Download Audio Hello world! Other Translations Hello world!

Бадр жангида қатнашган саҳобалар – Ҳазрат Абу Убайда ибн Жарроҳ (ра)