U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hutba na dan kurban Bajrama

Kratki sadržaj

 

Dubukoumna hudba na dan kurban Bajrama, o filozofiji i istinskoj prirodi kurbana

ALLAH PRIMA ŽRTVE KOJE SU NAPRAVLJENE DRŽEĆI SE ZAHTJEVA TAKVE

Ove žrtve nas podsjećaju na žrtve učinjene od hazret Ibrahima a.s. i hazret Ismaila a.s.

U petak, 21. januara 2005. hazret Kalifatul Mesih V aba je u Baitul Futuh džamiji u Londonu održao hudbu povodom kurban Bajrama. Govoreći o filozofiji i istinskoj prirodi kurbana (žrtava), Huzur je rekao da su kod Allaha prihvatljive one žrtve (kurbani) koje su prinesene držeći se zahtjeva takve i čisto za svrhu da se postigne Njegovo zadovoljstvo. Huzur je proučio ajet 38 iz sureta Al-Hadž, koji u prevodu glasi ovako:

Njihovo meso ne stiže do Allaha, niti njihova krv, nego su vaša djela to što stiže do
Njega. Ovako je njih Allah vama potčinio, da vi veličate Allaha jer vas je On uputio.
I podaj radosne vijesti onima koji čine dobro.

Huzur aba je rekao: Mi danas proslavljamo kurban Bajram, Bajram žrtve. To je bajram u kojem se žrtvuju životinje od strane svakoga ko ima sredstva za to. Ljudima na zapadu je teško zamisliti žar i entuzijazam sa kojim se ove životinje prinose za žrtvovanje u Aziji, Africi i zemljama trećeg svijeta. Ima jedan sloj ljudi koji idu do krajnosti kupujući vrlo skupe životinje samo u svrhu da se pokažu. Ima drugih, s druge strane, koji se izgovaraju siromaštvom i kupuju životinje koje upravo ne odgovaraju da budu žrtvovane. Obe ove vrste ljudi ne znaju ništa o istinskom duhu žrtvovanja. Oni treba da poslušaju Božiju naredbu da niti krv niti meso ne stižu do Allaha, samo je vaša Bogobojaznost ono što stiže do Njega. Allah je ove životinje vama potčinio zato da Ga veličate zbog upute koju vam je On dao; i tu su doista radosne vijesti za Bogobojazne. Ovo znači da, kad kupujete skupe životinje tek da se pokažete, ovakve žrtve nemaju vrijednosti u Allahovim očima. Slično tome, ako zakoljete životinje koje ne ispunjavaju zahtjeve žrtve, ili ih žrtvujete tek da odbijete podrugivanje ljudi, Allah ni najmanje ne mari za ovakve žrtve. On ni najmanje ne mari za materijalne stvari i On ne prima žrtve (kurbane) koje su lišene duha Bogobojaznosti. Jedine žrtve koje su prihvaćene pred Njim su one prinešene da se postigne Njegovo zadovoljstvo i koje su napravljene držeći se zahtjeva Bogobojaznosti.
Huzur aba je nastavio da objašnjava filozofiju žrtvovanja s pogledom na pisanja Obećanog Mesije a.s..: Ove fizičke žrtve su samo simbol za stvarnu namjeru. Niti krv niti meso ne stižu do Allaha, jedino takva (Bogobojaznost) stiže. Pouka koji iz ovoga učimo je da treba da se bojimo Allaha do te mjere da se osjećamo kao da ćemo umrijeti. Upravo kako vi koljete svoje životinje, tako treba da sebe sravnite sa zemljom (anulirate) pred Allahom i budete uvijek spremni da žrtvujete svoje živote za Njegov put.
Huzur aba je rekao: Ove žrtve nas podsjećaju o hazret Ibrahimu a.s. i hazret Ismailu a.s. koji su obojica bili spremni da žrtvuju svoje živote u ime Allaha. Ovo je vrsta takve (Bogobojaznosti) koju Allah priznaje. Takva znači postupati prema Allahovim naredbama. Ove žrtve nas također podsjećaju da mi treba da nastojimo da se pokoravamo Allahovim naredbama u svako doba.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v..s je postigao najviši standard u činjenju žrtve, i pod njegovim duhovnim uticajem, njegovi drugovi također su postavili veličanstvene primjere u ovom. Ovo su žrtve koje narode održavaju živim i vode ih prema većem napretku. U cilju da istinski slavimo ovaj Bajram, vi morate pamtiti ove žrtve. U svojim dovama danas, treba da se isto tako sjetite žrtava šehida Ahmadijata i njihovih porodica, i isto tako onih koji pate u zatvorima u ime Allaha.
Huzur aba je cijelom džematu zaželio sretan Bajram i molio Allaha da ih sve blagoslovi sa radošću i srećom života i vodi ih na putevima Njegovog izbora. Huzur je rekao da neće biti skupnog džuma namaza danas; umjesto toga klanjat će se podne namaz.

Weselam

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp