U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istikfar

Kratki sadržaj

 

Koju je 14. maja 2004. godine održao Khalifatul Mesih V

Hazret Mirza Masroor Ahmad

U Ba’it-ul Futuh džamiji u Londonu

Nakon proučenog sureta el-Fatiha Huzur je proučio ajet iz Časnog Kur’ana koji se odnosi na temu o kojoj će biti govoreno u današnjoj hudbi.

Huzur je započeo hudbu govoreći da je priroda čovjeka tako stvorena da on vrlo lahko počini ispade i greške. Slaba osoba lahko posrne, osoba naklonjena ovom svijetu, koja se ne obraća Allahu za zaštitu i oprost. A pobožni ljudi isto tako imaju slabosti, i poslanici, i oni mole Allaha: ‘O Allahu zaštiti nas da ne napravimo takve pogreške.’ Tako, kad čak poslanici mole Allaha da ih zaštiti, kako i koliko obični ljudi treba da mole Allaha za zaštitu da ne naprave greške i ispade, i da traže i izgovaraju ‘istikfar’, da od Allaha traže da ih zaštiti. Ako je osoba svjesna ovih stvari od samog početka onda je tu više prostora da se zaštiti od pravljenja ovih ispada. Zato je jako potrebno posvetiti pažnju ovim stvarima. Jer Svemogući Allah  je vrlo Oprostiv i vrlo Milostiv i On je uvijek voljan da oprosti počinjene greške. Mnogo puta ćete vidjeti u Časnom Kur’anu da je Allah dž.š. ovo spomenuo na različitim mjestima i Allah nas  takođe uči ovim molitvama, da, ako tražimo Alahovu pomoć, da ćemo onda biti zaštićeni od pravljenja ovih ljudskih grešaka. Na drugim mjestima nas Allah uči da su ovo putevi, Allah ih je istakao, na koje načine da se zaštitimo, tj. kako da molimo Allaha za pomoć, kako da Ga  molimo za zaštitu i oprost. Allah nas opominje, ako tražimo oprost, da će nam biti oprošteno i da ćemo biti smatrani onima koji su zavrijedili  Džennet. Onda na drugim mjestima Allah dž.š. privlači našu pažnju na ovu važnu činjenicu da Allah voli one koji traže Njegov oprost, koji se pokaju. Zato molite Allaha za ovu Njegovu milost, jer kad bi iskazivali zahvalnost cijeli svoj život čak ni onda nebi bili dovoljno zahvalni bez Allahove milosti da primi vašu zahvalu i da vam pokloni oprost. Zato bi bilo vrlo žalosno, kad je Allah tako oprostiv, da mi  onda ne tražimo oprosta od Njega i da ne idemo napred i ne napredujemo u dobrim djelima i  nastavljamo da činimo ispade i greške. Zato treba da uvijek tražite oprosta od Allaha, da nas Allah uvijek čuva pod Svojom zaštitom i da nas zaštiti od daljeg činjenja grijeha i oprosti nam prethodno počinjne grijehe. Hazret Abu Musa Ašeri  r.a. navodi da je Muhammed s.a.v.s. rekao da Allah ispruža svoju ruku tako da On oprašta onima koji su počinili grijehe u toku tog dijela dana i tako čini u toku dana tako da oprašta onima koji su počinili grijehe u toku noći. I Allah dž. š. će nastaviti ovu praksu do kraja nebesa i zemlje. Nikada neće doći vrijeme kad ovo neće biti ovako. Obećani Mesija a.s. kaže da ‘istikfar’, traženje oprosta, znači da tražite zaštitu od Allaha od posljedica grešaka koje ste počinili i isto tako da tražite Njegovu zaštitu da ne napravite bilo kakve ispade u budućnosti. Poslanici takođe načine pogreške, obični ljudi isto tako. Onda Obećani Mesija kaže da riječ ‘Ghaffar’ (jedan od Božijih atributa) znači ‘prikriti’. I činjenica je da moć koju Allah dž.š. ima niko nema takvu moć, ni poslanik niti ikakav pobožan čovjek- niko ne može reći, ‘zbog moje vlastite snage ja sebe mogu zaštititi od činjenja grešaka,’ čak su poslanici ovisni o Allahu za ovo. Tako da izrazi poniznost Časni Poslanik je kao i ostali poslanici tražio zaštitu od Allaha. U hadisu kojeg je prenio hazret Abu Hurejra kaže se da je Časni Poslanik s.a.v.s. govorio, ‘Kunem se Allahovim imenom da više od 70 puta dnevno ja tražim oprost od Allaha za bilo koju grešku koju sam možda počinio.’ Onda Obećani Mesija a.s. komentarišući o ovome kaže, ‘Riječ ‘istikfar’ je arapska riječ i ona znači traženje oprosta od Allaha: ‘O Allahu, zaštiti nas od loših posljedica grijeha koje smo počinili; to je otrov, zato nas zaštiti da u buduće ponovo ne počinimo iste greške.’ Tako da to nisu samo riječi, to treba da dolazi iz vašeg srca. Nemojte  samo ponavljati ove riječi, usredsredite se na istinsko značenje u njima i sa istinskim žarom i istinskim osjećanjima (ganuća) molite Allaha ovim riječima.

Huzur kaže o ajetu koji je proučio na početku da je Obećani Mesija objašnjavajući poruku  ovog ajeta rekao da on nosi poruku o tome da postoje takvi ljudi, takve prirode koju ćete vidjeti u ljudima da nemožete umanjiti osjećanja i vrstu mišljenja (svijesti) koje oni imaju; da je Allah dao način da se toga oslobodi i rekao da, bilo kakva strast koju ljudska priroda sadrži može biti kontrolisana traženjem pomoći od Allha. Zato ako osoba ima ovakvu vrstu misli koje su negativne, ako onda traži zaštitu od Allaha Allah će mu oprostiti i zaštiti ovakve ljude. Pa kad oni i dalje naprave greške i uporno i stalno traže oprost od Allaha, Allah dž.š. im pomaže i zaštiti ih i oni postepeno budu oslobođeni te slabosti. I to je ono što A kaže u ovom ajetu da, bilo ko ko počini grijeh, ti ljudi koji su bili nepravedni prema svojoj duši i onda se pokaju i traže oprost od Allaha, oni će uvidjeti da je Allah onaj Koji najviše prašta i Milostiv. Ono što je ovdje spomenuto je, da je u ljudskoj prirodi da pravi greške ili da je ljudska priroda takva da je lahko podložna pravljenju grešaka, a da je na isti način Allahova svojstvena vrlina  da je On oprostiv i Milostiv. Ovo je Allahova vrlina i atribut-oprost koji On voli. I Allah želi da ovo primjeni na bilo koga ko ima tu osjećajnost i svijest, tu mogućnost u sebi,  to jest kad se osoba koja je načinila grešku i počinila neki kriminal, pokaje u cjelosti i okrene se Bogu, onda je Bog Milostiv. Huzur je objasnio da, kad osoba koja je počinila grešku bude postiđena, i pokaje se i pokori se pred Allahom dž.š. onda se Allah obraća toj osobi i uklanja njegov stid od njega; to pokajanje bude primljeno i Allah je onda milostiv prema njemu ili njoj. Obećani Mesija dalje nastavlja i objašnjava da se ovo ne dogodi jedanput ili dvaputa. Ovo je stalni (trajni i vječni) atribut Allaha dž.š. Allah je uvijek oprostiv prema onim slugama koji se pokaju i koji traže oprost – ovo se ne dogodi jedanput ili dvaput. Stalno, kad osoba traži oprost Allah je uvijek Milostiv prema tom stvorenju, On nastavlja da oprašta. Ono što je vašno je namjera u srcu. Ne treba da čovjek nastavlja da čini ove grijehe namjerno. Kad god se osoba iskreno pokaje onda Allah nastavlja da oprašta. Kad god se grešnik okrene Allahu dž.š., Allah će milostivo odgovoriti i primiti njegovo pokajanje. Hazret Anes Bin Malik kaže da je čuo Časnog Poslanika s.a.v.s. da kaže ‘kad se osoba iskreno pokaje, on bude očišćen od tog grijeha kao da ga nikad nije počinio. Ako iskreno traži oprost od Allaha, Allah će ga zaštititi od činjenja tog grijeha u budućnosti.’ Onda je Časni Poslanik s.a.v.s. proučio ajet koji kazuje da Allah voli one koji traže oprost i one koji prihvate put čestitosti. Onda je bilo zapitano koji su znakovi i simptoni istinskog pokajanja? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da osoba koja iskreno žali što je nešto počinila, koja se kaje iz dubine svog srca to pokazuje da se on uistinu kaje. Obećani Mesija a.s. nastavlja dalje i kaže da je činjenica da, kad neko traži oprost, Allah oprašta i On voli one koji se iskreno pokaju. Takve osobe postaju potpuno očišćene i postaju potpuno nevine (bez grijeha). Kroz ovo, kroz ove kanale osoba može, ako ih slijedi, postati uzvišena.’ I onda, Obećani Mesija kaže, da istinsko pokajnaje čini osobu dragom Allahu dž.š. i On toj osobi daje napredak u ispravnim djelima. Kao što ajet Časnog Kur’ana kaže da Allah voli one koji traže oprosta i onda nadalje ostanu čisti od bilo čega hrđavog. Tako da je pokajanje takva stvar da, ako je osoba stvarno iskrena u svom pokajanju, onda to takve ljude vodi do toga da postanu nasljednici visokih vrlina. Zato je rečeno da ako je osoba koja je molila oprost, učinjena nevinom i čistom, šta god je učinila u prošlosti, kakva god je neumjerenost nalazila u njegovom karakteru Allah tim ljudima oprašta zbog njihovog pokajanja i onda oni naprave takav odnos sa A dž.š. i novi obračun onda bude otvoren za njih. Obećani Mesija a.s. kaže da je sjeme čistoće onda posijano u tom čistom srcu. Tako da u ovo doba i ovim godima, kad je toliko mnogo zla koje je uzelo maha u svijetu, mi Ahmedi posebno moramo nastojati da ovo sjeme čistoće klija u našim srcima i da cvjeta, tako da Allah primi naše pokajanje i pokloni nam čistoću. Tako da mi treba da pripremimo tlo naših srca u ovom dobu kao što zemljoradnik priprema zemlju i kad sije sjeme, da bi se osigurao da u tome nema nikavog negativnog rastinja, on će to pročistiti i ako opazi ikakvu nečistoću on to odmah istrijebi. Zato i mi isto tako trebamo pripremiti tlo u našim srcima na takav način i treba da posmatramo svoju unutrašnjost i svoje vlastite duše tako da se sjeme čistoće onda može uspijevati i rasti u našem srcu . Kad sjeme ispravnosti klija i počne da raste onda nekada postoje neki paraziti i neke negativne stvari koje počnu rasti s tim zato što šejtan takođe pokušava da, ako može, uništi ili napadne ovaj zasad koji je pozitivan i dobar. I šejtan isto tako pokušava da zasadi sjeme zla tako da, kao što se zemljoradnik osigura da je očistio zasad i da je posvetio odgovarajuću brigu o tlu, na isti način vi treba da zaštitite pozitivno rastinje  koje ste zasadili u svom srcu i treba da obezbjedite pravu klimu tako da će ono rasti i cvjetati. Vi isto tako treba da stalno molite Allaha. I kad na ovaj način uzgajamo ova pobožna drveća u svojim srcima ona će rasti i donositi plodove i onda će ispravna djela postati snažna i svi oni negativni elementi će biti uništeni.

U jednom hadisu hazet Ibn-e Abas r.a. navodi da je Časni  Poslanik s.a.v.s. rekao da osoba koja uvijek traži oprosta od Allaha, kad god bude pogođena nekom nevoljom Allah daje olakšanje i pomoć takvoj osobi i Allah mu poklanja obilje iz izvora o kojima nikada nije mogao zamisliti da bi mogao imati na raspolaganju.

Onda je tu još jedan hadis u kome se navodi da je Časni Poslanik navodeći poredbu pitao svoje drugove, ‘Šta mislite o osobi koja je izgubila svoju kamilu u pustinji a sva njegova hrana i oprema su bili natovareni na toj kamili. I on pretražuje na sve strane ali nema traga o kamili. Ona se izgubila u pustinji. Onda on sjedne pod drvo da se odmori i onda odjedanput vidi kamilu da se pojavi. Kakva bi radost tog čovjeka bila?’ Drugovi Poslanikovi su odgovorili ‘on bi bio vrlo zadovoljan, obuzet radošću.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Allah dž.š. je više zadovolja nego taj čovjek kad Njegov sluga dođe natrag Njemu kajući se. Zato, kad se osoba pokori Allahu nakon što je počinila grešku Allah je vrlo zadovoljan s tom osobom. Zato, kad je Allah tako milostiv i tako blag koliko mnogo ljubavi mi moramo uzgajati u našim srcima za Njega i kako treba da se pokorimo Njegovoj volji i Njegovom zadovoljstvu i kako mi treba da budemo povezani jedan s drugim i da nastojimo da ispunimo savjete i opomene koji su nam dati kroz Časnog Poslanika s.a.v.s.? Da nam Allah dž.š. dadne sposobnost da se ponašamo prema tom savjetu.

Hazret Adženda navodi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao kako je neki čovjek rekao, ‘ Ja se kunem u ime Allaha da Allah neće oprostiti takvoj i takvoj osobi.’ Na to jeAllah dž.š. rekao,  ‘Ko je to ko veže moje ruke i stavlja ograničenje na Mene. Ja sam oprostio tom čovjeku. Da, osoba koja je dala ovakvu tvrdnju, on je izgubio sve koristi svojih vlasitih dobrih djela i njemu neće biti oprošteno.’ Tako da je u ovome veliko upozorenje. Ponekad ljudi postanu arogantni i misle da su vrlo ispravni i  pobožni i počnu da prave ove tvrdnje o drugim ljudima dok je pitanje oprosta ili ne oprosta u Allahovim rukama i nije na ljudima da prave ove izjave. Ni jedno ljudsko biće nema to pravo da kaže ovakvu stvar ili da prisvaja pravo na ovakve stvari jer ako tako radite vi nanosite štetu sami sebi a ne drugima.

Hazret Abu Said Hudri r.a. navodi kako je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da je u prethodnom narodu bio neki čovjek koji je počinio devedeset devet ubitstava. Onda se pokajao i raspitivao se kod ljudi ko bi mogao biti školovan čovjek koji ga može uputiti. Bila mu data adresa nekog pustinjaka. On je otišao k njemu i rekao, ‘Ja sam počinio 99 ubitstava može li meni biti oprošteno?’ Ovaj je odgovorio: ‘kako takvom čovjeku može biti oprošteno? Ovako veliki kriminal, kako da to može biti oprošteno?’ Na ovo je ovaj čovjek postao tako bijesan da je ubio i pustinjaka. Tako je počinio ukupno stotinu ubitstava i onda se pokajao. Zatim se ponovo raspitivao o drugom školovanom ili mudrom čovjeku od znanja tako da mu je bilo rečeno o drugoj osobi. Čovjek je otišao k njemu i pitao: ‘Može li meni biti oprošteno ako se pokajem?’ Ovaj učen čovjek je rekao, ‘Naravno. Vrata oprosta su uvijek otvorena. Ko može stati na put Allahovog oprosta? Idi u tu i tu oblast, vidjet ćeš neke ljude koji služe Bogu, ti isto tako uzmi učešća i pomozi im u obavljanju službe Bogu i ne dolazi natrag u oblast gdje si živio jer je ovo zla oblast.’ Tako da je ovaj čovjek krenuo na ovo putovanje, i bio je prešao tek  pola puta kad ga je zadesila smrt. Na to su meleki počeli da se raspravljaju i melek milosti je rekao da se ovaj čovjek pokajao i treba da ga odvedu u Džennet. Međutim melek Džehennema je rekao: ‘ne on je počinio toliko mnogo grijeha, njemu neće biti oprošteno.’ U to se pojavio melek u formi čovjeka i oni su ga odredili za sudca. Tako, kad je ovaj čovjek čuo cijelu stvar rekao je, ‘trebate izmjeriti razdaljinu, koliki je put prešao pa kojoj god je oblasti bliže bit će ubrojan među te ljude.’ Kad su oni to izmjerili, uvidjeli su da je bio bliže narodu koji su obavljali Božiju službu tako da je nakon toga bio predan meleku miliosti.’ Tako da je ovo primjer kako Allah oprašta ljudima i ovo je ono čemu treba da se nadate, da znate da je Allah Oprostiv.

Onda je tu još jedan hadis koji kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da postoje određeni meleki koji kruže unaokolo i traže ljude koji spominju Allaha dž.š.. Kad nađu ovakav skup oni onda prekriju ovaj skup svojim krilima i mole za ove ljude, za oprost ovim ljudima. I kad se taj skup završi oni se onda uzdižu na nebo i dođu na ispit pred Allaha. I On ih pita ‘Odakle vi dolazite?’ Oni kažu ‘Mi smo bili sa nekim ljudima koji Te obožavaju, oni su izražavali hvale o Tebi i oni su se Tebi molili.’ Onda Allah pita, ‘Za šta su oni mene pitali? Za šta su molili?’ Meleki kažu ‘Oni su molili za Tvoj Džennet’. Allah onda kaže ‘Jesu li oni vidjeli Moj Džennet?’ Meleki kažu ‘ne naš Gospodaru. Oni nisu vidjeli Tvoj Džennet.’ Onda Allah kaže ‘Kakvo bi bilo njihovo stanje da su vidjeli Moj Džennet?’ Meleki zatim kažu, ‘oni traže Tvoju zaštitu, naš Gospodaru.’  Allah odgovara, ‘od čega oni traže zaštitu?’ Meleki kažu ‘Oni traže zaštitu od Tvoje vatre.’ Allah onda upita, ‘Jesu li oni vidjeli Moju vatru?’ Meleki odogvore, ‘ne naš Gospodaru, nisu’. Allah kaže, ‘Kakvo bi bilo njihovo stanje da su vidjeli Moju vatru?’

Onda meleki kažu ‘Oni traže Tvoj oprost’. Allah kaže ‘Ja im opraštam i poklanjam im zaštitu od onoga od čega su tražili zaštitu.’ Na to meleki kažu, ‘O naš Gospodaru, tu je bila jedna osoba koja je bila grešnik, prolazio je mimo i on je takođe sjeo s njima, šta će biti s njim?’ Allah kaže, ‘Ja sam isto tako i njemu oprostio. Zato što su ovo takvi ljudi da bilo ko dođe k njima, čak oni koji prođu mimo njih neće biti lišeni milosti.’ Tako da Allah čak oprašta grešniku koji je prolazio i sjeo sa onima koji su hvalili Allaha jer su hvale koje su tamo bile izgovarane stigle do Njegovih ušiju. Tako da nam to pokazuje koliko je važno biti u društvu i na mjestima gdje se spominje Allahovo ime i izričuhvale i molitve Svemogućem Bogu. Mi u našim džamijama imamo učenje hadisa, daje se komentar o tome, kazuje se komentar na pevod i značenje Časnog Kur’ana, treba da budete prisutni u velikom broju u džamijama. Mi neznamo kad će nas Allah pozvati. Ponekada ljudi misle da su prezauzeti i čak ne dođu na džumu. Ovo je dan koji je samo jedan u sedmici kad se od vas traži da dođete u džamiju. Morate to učiniti i morate nastojati da budete svjesni i spoznate koje su avenije kroz koje možete postići Allahovu milost i Allahov oprost. Obećani Mesija a.s. kaže da, da bi zaštitili   zelenilo, zasade pobožnosti, mi trebamo i neophodna nam je duhovna voda (kao simbol održavanja života-za hranjenje) poklonjenu od Svemogućeg Allaha, tako da za to treba da tražite Allahovu pomoć da bi se zaštitili od pravljenja ovih pogreški i ispada, i ta duhovna voda koju trebamo za rast pobožnosti je istikfar – traženje oprosta od Allaha dž.š..

Onda, Huzur kažr tu su još neki aspekti ‘istikfara’ tj. Traženja oprosta. Neko tražio od Obećanog Mesije a.s. da moli Allaha za njega jer je bio pritisnut velikim dugom. Huzur kaže da mnogi ljudi njemu isto tako pišu obraćajući se s istim problemom. Obećani Mesija a.s. je rekao da, ‘treba da izgovarate istikfar, ovo život čini lakšim i ovo su vrata koja vas vode u napredak.’ Tako da je Obećani Mesija objasnio da, da se zaštitite od duga i od drugih problema istikfar ili traženje oprosta od Allaha je veliko vrelo. Ali važno je da treba da razumijete šta to znači, treba da budete iskreni u tome i isto tako da se zamislite o sebi, da ramišljate o životu koji vodite i Allah će otvoriti vrata napretka za vas. Drugom prilikom je neko tražio od Obećanog Mesije a.s. da moli za njega da mu Allah podari djecu. Obećani Mesija a.s. je odgovorio, ‘ti trebaš tražiti oprost od Allaha dž.š. da oprosti greške koje si počinio, i onda Allah nadalje daje darove iz svojih blagodati.’ Tako, Huzur kaže, oni koji traže da imaju djecu i traže od nas da molimo za njih, oni isto tako treba da uzmu ovaj recept. Ali to treba da bude urađeno iskreno. A kako to treba da bude urađeno na pravi način? O ovome nam je Obećani Mesija a.s. dao savjet i rekao: ‘tražite oprost od Svemogućeg Allaha. Tu mogu biti samo dva stanja u kojima se osoba može nalaziti. Jedno je da nikad ne počni bilo kakvu grešku a drugo je kad je ta osoba jedanput počinila grešku onda ga Allah zaštiti od loših posljedica te greške. Zato kad tražite Allahov oprost, kad izgovarate ‘istikfar’ mislite o obe ove erije: da budete zaštićeni od činjenja pogrešaka i onda da vaše greške budu oproštene. Tako da nisu samo formalne riječi to što treba da izgovarate, treba da molite svojim vlastitim riječima, sa svom iskrenošću. Obećani Mesija a.s. kaže da same riječi neće zadovoljiti. Vaš istinski osjećaj srca je ono na što Bog gleda i to je ono što bude primljeno i to je ono što  znači  iskreno pokajanje. Ako samo ponavljate ‘istikfar, istikfar’ nije važno; jedina stvar koja se tiče Allaha je istinski osjećaj vašeg srca. Zato molite svojim vlastitim riječima jer će vaše riječi poticati iz vaših istinskih osjećaja. Samo ponavljanje stvari kao papagaj nije ni od kakve koristi. Čak prije nego što počini ikakvu pogrešku osoba treba da traži Allahovu pomoć i kad ovako radi onda je taj čovjek zaštićen od mnogih nevolja. Zato treba da uvijek molite Allaha jer ako tako radite, onda ćete uvidjeti da ste u vrijeme neke kušnje bili zaštićeni. U svakodnevnom životu vidite da, u bilo kakvoj bolesti ili u bilo kakvom problemu, vi pozivate nekog u pomoć i taj dođe da vam pomogne. Tako ako pozivate Allaha, Allah će vam pomoći. Allah kaže da, ‘ako vi idete prema Meni Ja ću trčati prema vama.’ Tako Obećani Mesija  nastavlja i kaže da nekad osoba počini grešku i nakon sto godina ili dugog vremena misli ‘u redu treba da mi bude oprošteno.’ To nije tako; ako je greška počinjena, odmah treba da se traži oprost. Ako osoba udari slugu istog trena treba da se pokaje.  Kao što u otrovu postoji anti doza, tako da, čim neko uzme otrov odmah treba uzeti protuotrov. Čak i ako je otrov bio u procesu, kroz poseban proces može postati anti otrov. Tako da nije postojala ova odlika, ova slabost u ljudskim bićima oni bi postali jako arogantni. Ova slabost koju ljudska stvorenja imaju čuvaju ih od toga da postanu arogantni. Zato, kad osoba spozna da je počinila grešku, onda, ako se iskreno pokaje bit će oslobođena te pogreške. Kad osoba plače Allahu, na kraju Allah kaže, ‘U redu Ja ti opraštam, ti si sada očišćen.’ Šta ovo znači je da je srce te osobe onda promjenjeno i ovi ljudi više ne žele da ove greške ponovo počine. Kao što vi ne bi jeli ništa što je mrtvo na isti način će ovim ljudima biti prirodno odbojna loša djela. Tako da ljudska stvorenja čine ove pogreške.  Kao što je Allah rekao muslimanima da ne jedu svinjetinu; to je samo jedan način da kaže ljudima, muslimanima, da treba da ostanu čisti od određenih elemenata kad im je rečeno da tako urade. Ovo je kao prirodno izgrađivanje snage kojom ćete biti zaštićeni od činjenja ovih grešaka. Ponekad neki prigovaraju o nekim mladim ili čak odraslima da ne sarađuju sa džematom da su slabi u svom obučavanju, da imaju ‘rupe’ u treningu, o nekim ljudima je izvješteno da sjede i gledaju razuzdane programe na TV-u ili internetu, oni tamo gledaju negativne slike itd.. Ako mi ne stvorimo tu svijest u našim ljudima, u našoj djeci, u našoj porodici, tu ne može biti bilo kakve pomoći od ovih bolesti. Kad ljudi gledaju ove razuzdane programe oni oštećuju svoju duhovnost i oni isto tako izazivaju štetu svojim finansijama jer mnogo puta treba da potroše dosta da dođu do ovih oblasti, treba da potroše da kupe ove programe. Obećani Mesija a.s. kaže da ljudska stvorenja prolaze kroz ove faze u životu: ponekada postoji velika gorivost i želja da se uzdižu prema Allahu i tada izvlače veliko zadovoljstvo u svojim molitvama ali onda ista osoba prolaze kroz fazu gdje ne osjećaju slast prema molitvi, prema činjenju dobrih djela- u tom stanju osoba mora tražiti oprost od Allaha i to je jedini način da mogu postići oslobađanje od tog stanja kroz koje idu. Da napravite promjene u sebi vi morate biti ustrajni u svom istikfaru, u svojim molitvama i dnevnim namazima. Ako nastavite tražiti oprost od Allaha, doći će vrijeme kad ćete defintivno uzgajati te promjene u sebi. Upozoravajući nekoga Obećani Mesija je rekao da su molitve, pet dnevnih namaza, glavni povod da čovjek bude doveden do oprosta ako se iskreno pokori Allahu i moli: ‘O Allahu, oprosti mi i podaj mi ispravan put.’ Vi treba da budete ustrajni u svojim molitvama i obraćanju Allahu dž.š.. Kao zemljoradnik koji posije sjeme i onda čeka. Ako vrlo brzo postanete beznadni onda vam je određeno da padnete. Ako osoba kopa bunar 20 godina i samo mu ostane nekoliko cm a on to napusti, očito je da je on izgubio sav svoj napor. Tako da je ovo praksa Allahova da On vas posmatra i vidi koliko teškog rada stavljate u svoje napore i kad učinite napor On vas nagrađuje. Budite sigurni u to. Obećani Mesija kaže, ‘ja želim da vam ovo objasnim da oni ljudi koji mole Allaha prije nego što ih pogodi kušnja, prije nego se suoče sa kušnjom oni su ti koji su zaštićeni. Ovo nije priča ili bajka. Ovo je isitna i ovo su činjenice. Vi treba da se usredsredite  na to i da tražite od svojih prijatelja da takođe tako rade. Da sebe zaštitite od svih vrsta kijameta uvijek treba da molite Allaha dž.š. U Časnom Kur’anu se kaže da Allah nije takav da će On kazniti ljude dok traže oprosta. Zato, ako nastavite da tražite oprost od Allaha, Allah će vas zaštititi. Sada ima mnogo nedaća s koljima se ljudi suočavaju u svojim životima. U svijetu je haos, u zajednici. Svaki dan vidite da novi problem podiže svoju glavu. Nova kušnja suočava ljude. U ove dane, u ova vremena mi Ahmedi posebno moramo usmjeriti svoju punu pažnju prema molitvama. Ovo je velika odogovornost stavljena na ramena svih Ahmedi muslimana posebno. Da nas Allah omogući da postanemo svjesni ovoga. I onda molite Allaha s najvećim žarom. Obećani Mesija kaže, ‘vaš Bog je takav Bog koji prima pokajanje i oprašta Svojim slugama. Niko ne treba da misli drukčije.’ Allah je rekao u Časnom Kur’anu da osoba koja počini najmanji kriminal da će biti kažnjena. Naravno nema oprečnosti u ovome i drugim ajetima. Ova vrsta djela su ona u kojima osoba ustrajava i ne pokaje se. Zato je riječ ‘šar’ korištena i znači da  osoba ne želi da to napusti. Inače cijeli Kur’an je pun ovih pozivanja da oni koji se pokaju, da će im Allah oprostiti i istina je da ih Allah voli. Tako, ako se osoba pokaje i bude postiđena zbog onoga što je počnikla onda ih Allah zaštićuje od loše posljedice tog lošeg djela. Ali osoba ne smije ustrajavati svjesno na tome. Ako oni nastave da to rade i nemaju osjećaja u tome onda, Obećani Mesija a.s. kaže da će, prema ovom ajetu Časnog Kur’ana, Allah definitivno kazniti tu osobu. Da nas Allah učini da uvijek budemo među onima koji se klanjaju Njemu i traže Njegov oprost. Onda Obećani Mesija nastavlja i kaže, ‘pokajanje s čovjekove strane zahtijeva smrt te osobe tako tako on bude oživljen u novi život. Oni ne smiju imati isto stajalište, oni ne smiju imati isti jezik, oni ne smiju nastaviti život na isti način. Oni treba da izgledaju kao potpuno druga osoba, neprepoznatljiva. To je kako oni reba da idu kroz pokajanje. Ako je to iskreno pokajanje i to je kako to treba biti urađeno. Ne smijete ustrajavati na greškama, morate nastojati ispunjavati prava ljudi, prava vaše braće i sestara, prava vaših komšija i prava zajednice oko vas.Treba da nastojite da ispunite sva ova prava i treba da nastojite da sebe zaštitite od svih vrsta zla , svih otrova koji su oko vas u zajednici. Treba da se zaštitite od ovih. Na primjer postoji zaraza – vidite djecu od 15 ili 16 godina da imaju naviku pušenja i onda čak počnu uzimati drogu i ovaj otrov počinje zatim da se širi i onda ovi isti dječaci koji su to donijeli kao poklon počinju da rade kao zastupnici . Roditelji moraju držati oko na ovim stvarima moraju biti oprezni i paziti da to nema uticaja na nas i našu djecu. Obećani Mesija nastavlja dalje i kaže da, budite sigurni da pokajanje ima mnogo blagoslova, istinski sveti ljudi, istinski prijatelji Allahovi su oni koji se pokaju i onda ih Allah privuče bliže Sebi. Osoba koja se potpuno pokaje onda bude odvedena do visokih stepena i svi kijameti i kušnje budu zadržane dalje i uklonjene od njega. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘ustanite i tražite oprosta od Allaha i nastojte da zadovoljite svog Gospodara dobrim djelima. Zapamtite da će na Sudnjem danu biti odlučeno ko pripada kojoj vjeri ali osoba koja nastavlja ustrajno i tvrdoglavo da čini pogreške i da čini grijehe, oni ne mogu zadovoljiti svog Gospodara. Zato zadovoljite svog Gospodara prije nego što bude prekasno, prije nego što dođe  onaj strašni dan. Obećani Mesija a.s. je naveo epidemiju i u ovo doba možete vidjeti SIDU kao jedno od velikih kijameta; tako da Obećani Mesija ovdje kaže ‘prije nego što dođe taj strašni dan o kome vas poslanik upozorava, okrenite se Allahu, padnite pred Njega. On može oprostiti grijehe od 70 godina Nemojte misliti da Allah neće oprostiti vaše grijehe. Vaš osjećaj je ono što će učiniti da uspijete a ne vaša djela. Zato pokušajte sa istinskim osjećajem i recite, ‘O Allahu, učini nas onim dobrostivim slugama Svojim koji se uvijek klanjaju Tebi. Huzur kaže ja sutra idem u Njemačku na skup povodom održavanja određenih aktivnosti u Njemačkoj i Hholandiji; molite Allaha dž.š. da blagoslovi ove skupove. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp