U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ibn Arabija II Izabranih citati

Ibn Arabija

Jedan od najvećih intelektualaca na svijetu je Ibn Arabi. Rođen 1165 AD (AD – u godini našeg gospodara), živio do 1240 AD. Bio je filozof, mistik, teolog, astronom, logičar i psiholog. Njegov rad je uticao na brojne religije kao budizam, islam, kršćanstvo, hinduizam i sikhizam. Arabijev rad su izučavali mnogi učenjaci iz različitih polja kao antropologija, sociologija, literatura i psihologija. Opisan je kao jedan od najorginalnijih mislilaca u historiji. Ibn Arabi je napisao Fusus al-Hikam or “Okviri mudrosti” što je bila inspiracija mnogim ljudima kao  Rumiju, da imaju duboko razumijevanje o duhovnosti.

Često ga upoređuju sa filozofima kao Plato i Sokrat  jer je izrazio teoriju koja se ne oslanja na vjeru, već na samu spoznaju, što je pomoglo u oblikovanju temelja moderne filozofske misli.

Arabi izdvaja tri tipa kreativnosti: konceptualna, empirijska  i duhovna. Opisuje konceptualnu kao fenomenen koji je produkt čovječijeg uma. Ovaj tip kreativnosti pretstavlja volju i orginalnost za smišljanje unikatnih ideja jedinke, odnosno individualne osobe. Empirijska kreativnost se odnosi na to kako ljudi proizvode stvari od materijala koji se može promatrati oko njih. Treći tip odosno, duhovna kreativnost se odnosi na proces u kojem ljudi postignu šta su htjeli pomocu unutarnjih misli i želja za koje im je prethodno data nada I želja.

Ibn Arabi je također poznat kao “Shaykh al-Akbar” (najveći šejk, majstor, guru, ustaad) čiji su citati  ispunjeni mudrošću i značenjem. Njegovi pogledi i citati o ljubavi, kreativnosti i inteligenciji učinili su ga uticajnim filozofom.

Ispod je 20 Ibn Arabijevih citata koji su uticali na svaki aspekt života:

 1. “Svaka istina počinje sa sumnjom.”
 2. “Uspjeh postižemo kada znamo šta želimo i više se plašimo da ga izgubimo nego da ga dobijemo.”
 3. “Ljudski duh je kao ptica, ne može biti u kavezu.”
 4. “Moramo uvijek biti zahvalni za sve, iako je teško, iako smo patili; iste nas nauče cijeniti sve dobro u životu.”
 5. „Ne smijemo misliti o sebi kao o pravom cilju, već o svojim djelima.”
 6. „Prošlost je priča koju nam pričaju da zaboravimo sadašnjost.”
 7. “Nada počinje sa nekim ko nas voli čak i kada smo je nedostojni.”
 8. „Čovjekovo se sastoji od njegovog znanja, djela i namjera; ove tri stvari sačinjavaju   njegovu dušu.”
 9. „Svijet je poput luka: ima mnogo slojeva, ali kada dođete do srca, uvijek postoji slatkoća.”
 10. “Ne zaboravite da su svaki problem vrata koja vode do rješenja.”
 11. “Ti si ono što voliš.”
 12. “Mašta je neophodan uslov bez kojeg se ništa ne može proizvesti.”
 13. “Dužnost je svakog čovjeka koji čuje da govori, a njegova je dužnost da sluša.”
 14. “Kreativnost je božanska zbog svoje sposobnosti da stvara nove stvari.”
 15. „Kreativnost je samo sredstvo za postizanje cilja, i to je jedini način na koji možemo razviti svoju sposobnost da volimo.”
 16. “Inteligencija nije moć znanja, već sposobnost da se djeluje u skladu s tim znanjem.”
 17. “Najvažniji dio inteligencije nije znanje, već razumijevanje.”
 18. „Učenik mudrosti nije samo učenik; on je i učenik i učitelj.”
 19. “Budi među onima koji čvrsto uporište svoje na zemlji.”
 20. “Put je cilj tragaoca, a ne  sredstvo.”
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp