U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svađe i prepirke

Kratki sadržaj

 

Dana 17. septembra 2004. Hazret Khalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji, London. Huzur je proučio ajete 10-11 iz sureta Al-Hudžurat, koji u prevodu glasi ovako:

A ako su dvije grupe vjernika zavađeni jedna s drugom, napravite mir između njih;

     onda ako poslije toga  jedna od njih napravi prestup protiv druge, borite se protiv

    grupe koja je prestupila sve dok se ne povrate Allahovoj naredbi. Onda ako se povrate,

    napravite mir između njih bez pristrasnosti i postupajte pravedno. Zaista Allah voli

   pravedne. Sigurno su vjernici braća  jedni drugima. Zato napravite mir između svoje braće,

   i bojte se Allaha da vam bude pokazana milost.

 

Huzur aba je rekao:

Novine su ovih dana pune vijesti o nemirima u jednoj ili drugoj zemlji. Vidimo ljude da su zavađeni među sobom, i kad odete na sud imate osjećaj da ljudi ne rade ništa drugo nego se svađaju i podnose tužbe jedan protiv drugog.

Huzur aba je rekao: u ovo doba je vjernicima – koji su prepoznali Imama ovog doba – naređeno da, kad god se suoče sa ovakvim svađama , oni treba da nastoje da to riješe i da pomire suprotstavljene strane. Oni ovako treba da postupe bilo da su u pitanju svađe između muža i žene, ili su to poslovne svađe ili kad je u pitanju slučaj nečijeg lažnog ponosa.    

Govoreći o svađama na nivou zajednice, Huzur aba je rekao: vjernicima je naređeno da prije svega izbjegavaju ovakve svađe i prepirke, i ako se pojavi ovakva situacija gdje vjernici dođu u sukob jedan s drugim, onda je dužnost ostalih vjernika da se sastanu zajedno i da nastoje da postignu pomirenje. Oni treba da učine da strane u sukobu spoznaju da nije dolično (da im ne pristaje) podizati svađe oko sitnica, jer ovo doprinosi vašoj neposlušnosti Allahu. Niko nema pravo uzimati zakon u svoje ruke ili tražiti osvetu vlastitim sredstvima. Ako se može postići pomirenje ovim sredstvima, dobro i u redu, inače mora biti poduzeta disciplinska mjera protiv onoga ko odbija odluku. Nemojte ovakvim ljudima davati mjesto u zajednici, niti im pomažite  niti saosjećajte s njima, inače se oni neće popraviti. Bez obzira da li je odluka ispravna ili neispravna, dužnost zajednice je da je stavi na snagu. A ako, zbog pritiska zajednice, ovakva osoba konačno  prihvati tu odluku, onda niti zajednica niti organizacija džemata ne treba da  više nastavljaju takvo isključivanje pojedinca. Zaboravite prošlost i dajte položaj osobi koja prihvati odluku kao i svakome drugom. Uklonite sve zlovolje iz svog srca, jer su takvi su ljudi koje Allah voli i koji su uspješni.

Huzur aba je naveo neke hadise koji se odnose na reformu zajednice. U jednom hadisu je Časni Poslanik s.a.v..s rekao: ‘Takva osoba ne može biti nazvana lažovom koja, s ciljem da dovede do pomirenja, prenosi samo ono što je dobro.’ U drugom hadisu Čani Poslanik s.a.v.s.je rekao da nije odobreno muslimanu da namjerno izbjegava svog brata za više od tri dana. Slično tome Časni Poslanik s.a.v..s je rekao: ‘ najgori među vama u Allahovim očima je onaj koji je najveće gunđalo.’

Huzur je nadalje rekao: ‘Svi Ahmedi treba da se boje Allaha, treba da nastoje da postanu Njegovi miljenici, i treba da odbace sve prepirke i nesuglasice između sebe.

Na kraju je Huzur aba naveo neke izreke Obećanog Mesije a.s. u kojima je on istakao potrebu za Ahmedi muslimane  da se izmire jedan s drugim i da oproste prestupe svoje braće. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Požurite da napravite mir između sebe, i oprpstite grijehe svoje braće, jer zaista je zao onaj ko nije spreman da se izmiri sa svojim bratom; on će biti uništen jer stvara nered.’ Huzur aba je rekao da je ovo zaista vrlo teško upozorenje. Da nas Allah učini da budemo među onima koji su brzi da zaborave svoje zamjerke (prigovore) i okrenu se izmirenju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp