U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

čuvanje bogobojaznosti tokom putovanja

Kratki sadržaj

 

Naš voljeni Imam Hazret Halifa-tul Mesih V a.b.a. u svojoj hudbi održanoj u petak, 25. juna 2004. je ukazao, u svjetlu Kur’ana, hadisa i izreka Obećanog Mesije, da je važno da se držimo etiketa putovanja, da poduzmemeo sve neophodne mjere kad putujemo i da proučimo odgovarajuće dove.

Čovjek putuje iz raznih razloga, no važno je da se uvijek drži Takve, i treba da mu uvijek bude blizu srca želja da bude poslušan Allahovim naredbama. Putovanja koja su poduzeta zbog Đelse ili Išteme treba da budu samo u ime Allaha i treba da budu oslobođena svake vrste smutnje. Gosti i domaćini treba da nastoje da pomognu jedni drugima. Nastojte da se unapredite u Bogobojaznosti-Takvi koja je vaša istinska hrana (podržavanje života).

I Časni Poslanik i Obećani Mesija su voljeli da svoje putovanje započnu rano ujutro. Oni bi obavili namaz i učili istighfar (1) kad bi kretali na put; (2) nakon što se smjeste na prevozno sredstvo; i (3) nakon što bi stigli na odredište. Jedanput je jedan ashab-drug došao Časnom Poslaniku i tražio dopuštenje da ide na ekskurziju (izlet). Časni Poslanik je rekao: ‘Ekskurzije (izleti) mog ummeta su isto tako džihad na Allahovom putu.’ Ovo nas uči da postoji veća vjerovatnoća da će naše molitve u toku putovanja biti primljene, i da nam putovanje pruža priliku da reformišemo sebe isto kao i da prenesemo Allahovu poruku drugim ljudima. Sve je ovo takođe džihad. Džihad ne znači samo džihad oružjem. Širenjem učenja islama i zvanjem ljudi prema istini u toku putovanja su sve praktične forme džihada, ako, u isto vrijeme osoba takođe čini napredak u Takvi.

Mi se nadamo da će članovi džemata prihvatiti ove dragocjene upute i uzeti učešća u blagoslovima džihada unapređujući svoju Bogobojaznost-Takvu tokom svojih putovanja.

Da nam Allah omogući da koračamo putem Njegove želje. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp