U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božije blagodati i milosti prema zapadnoj Africi

Kratki sadržaj

 

DANAS MI TAKOĐER GLEDAMO ISPUNJENJE BOŽIJEG OBEĆANJA JA I MOJI POSLANICI ĆEMO BITI POBJEDNICI

NAJSRETNIJI KONTINENT JE AFRIKA, NJIHOVA SRCA SU PUNA NURA

TOLIKO JE PALO KIŠE, BOŽIJEG BLAGODATI, DALEKO OD RAZUMA ČOVJEKA

KRATKO OBJAŠNJENJE BOŽIJE BLAGODATI I MILOSTI U POSJETI ZAPADNOJ AFRICI

VIJEST ZA OTVARANJE MTA TELEVIZIJE KANAL 2

Hutba Džuma koju je održao Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (16 april 2004) u Ba’it-ul Futuh džamiji u Londonu .

Poslije Tešhuda, Tavuza, Fatihe Hazur je učio ajet iz sure EL MUDŽADELA koji glasi :

Propisao je Allah ” Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici moji ” Uistinu je Allah silni, i svemoćni.”

(El-Mudžadla 22)

Dalje je Hazur govorio kada Allah pošalje poslanika na ovaj svijet, pojavit će se jaki vjetrovi od neprijatelja, ali poslanici imaju čvrsto vjerovanje u Onoga koji ih je stvorio i poslao i zato se oni ne boje da će ostati sami na ovim jakim vjetrovima od neprijatelja, ali oni imaju samo strah od Boga i Njega se samo boje. Kada se povećaju vjetrovi na suprotnoj strani, Božija blagodat i milost se poveća da bude dovoljna za Božijeg poslanika i njegove sljedbenike.Mi vidimo ove događaje u životu svakog poslanika i najviše ovakvih događaja u životu Muhammeda s.a.v.s od Bedra do pobjede u Mekki.

Ovo je Božije obećanje ” Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici Moji ” i mi vidimo ispunjenje ovog obećanja na najbolji način za vrijeme Muhammeda s.a.v.s. Ovo je Božiji sunnet koji nije završen do danas i mi danas vidimo ispunjenje ovog obećanjaAhmedi povećavaju svoje vjerovanje kada mi vidimo ovaj događaj.Prije 20 godina (u Pakistanu ) donijet je zakon protiv džemata i oni su smatrali da su na taj način zaustavili razvoj džemata, ali svijet je gledao kako su planovi dušmana bili neuspješni. Sa ovim obećanjem kojim je Bog imao sa obećanim Mesijom je ispunjeno.Bog je pokazao jedno čudo za Hazret Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV i on je stigao u London. Dušman je mislio da zabrani rad džemata u jednoj državi ali Bog je stvorio da poruka stigne preko 170 zemalja i tamo se osnuje novi džemat. Za širenje džemata bili su otvoreni putevi u :Evropi, Americi, Aziji i Africi.

Kontinent Afrika je najsretniji zato što je pokazao najviše volje za prihvatanje Ahmedi džemata i njihova srca su puna Nura, i oni uvijek povećaju svoje vjerovanje.

Imam Mahdi a.s kaže:Sa sigurnim znanjem od Boga ako bi sve hodže i  sedžadanšin  budu zajedno protiv mene, Bog će podariti pobjedu meni. Zato što ja dolazim od Boga i preko ovog ajeta” Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici Moji” moja je pobjeda.

                                                    ( Zmima Andžami Atm str 57,58)

Dalje Imam Mahdi a.s kaže: Od poćetka Bog je napisao ovo je Božiji zakon i Božiji sunnet On i njegovi poslanici će biti pobjednici. Zato što sam Božiji poslanik i poslan od Boga ali bez nekog novog šeriata, bez neke nove tvrdnje ili imena. Ja sam dobio ime preko Hatam al -Anmbija ( Pečat poslanstava), ja sam došao bez neke nove tvrdnje na sličan način kao Muhammed s.a.v.s. Zato ja kažem da od vremena Adema pa do Muhammeda s.a.v.s uvijek bilo istinito ovo obećanje tako će biti i sa mnom.   ( Nezelul Meshi str 380,381)

Dalje Huzur je govorio : Kako je Obećani Mesaja rekao ovo je Božije obećanje za svoje poslanike da ih nagradi pobjedom. Obećani Mesaja je također poslan od Boga i za njega stoji ovo obećanje i njemu će Bog podariti obećanje. Bog je sa svojim zakonom odredio da svaki posao ima određeno vrijeme.Poslanici dolaze i zasiju sjeme i odu  i poslije ova poruka se širi dalje i povećava se džematom i halifatom.

Bog nam je pokazao događaj u vrijeme 4 halife posebno u njegovo vrijeme je bilo osnovano puno džemata i grupacije ljudi su prihvatili džemat. Bog je njemu dao radosnu vijest da će se ova poruka širiti u Africi na države koje govore Francuski jezik gdje nije bilo Ahmedi džemata. Poslije toga se poruka širila brzo van ljudskog razuma. Zato sam ja planirao da posjetim ove države :Gana, Burkina Faso, Benin i Nigerija. U državama Burkina Faso i Benin govore Francuskim jezikom.Ljudi su gledali neke vijesti preko MTA i za to iz čitavog svijeta dobijaju Mubarek čestitke.Ali  ja kažem da ove čestitke trebaju da dobiju braća i sestre u Africi zato što su njihova srca puna nura.I svi Ahmedije treba da mole Boga da On poveća njihovo vjerovanje i učvrsti njihovo vjerovanje. Puno ljudi hoće da sluša halifu zbog posjete Africi. Ovo je puno za mene da bi objasnio sve to, i imam puno osjećaja koje ne mogu da iskažem riječima ali ću nešto kratko reći o ovoj posjeti.

Prvo hoću da se zahvalim svim članovima koji su se molili za moje uspješno putovanje, na svakom koraku Bog je pokazao ispunjenje  njihovih molitvi. Toliko je palo kiše Božije blagodati daleko od čovjekovog razuma.Preko Božije blagodati i radosne vijesti sa Imam Mahdijom mi smo čekali ovu pobjedu, ovo je Božija milost sa mnom. On je ovo pokazao u našim životima.Prije posjete neki ljudi su imali dobre snove, a čak neki su znali a neki nisu za moju posjetu. Ja sam bio bez neke posebne brige i znao sam da će biti sve u redu i da će Bog dati bereket na ovu posjetu. Koliko god budem zahvalan to je malo za ovo što se dogodilo. Kada smo stigli u Akra aerodrom izgledala je jedna velika gužva ljudi i oni su svi mahali sa bijelim maramicama. Kada sam krenuo da izađem iz aviona  kapetan aviona je došao uzbuđen i rekao tvoji ljudi su došli da ti požele dobrodošlicu. Toliko je bila gužva da su putnici iz aviona od uzbuđenja počeli gledati kroz prozore. Gana džemat je planirao mnogo sastanaka i posjeta na razna mjesta. Sljedeći dan ja sam bio u inspekciji u dvije škole, bolnici i jednom misionarskom koledžu. Putovali smo oko 200 do 300 km. Džamija Ahmedija ( misionarski koledž) je tek otvorena. Poslije ovog mjesta otišli smo u veliki grad i veliko zemljište gdje se nalazi koledž, tamo se nalazi mnogo zgrada, studentski dom, zgrada za profesore. Nekoliko studenata iz susjednih zemalja dolaze u Misionarski koledž i škole su sada mnogo veće i kada sam tamo živio nisam zamišljao da će sve tako brzo napredovati.  Također bilo je otvorenje dvije džamije. Otišli smo u posjetu gradu SALTPAND gdje su prvi misionari radili.  Danas mi imamo plodove od misionara koji su se žrtvovali u početku. Među njima su Hakim Fazlur- Rahman, Maulana Nezir Ahmad Ali, i Maulama Nezir  Ahmad Mubešir. Ovo je čudo kako su oni gradili veliku džamiju ( mission house)  veliki centar dok nisu imali mnogo novaca. U Akri je sada glavno sjedište džemata. I kada sam bio u Akri također je bilo otvorenje nekih novih zgrada.  Kada sam se vratio iz Gane 1985 god. tamo je bila jedna velika džamija i oni su je proširili 3 puta. Na ovoj posjeti Amir Sahib Gana je shvatio da ova džamija izgleda mala radi gužve. Sa Božijim obećanjem džemat će se širiti i koliko god velikih džamija graditi one će postajati male. Da bi pokupili Božiji blagodat treba da ste uvijek spremni da se žrtvujete na Božijem putu. O Akri sam sreo presjednika države i on je molio da se molim za napredak Gane. Poslije Jalsa Salane ja sam otišao da poselamim Ledžna ( žene) to je bio nezaboravan doživljaj i njihovo uzbuđenje je bilo veliko i u džamiji KAMASI ljudi su pokazivali veliku ljubav prema halifi. Poslije Jalse sreo sam 100 imama i poglavara koji su prihvatili  Ahmedi džemat zajedno sa svojim sljedbenicima i sada oni šire ovu poruku na sovom regionu i okolini.

Kamasi je drugi veliki grad u Gani, džemat tamo ima velike dvije zgrade za odgoj novih članova džemata i također ima glavni centar za homeopatiju tu prave lijekove i  dijelem u čitavoj Africi. Samo jedan Ahmedi je podnio troškove za ove dvije zgrade. Bio sam kasnije u mnogim gradovima gdje je bilo otvorenje džamija, škola i dijelova bolnice. Ukratko bilo je otvorenje 13 novih džamija i postavio sam kamen temeljac  u dvije džamije i  stavili kamen temeljac u još 7 zgrada. TAMALE je jedan veliki grad na sjevernom dijelu Gane gdje su većinsko stanovništvo Muslimani i tamo je bilo otvorenje džamija sa 2 sprata. Prije par godina niko nije mogao zamisliti da če se na ovom mjestu izgraditi džamija i biti prisutno ovoliko novih članova. Sa Božijom blagodati džemat se tamo brzo širio i još uvijek se širi i na ovom mjestu 2 vozača koji su bili u našoj povorci i oni su prihvatilt beat.

Od Tamali mi smo autom došli u Burkinu Faso na putu je bilo otvorenje dvije džamije. Jedna džamija na ulazu  u Burkina Faso jedan iskreni Ahmedi je platio za ovu džamiju. Svako ko pređe granicu on vidi ovu džamiju. Dosta muslimana koji nisu Ahmedi koji žive blizu granice dolaze u džamiju da klanjaju. Huzur je rekao mi smo imali plan da idemo avionom iz Gane u Burkinu Faso međutim let nije bio svaki dan nego samo dva puta sedmično i jedan od tih letova je bio petkom. Vekil Tabšir sekretar vanjskih poslova) gosp. Mađid Sahib rekao meni da treba da požurimo poslije džume da bi stigli na avion. Meni se nije svidio program i ja sam rekao idemo autom tako da bi posjetio još neki grad koji nije bio u planu. I mi smo otišli sa autom i bilo je otvorenje još nekih džamija. Jedna posebna stvar je prije nego što smo krenuli iz Londona Mađid je meni rekao da je njemu jedan misionar iz Burkine Faso poslao pismo i napisao san od 4 halife i da je 4 halifa iz Gane došao sa autom u Burkinu Faso i tamo se jedan čovjek Ismail sreo sa Huzurom. 5 Hazur kako je ovo razumio to je bilo Božije određenje da uđemo autom u Burkinu Faso. Čudna stvar da je vozač mog automobila bio čovjek po imenu Ismail.

Huzur kaže da u ovoj državi naši misionari mašaallah puno žrtvuju. Par kilometara poslije granice kada smo stigli u prvi grad  šef policije ovog grada nas je dočekao na ulazu. Tamo je Jalsa Salana završena sa najboljim uspjehom. Registracija džemata tamo je bila samo prije 15 godina. Novi članovi napreduju sa svojim vjerovanjem i ponašanjem i srce Huzura je bilo ispunjeno zahvalnosti prema Bogu. Tamo se govori Francuski jezik i svaki govor i hutba su bili prevedeni na Francuski  jezik i na neki lokalni. Poslije Jalse otišli smo u jedan mali grad Dori koji se nalazi blizu pustinje i tamo je bio jedan mali sastanak i stanovnici tog grada su prije bili Vehabije a sada su članovi Ahmedije. I tamo sam postavio kamen temeljac na jednu školu. Ovo putovanje je bilo dugo oko 165 km po makadamu. Kada se krenulo nazad jedno auto iz povorke je imalo nesreću gdje su bili 2 misionara i 2 člana Ahmedi džemata. Auto je sletilo u provaliju i prevrnulo se ali s Božijom pomoći niko nije bio povrijeđen. U Burkinu Faso sreo sam premijera i presjednika države sa dobrim raspoloženjem i oni su imali veliki interes za poljoprivredu, mi smo sjedili dugo pričali i razmjenjivali mišljenje. Oni nemaju more i vrlo malo pada kiša. Oni su na raznim mjestima okupljali kišnicu i koristili tu vodu kada ne padaju kiše. Ljudi su naporno radili, očekujem progres za ovu državu. U Burkina Faso oni su svaki dan davali moje aktivnosti u novinama, na TV i RADIO kao i kada sam bio u GANI. U Burkini Faso je bilo otvorenje 3 nove džamije i postavljen kamen temeljac za jednu školu. Također bilo je otvorenje naše bolnice u glavnom gradu Vagdogu. Ovo je jedna velika zgrada koja je završena do pola, a prije toga oni su bili pod kirijom ali sada hvala Bogu oni imaju svoju zgradu. Na otvorenju ove bolnice prisustvovao je ministar zdravlja koji se zahvalio za rad džemata. U jednom gradu koji se zove Bobudželasu džemat ima svoju radio stanicu. Region koji pokriva ta stanica je oko 70-80 km, 90% stanovništva u ovom regionu su muslimani i oni slušaju ovu radio stanicu i znaju dosta ilahija na Urdu jeziku i čitaju kao: mera nam Puču to me Ahmadi hun. ( Ako pitate moje ime ja sam Ahmedi). Ja sam vodio tamo jednu džumu i na toj džumi je bilo prisutno 4000-5000 članova džemata. Treća država je bila Benin i tamo sam ja doputovao avionom. Tamo su nas dočekali predstavnici vlade i ministar vanjskih poslova je stigao malo kasnije i on se izvinuo nama što nije došao na vrijeme jer je bio na nekom sastanku. U glavnom gradu Katunovu bilo je otvorenje jedne velike džamije i prošlu džumu ja sam vodio tamo i vi ste slušali. 35 km od glavnog grada  gdje džemat ima malu džamiju i tamo je također postavljen kamen temeljac za jednu novu džamiju.

Paraku je drugi veliki grad i kada smo krenuli prema njemu naišli smo na mjesto koje se zove Alada. Poglavar ovog mjesta je prihvatio džemat i on je dolazio u London na Jalsu Salanu. Vi ste njega prepoznali po njegovoj kruni kada je bio ovdje. On je prije bio kršćanin i on je pokupio dosta kršćana. U početku kada je prihvatio džemat on je to skrivao iz nekih razloga i nije  nikom pričao, ali sada je on otvoren i javno poziva sve da prihvate Ahmediju. On je držao govor i rekao ljudima ako vi hoćete da imate uspjeh na ovom i na onom svijetu prihvatite Ahmediju. I ovo je iskreni islam. Na ovom sastanku bili su prisutni i Muslimani i Kršćani. U ovom mjestu on sada ima dosta ljudi koji su protiv njega, neka Bog pomaže njega da stoji čvrstom snagom i da Bog bude zaštitnik od svake vrste zla. Kada smo stigli u Parako na ulazu u grad  čekali su nas načelnik grada i guverner 2 provincije, obojica njih su muslimani. Tamo hodže koji su dobijali pomoć od neke Islamske države su govorili da su Ahmedi nemuslimani i čak su govorili načelniku da ne ide za dobrodošlicu halifi ali načelnik je rekao ja hoću da vidim ko su oni i šta rade. Onda je načelnik  rekao vi ste ti koji radite ispravno za islam.( Presjednik koji je glavni za sve načelnike je rekao ovo). Tamo sam stavio kamen temeljac za našu bolnicu, to je veliko prostrano zemljište koje je džemat kupio i toliko još zemlje je poklonio načelnik grada. Iz daleka su doputovali imami i poglavari sa 400 ljudi i oni su rekli da hoće da prihvate džemat. Oni su rekli mi pratimo rad džemata odavno  i mi smo čekali današnji dan. Ja sam pitao Amira i misionara da li su oni znali unaprijed da će oni da prihvate džemat. Oni su rekli da su oni znali da će oni doći da vas vide i posjete. Onda sam ja pitao Imame i poglavare koji su obrazovani da li žurite da prihvatite džemat i da li vjerujete u tvrdnje Imam Mahdija. Imam i poglavari i ostali ljudi su rekli da mi  srcem prihvatamo i čak su oni rekli mi smo predstavnici od nekoliko hiljada ljudi  koji će isto prihvatiti Ahmedija džemat. Ja ću reći tačan broj onih koji su prihvatili na Jalsi Salani. Na Beatu je bilo dosta ljudi i oni su pokazali svoju ljubav i iskrenost. Allah je Taj koji je stavio iskrenost u njihova srca. Kada smo se vraćali nazad bio je još jedan  skup od 3000-4000 ljudi. Jednu noć je ranije pala kiša i bilo je nevrijeme hodže su pravile dosta propaganda protiv džemata i rekao da ljudi ne dolaze na naš sastanak i oni su da neko ne bi dao prevoz za sastanak i ćak su platili autobuse da ne bi vozili ljude na sastanak. Pored svih ovih problema na sastanku je bilo 3000-4000ljudi. Tamo je načelnik ustao i prihvatio Ahmedije i  rekao ja sada vjerujem ovo je istina i još 1000 ljudi je prihvatilo Ahmedije. Sa Božijom blagodati za vrijeme mog prisustva nekoliko hiljada ljudi je prihvatilo Ahmedije. Neki novinari sa radija i televizije bili su sa mnom cijelo vrijeme i pratili moje aktivnosti. Jedan muškarac od novinara je prihvatio islam i jedna žena rekla ja sam blizu džemata i uskoro ću prihvatiti. Ako bi ja imala neku vjeru to je samo Ahmedijat i tamo su ljudi pokazali svoje osjećaje sa šutnjom i svako ima način da pokaže svoje osjećaje. Tamo ljudi nisu pravili nikakve slogane oni su svoje osjećaje pokazali šutnjom. Kada smo se vratili njihova lica su bila tužna a oči su im bile suzne. Situacija je izgledala sa prepuno osjećaja i emocija. U Nigeriji smo bili samo 2 dana i nismo imali u planu da posjetimo ovu zemlju.  U Beninu ja sam vidio jošjednu dobru stvar leđna (žene) oni imaju svoju ekipu koja izvršava svoje dužnosti.

Ja sada vama govorim za Nigeriju mi prije nismo imali u planu da je posjetimo. Nismo imali let a imali smo 2 do 3 dana  i ako bi bio let on bi bio skup.  I onda smo otišli automobilom do Nigerije. Kada sam stigao u Nigeriju osjetio sam da ne bi bilo fer ako ne bi došli. Njihova Jalsa Salana je bila završena prije toga. Ali za jedan sastanak koji je trajao 2 h bilo je prisutno oko 30 hiljada muškaraca i žena. Kada sam vidio njihovu ljubav i iskrenost prema džematu ja nisam mogao pronaći adekvatne riječi da bi vam objasnio.

Mi smo boravili samo 3 dana i treću noć smo krenuli nazad. Amir Nigerije je pravio program za moju posjetu i tamo je bilo otvorenje 3 nove džamije. Oni su sagradili velike i lijepe džamije. Pored toga je bilo otvaranje centra i postavio sam kamen temeljac u neke zgrade. Ljudi su pokazivali dosta ljubavi prema halefatu i tada sam vidio njijove osjećaje, bili su mnogo tužni što odlazim a ovakvu ljubav u njihovim srcima je podario Bog. I ova ljubav može da bude samo radi Boga. Neka Allah poveća njihovo vjerovanje i neka Allah poveća iskrenost Ahmedija u cijelom svijetu. Svijet je već gledao ove događaje preko MTA i gledaće još neke programe. Hodže tvrde da su zatvorili nekoliko centara  Ahmedija u Africi i još kažu da su dobili obećanje da će zatvoriti naš centar u nekim mjestima. Treba da neko od njih pita šta ovo svijet gleda na MTA. Odakle su ovi pravi vjernici, da li je ovo rezultat zatvorenih naših centara. Kakve god ovi hodže imali tvrdnje neka govore i ovo može samo povećati naše vjerovanje. Ovo je kratak opis  posjete ove 4 države. Valjda su i hodže gledalina MTA valjda i neki od njih imaju želju da gledaju. Ako protivnici i hodže imaju malo srama neka oni razmisle ovo je bila priča samo za 4 države. U preko 170 zemalja svijeta mi imamo ovakve vjernike. Ako oni vide ovo stanje onda kakvo je njihovo stanje. U ovoj posjeti bila je otvorena 21 džamija i 2-3 postavljena temelja za nove džamije. Bile su još otvorene škole, bolnice i još neke zgrade. I još jednu blagodat ja hoću da objasnim a to je MTA. Preko MTA Ahmedi mogu gledati lijepe i čiste programe. Od 22. aprila 2004  će početi u četvrtak još jedan kanal i onda ćemo imati 2 kanala. Mi smo ovo shvatili kao potrebu zato što 24h bude neko vrijeme koje je važno za Evropu i Aziju. Tada bude program na jezicima koje ne razumiju u Evropi i Aziji pa onda dosta gledaoca nema koristi od MTA. Sa novim sistemom Inšalatala od 16-19h(Engleskom vremenu) U Engleskoj, Aziji, Juž. i Sjevernoj Americi i Australiji oni će gledati program na Urdu i Engleskom jeziku. U ovom vremenu na MTA 2 ostala Evropa, Bliski Istok, Afrika i Morišs  oni će gledati program na  Njemačkom, Francuskom i Arapskom jeziku. Ostali period na oba kanala će biti isti program i ako bi se vršio prenos nekog događaja to bi se prikazivalo na obe televizije.

Na kraju je Hazur citirao Imama Mahdija: Da li oni misle sa svojim planom, lažnom tvrdnjom i sa svojom šalom da će zaustaviti Božiji plan ili da oni prevare svijet i da će zakasniti Božiji plan što je On već odredio na nebu. Ako bi nekad protivnik istine na ovaj način oni bi dobili pobjedu. Ali ovo razumna stvar protivnik Božiji i protivnik Njegove želje što je On odredio na nebu su uvijek dobili sramotu i neuspjeh i zato je za ove ljude određen jedan dan kada će oni dobiti neuspjeh i sramotu. Božija odredba ne može nikad da pogriješi. On kaže Bog je već odredio ovo je Božiji zakon i Božiji sunnet On i njegovi poslanici će biti pobjednici zato što sam ja Božiji poslanik i poslan od Boga ali bez nekog novog šeriata, bez neke nove tvrdnje ili imena. Ja sam dobio ime preko Hata mala-Ambija (Pečat poslanstva) Ja dolazim bez neke nove tvrdnje na sličan način kao Muhammed s.a.v.s. Zato ja kažem da od vremena Adema a.s pa do Muhameda s.a.v.s uvijek bilo istinito ovo obećanje tako će biti i sa mnom. Da li ovo ljudi ne gledaju na ovo vrijeme kada su hodže davali fetve protiv mene i imao sam par prijatelja koje sam mogao izbrojati na prste i sada sa Božijom blagodati imam 70 000 koji su prihvatili mene ( sada svakog dana nekoliko ljudi prihvate Imama Mahdija). Ovo nije preko mog truda ali ovaj vjetar piri kojeg je Bog poslao sa neba i ovi ljudi hitaju meni. Sada oni treba sami da razmisle koliko su se trudili da unište ovu zajednicu. Oni su koristili sve svoje tajno oružje i čak su davali neke lažne informacije vladi. Otišli su na sud kao lažni svjedoci protiv mene za ubistvo. Oni su pokučali da uzbude sve Muslimane protiv mene. Nekoliko hiljada reklama i brošura pisali su na moju fetvu i oni su pravili neke komitete koji su pravili planove protiv mene, ali za sav njihov uložen trud nije bilo ništa osim neuspjeh za njih. Ako bi bio ovo rad od čovjeka on bi bio već uništen preko njihovog uloženog truda. Da li neko ima primjer da se toliko trudio da uništi lažova a on nije bio uništen čak napredovao nekoliko 1000 puta više, da li ovo nije jedan ogromni dokaz. Trudili su se da sjeme koje je bilo tek posijano unište da ne bi ostavilo neki znak. Ali ovo sjeme je raslo i proširilo se i postalo jedno veliko stablo i krošnja se također širila. Ovo stablo se širilo i nekoliko 1000 ptica se odmara na njemu. Hazur sada kaze da se na ovom stablu od Imam Mahdija odmara nekoliko miliona ptica.

Dalje Imam Mahdi a.s kaže u knjizi Brahin Ahmedija ( njegova I knjiga) bilo proročanstvo želje da ugase Allahovo svjetlo u ustima svojim a Allah je Taj koji usavršava svjetlo svoje makar to mrzili nevjernici. Ovo proročanstvo za vrijeme kada nisam imao nijednog protivnika i čak niko nije znao moje ime  i poslije toga preko ovog proročanstva dobijao sam poštovanje i postao sam poznat. Nekoliko 1000 ljudi je prihvatilo mene i toliko bilo opozicije i oni su čak iz  Mekke izvadili neke fetve protiv mene i sa nekim lažnim pričama protiv mene i pravili su velike spletke protiv mene. Dali su fetve za moje ubistvo. I pokušavali su kod vlade protiv mene. Oni su pokušavali da unesu nemir kod članova džemata i običnih ljudi.Na svaki način su pokušavali da ja budem uništen ali sa Božijim proročanstvom ove hodže i njihove kolege su bili neuspješni u svom pokušaju.Nažalost ovi protivnici su slijepi i oni ne vide veličanstvo za ovo proročanstvo od kojega doba ja imam proročanstvo. Na koji način i sa kojom moći su oni bili već ispunjeni. Da li je moguće ovo raditi bez Gospodara ako jeste dajte primjer. Oni ne razmišljaju ako bi ovo bio rad od čovjeka i bio protiv Božije želje oni ne bi uspjeli u svom trudu. Ko je pravio od njih neuspjehe taj Gospodar je sa mnom.

(HakikatulVahi  str  241,242)

Na kraju je Hazur molio od Boga da mi širimo poruku od Imama Mahdija na svakom dijelu svijeta. AMIN.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp