U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halal i haram poslovi

Kratki sadržaj

 

svojoj hudbi održanoj 9. jula 2004., naš voljeni Imam Hazret Halifatul Mesih V a.b.a. je naglasio potrebu zakonitog (halal) zarađivanja. Huzur a.b.a. je rekao:

‘U prethodnoj Hudbi ja sam dao upute onima koji rade tamo gdje se koristi svinjsko meso da budu pažljivi o svojoj hrani na ovakvim mjestima i da ovakvi ljudi treba da nastoje da  napuste ovakve poslove i da nađu neke druge. Na ovo mi je jedan član Džemata poslao pismo u kome kaže da je kupio neki restoran i ako ne obezbjedi svinjetinu za svoje mušterije, da će njegov posao propasti, i da će, ako napusti ovaj posao, biti na gubitku. Zato je on tražio da mu bude dopušteno da prodaje svinjetinu. Ja ne mogu dati ovakvo odobrenje, no on greši ako misli da će njegov posao propasti. On treba da nastoji da napusti ovaj posao i da nađe neki drugi. Svemogući Allah je Onaj koji se brine (Koji opskrbljuje) i On će za njega opskrbiti bolji način zarade.

Huzur a.b.a. je dalje rekao:

‘Za ljude koji su uključeni u ovakvu vrstu poslova je bolje da ih napuste, i nikada ne treba da im pređe preko uma da će postati siromasi ako tako urade. Mumin je onaj ko želi za druge ono što želi za sebe. Ako vi sami ne želite da jedete svinjetinu ali ste spremni da je servirate drugima, ovo je posve nedolično (neprimjereno) od vas. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je dopušteno (zakonito) i nedopušteno (nezakonito) posve očito, no postoje stvari između koje su donekle neodređene; onaj koji sebe zaštiti od ovih, potkrepljuje svoju vjeru i čast. Za one koji se upliću u ovakvim stvarima postoji vjerovatnoća da postanu zapleteni u njima ili da postanu krivi za grijeh. Zato ako se držite dalje od ovih stvari koje su od Allaha proglašene nezakonitim (nedopuštenim), postići ćete Njegovu blizinu i postat ćete vrijedni da primite Njegovu milost.’

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp