U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Čistoća

Kratki sadržaj

 

U ovoj hudbi održanoj 23. aprila 2004., Sajedna Hazret Halifatul Mesih V a.b.a. je skrenuo pažnju Džemata na važnost, korisnost i bitnost čistoće – mentalne, fizičke i čistoće okoline. Ono što je potrebno je da vršioci dužnosti Džemata treba da slušaju ovu hudbu  nekoliko puta (uvijek iznova) i savjesno nastoje da to slijede u praksi.

Huzur je rekao:

Islam je tako savršena i potpuna vjera da sadrži detaljne informacije o stvari koja izgleda mala i neznatna (nevažna). No činenica je da ono što izgleda neznatno i beznačajno može zapravo obaviti ulogu oubličavanja čovjekove ličnosti i karaktera. Među ovima je nevinost (poštenje) ili  čistoća ili lična higijena koja je za svakog vjernika ono o čemu mora voditi računa. Jer Uzvišeni Allah voli nevinost i čistoću i voli one koji su uredni i čisti.

U pogledu ajeta 223 sureta Al-Baqarah,

(Allah voli one koji Mu se okreću i voli one koji se čuvaju čistim).

 

Huzur je rekao: Osoba postaje Allahov miljenik kada skupa sa svojom ličnom higijenom, nastoji da napravi pripreme za svoju unutrašnju čistoću uz pomoć traženja Allahovog oprosta istighfaara i Teube.

Obaveza je za svakog Ahmedi muslimana da, nakon što tvrdi da je od vjere, da posveti posebnu pažnju svojoj unutrašnjoj i vanjskoj čistoći tako da i tijelo i duša jednako privuku ljubav Svemogućeg Boga.

Huzur je naveo dio iz pisanja Obećanog Mesije (mir neka je na njega) prema kojem je, skupa sa nepatvorenom teubom ili pokajanjem, neophodna  takođe nepatvorena čistoća i higijena.

Huzur je dalje detaljno objasnio ovu tačku u svjetlu hadisa Časnog Poslanika s.a.v.s.. Na primjer, rekao je, lična higijena, nevinost i čistoća su dio vjere. Prema je po drugom hadisu čistoća pola vjere.

Savjetujući sve Ahmedi muslimane da budu posebno pažljivi o čistoći svoje okoline, on je rekao:

Rabwah, čije stanovnoštvo čini 98 % Ahmedi muslimana, treba da izgleda uredno i ćisto. Skupa sa Tazeen Komitetom, stanovnici Rabwe takođe treba da budu potpuno svjesni da oni isto tako treba da zaštite novo zasađeno drveće. Ispred kuće dvorište treba takođe vrlo savjesno održavati uredno i čisto. Slično u Qadianu, mjesta gdje stanuju Ahmadi muslimani i kvartovi treba da budu čisti unutra i izvana.

Posebna pažnja treba da bude posvećena službenim zgradama i čistoći njihove okoline. Oni takođe moraju imati svježe zelenilo i rastinje.

U svjetlu hadisa i izreka Obećanog Mesije (neka je mir na njega) Huzur je diskutovao u detalje o raznim vrstama čistoće i načinima i sredstvima da se to postigne i istakao da moramo izvana takođe izraziti, u okviru granica, našu zahvalnost Svemogućem Allahu za Njegove blagodati i blagoslove. Važnost toga da se okupamo petkom, da četkamo zube, peremo ruke prije i poslije jela, ispiramo zube i budemo brižni i  pomni o čistoći džamija i njihove okoline je u tome da je sve to dio islamskog učenja.

Na kraju, on je molio Allaha da nam pokloni snage da posvetimo pažnju našoj unutarnjoj i vanjskoj čistoći i da provedemo u praksu sve obaveze vjere.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp