U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zar nam nije potreban Bog?

Božija imena

Ko ne vjeruje u Boga mogao bi se upitati zašto bi trebao trošiti vrijeme i energiju za poznavanje postoji li Bog ili ne.
Ovo je vrlo bitno pitanje koje mi kao vjerska zajednica ističemo u društvu koje se udaljava od Boga i svog Stvoritelja. Postalo je tako teško govoriti o Bogu, za koga su se glavne svjetske religije univerzalno složile da On postoji.

Međutim, mnoge vjere su odustale od govora o Njemu s alarmantnom posljedicom da su ljudi počeli misliti da je možda Bog umro (ne daj Bože). Zaista, nije Bog taj koji je nestao, mi smo ti koji smo ga zaboravili ili ga ignorišemo.I još uvijek doživljavamo, kada god nas pogodi velika poteškoća ili tuga da slušamo glas u svom srcu „molite se Bogu, On može riješiti i izliječiti ono što čovjek ne može.

Mi kao Ahmadi muslimani duboko smo zabrinuti za budućnost vjere. Potpuno smo svjesni činjenice da svjetovna i materijalna dobit ne zadovoljavaju čovjeka dugoročno. Na kraju je čovjek zapeo u ovom ciklusu gomilanja bogatstva ili stvaranja lažnih bogova, nazovite ih naukom ili šta je već popularno na društvenim mrežama na nekoliko dana ili mjeseci. Rezultat je, međutim uvijek isti, kao što sam već spomenuo, jednostavno ne zadovoljava niti ispunjava prirodne potrebe čovjeka.

Nemojte me pogrešno shvatiti, islam ne poriče nauku niti je zabranjeno biti bogat. Upravo suprotno, islam to objašnjava na metaforički način, Časne knjige su Božja riječ, a zakoni prirode su Božja djela. Učenje islama daje jasnu izjavu da ne može biti kontradiktornosti između Njegove riječi i Njegovog djela. To znači da mi kao muslimani vjerujemo da ne može biti nikakve kontradikcije između nauke i religije (Božje riječi). Zapravo, učenja islama su savršeno u usporedbi s drugim religijama.

U vrijeme kada je crkva bila zauzeta utvrđivanjem ideje da jesvijet ravna ploča, Časni Kur’an je otkrio znanje koje je naučnik otkrio u prošlom stoljeću. U Časnom Kur’anu je zapisano prije više od 1400 godina da trebamo težiti sticanju znanja u svim područjima života, uključujući i nauku. Časni Kur’an je isticao muslimanima da proučavaju mjesec i sunce kako bi mogli naučiti više o matematici i astrologiji. Časni Kur’an je opisao kako se zemlja, mjesec i sunce kreću stazama u orbiti i dao nam prvi nagovještaj o postojanju crne rupe i teoriji Velikog praska.

S druge strane, govoreći o bogatstvu, Bog je objasnio da je uspostavio zakon da će onaj ko se trudi biti nagrađen bez obzira vjeruje li u Boga ili ne. Međutim, Bog je također kroz Časni Kur’an rekao da oni koji bolje i više prolaze u životu trebaju preuzeti odgovornost nad onima koji su slabi ili u lošem stanju. Budite milioner ili milijarder, ali nemojte zanemariti Božje naredbe da vratite dio nagrade koju vam je Bog dao svojim blagoslovima. Neki bogati ljudi kažu da bi u dobrotvorne svrhe dali milijarde dolara (vrlo mali procenat svoje neto vrijednosti) ako humanitarne organizacije mogu dokazati da iskorijene glad.

Ove izjave pokazuju jasan nedostatak moralne odgovornosti. Ako osoba razumije cijeniti i njegovati osmijeh djeteta koje dobiva hranu nakon što je nekoliko dana gladovalo, onda takva osoba mora shvatiti i koliko je pogubno pustiti ljude da umiru za neki dokaz iz matematike koji nema nikakvog smisla, osim što otkriva lažno stajalište o vrijednosti života.

Naš Bog je živi Bog i On voli čovječanstvo više od bilo koga drugog. Zato nas Bog uči da volimo i druge. Zapravo, On kaže da ako volimo Njegovo stvorenje, On će voljeti nas.

Spremni smo isprobavati nove dijete, satima se fizički boriti za postizanje stasa u fitness centrima, ulagati vrijeme u učenje novih vještina i zanimanja, ali kada je riječ o vjeri i vjeri u Boga, postavljamo zakone prirode naglavačke. Ljudi se ponašaju kao da traže da postanu doktori bez dugogodišnjeg studija na odgovarajućem fakultetu gdje moraju položiti i dosta ispita. Dakle, ako nikada niste postavili pitanje o Bogu i njegovom postojanju i nikada niste uložili malo vremena u molitvu ili slušanje Njega, kako onda možete poricati Njegovo postojanje ili potrebu da vjerujete u Njega?

Danas vjerujemo u toliko stvari koje ne razumijemo u potpunosti ili za koje  tražimo dokaze na ličnoj razini (jeste li vidjeli magnetsku snagu svojim očima? Znate li šta je transistor? Šta je 5G? Je li Apollo sletio na Mjesec? ). Ali kada je u pitanju Bog, radije ga ignorišemo jer smo svjesni da Bog stavlja odgovornost na naša ramena koju ne želimo nositi. Inače ima više dokaza i očevidaca zabilježenih u historiji čovječanstva o postojanju Boga koji su razumjeli i iskusili Boga nego onih koji tačno znaju šta je to 5G mreža.

Bog nam je rekao da se  brinemo o svojim roditeljima i da ne budemo grubi prema njima ni u njihovoj starosti. Bog je naredio da činimo dobročinstvo kako bismo pomogli onima koji nemaju tu prednost koju mi imamo. Bog naređuje da smo pošteni i pravedni prema svima. Bog traži od nas da ispunimo svoja obećanja i da ne dajemo lažno svjedočenje. Bog je odredio da svojoj djeci damo dobar odgoj i obrazovanje.

Jesu li ove naredbe nešto loše ili nepotrebno za naše društvo koje smatramo vrlo naprednim? Zar nije naše društvo ono koje želi da se stari ostavljaju u centre za stare, iako znamo da oni tamo ne odlaze zbog dobro obezbeđnih uslova već zbog toga da nas ne opterećuju. Zar nije naše društvo ono koje skreće pogled s potreba siromašnih i nije spremno potrošiti kako bi im se pomoglo?Zar nije velika nepravda u svijetu i među društvima? Ne krše li zemlje redovno svoje ugovore, a poslodavci zadržavaju plate koje treba isplaćivati? Nisu li društvene mreže svojim lošim uticajem postale veliki problem u odgoju male djece?

Pa ipak, mi kažemo da su religija i Bog bili stvoreni za stara vremena i da ne mogu riješiti današnje probleme. Uvjeravam vas da se društveni aspekti s njihovim problemima nisu promijenili u svojoj prirodi tokom proteklih mnogo stoljeća. Da, iz Bosne u Dubai danas možete putovati avionom umjesto konjem ili kamilom. Međutim, društvena nepravda i sukob bogatih i siromašnih ili privilegiranih i nepovlaštenih osoba nisu se nimalo promijenili.Riječ Božija danas je aktuelnija nego ikada prije.

Neka nas Bog uputi da postanemo zdravo društvo i brižni jedni prema drugima pri  čemu trebamo štititi uzajamna prava.Na kraju ću vas još jednom pozvati ka istinskoj sreći odnosno ka Bogu riječima jednog Božijeg sluge koji svijedoći da ima vlastito iskustvo biti počašćen sa Njegovim blagodatima i riječima:

Naš Džennet je kod našeg Gospodara. Naša najveća radost je u Njemu jer smo Ga spoznali i svu ljepotu našli u Njemu. Ovo bogatstvo je vrijedno da ga uzmete čak i po cijenu života; ovo je dragulj koji treba kupiti i ako možda budete trebali izgubiti svoje cijelo biće da ga dobijete.
O vi, koji ste lišeni, požurite ovom vrelu, ono će vas oživjeti. To je vrelo života koje će vas spasiti. Šta treba da radim i kako da stavim ovu radosnu vijest u vaše srce, s kojim bubnjem treba idem okolo vičući po ulicama da je ovo vaš Gospodar, da ljudi čuju? S kojim lijekom da izliječim uši ljudi da budu otvorene da čuju?
Ako ste Allahovi, budite sigurni da će i Allah doista biti sa vama“. (Hazreti Mirza Ghulam Ahmad-Imam Mahdi i Obećani Mesija a.s.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp