U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Cilj i svrha u životu je nadilaženje u vrlinama

Kratki sadržaj

 

10. septembra Halifa-tul Mesih V a.b.a. je održao hudbu u Belgiji u kojoj je dao upute Ahmadi muslimanima da njihov cilj i svrha u životu treba da bude da jedni druge nadilaze u vrlinama.

Huzur je proučio 149 ajet iz sureta Al-Baqara koji u prevodu glasi:

I svaki pojedinac ima cilj kojem usmjerava svu svoju pažnju. Onda se   

     nadmećite jedan s drugim u dobrim poslovima. Gdje god budete, Allah

     će vas sakupiti zajedno. Sigurno, Allah ima moć da čini sve što hoće.’

 

Huzur je rekao da je obaveza svakog vjernika ne samo da bude ustrajan u kreposti nego da nastoje da nadmaše jedan drugog u ovom pogledu. Kad je vjernicima rečeno da nadmaše jedan drugog u vrlinama, kako onda može biti prihvatljivo da dođu u položaj da ne pokazuju krepost u odnosu prema drugima (nevjernicima). Vršenje dobrih djela je obilježje vjernika. Kad smo prihvatili Ahmadiyyat i kad vjerujemo u Obećanog Mesiju a.s. i tvrdimo da imamo bliskiji odnos sa Allahom i Njegovim Poslanikom s.a.v.s. jedini put uspjeha ispred nas je da jedni druge nadilazimo u dobrim djelima.

Huzur je rekao: Sve različite ogranizacije koje nalazimo u svijetu imaju neki moto ili drugo što slijede, i na pojedinačnom nivou, isto tako, svaki čovjek ima svoj cilj u životu koji nastoji postići, no vaš cilj treba da bude napredak u vrlinama (kreposti). Ako postoji iko danas ko može stajati čvrsto na ispravnosti, to su istinski Ahmadi muslimani koji to mogu.

Huzur je rekao: djela kreposti u kojima treba da nadilazimo jedni druge i koji se očekuju od Ahmadi muslimana su da treba da ispunimo svoje obaveze prema Allahu i Njegovim stvorenjima. Naša obaveza prema Allahu je da treba da Ga obožavamo i da Ga se bojimo i imamo strahopoštovanje u svojim srcima, treba da obavljamo pet dnevnih namaza u džamiji, i spominjanje Njega treba da uvijek bude na našim usnama. Naša obaveza prema Njegovim stvorenjima (ljudima) je da se blago i ljubazno odnosimo prema svojoj rodbini; muškarci treba da ispune svoje dužnosti prema svojim suprugama i žene treba da ispune svoje dužnosti prema svojim muževima, treba da pazimo siromašne, uzmemo učešća u pomaganju siročadi, da se uzdržimo od svakog sukoba i razmirica, izbjegnemo svađe u poslovnom partnerstvu, i treba da uvijek tražimo oprosta i pomoć od Svemogućeg Allaha.

Huzur je rekao da je dužnost svakog Ahmadi muslimana da napreduje u kreposti (vrlinama) sa svom svojom snagom i mogućnostima, i on tako mora neprestalno činiti bez zastajanja. On treba da iza sebe ostavi sve  svoje poroke, i svaki pojedinac treba da gleda na onog ko je ispravniji od njega; ovo će u njemu stvoriti želju da nadmaši druge. Ali ovo se ne može dogoditi ukoliko osoba nije uporna.

Huzur je rekao: ako zaostajete u utrci da postignete krepost (vrline), i ne usmjerite svoju pažnju ka tome da ispunite svoje dužnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima, onda ćete biti odgovorni pred Allahom. No ako ispunite ove dužnosti, onda možete biti sigurni da ćete biti uspješni. Kad se ravnate po ovim stvarima, onda će krasna zajednica poprimiti oblik koji će pokazivati besprijekornost, širiti vrline, nadilaziti u kreposti i čistoći i takođe će pomagati one koji zaostaju iza da se tome pridruže.

Huzur je učinio ovakvu dovu: Da nas Allah omogući ne samo da postignemo krepost i čistoću nego isto tako da postignemo najviše stepene Bogobojaznosti- Takve nastojeći da nadmašimo jedni druge u vrlinama. Svaka riječ koju kažemo, svaka radnja koju obavimo treba da budu prema Allahovoj želji. Da postignemo uzore u obožavanju kao i u finansiskom odricanju. Da nas Allah učini nasljednicima svih molitvi Obećanog Mesije a.s. koje je činio za svoje sljedbenike.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp