služi džematu dugo vremena i bio je vrlo vrijedan radnik. Da mu Allah pokloni uzvišeni položaj i pokloni mu oprost. Da Allah isto tako pokloni utjehu njegovoj ženi i porodici. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp