In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Осман р.а.

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Осман р.а..

Скромноста на хазрети Осман р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол оти хазрети Осман р.а. поседувал најголемо ниво на скромност и понизност.

Се пренесува дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. лежел и се одмарал дома, кога хазрети Абу Бекир р.а. поборал дозвола да влезе и Чесниот Пратеник с.а.в.с. му дозволил, но продолжил да лежи. И хазрети Омер р.а. побарал дозвола да влезе и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му дозволил, но, исто така, не станал од креветот. Кога пак хазрети Осман р.а. побарал дозвола да влезе, Чесниот Пратеникот с.а.в.с. станал од креветот и ја наместил облеката. Подоцна, кога го прашале зошто тоа го направил кога влегол хазрети Осман р.а., а не и кога влегле другите, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. одговорил дека покажал скромност пред истата личност во чие присуство мелеките покажуваат скромност.

Едноставноста на хазрети Осман р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во поглед на едноставноста, хазрети Осман р.а. самиот, во текот на ноќта, ја подготвувал водата за абдест.

Еднаш, некој го прашал зошто на некој од работниците не му даде задача да ја подготви водата, на што хазрети Осман р.а. одговорил дека на работниците  во текот на ноќта им е потребен одмор, и затоа самиот ја подготвувал водата.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. раскажа дека хазрети Осман р.а. рекол дека, откако го прифатил исламот, немало петок во кој тој не ослободил по еден роб. Единствено, тоа не го правел кога немало кого да ослободи. Во тој случај, ослободувал во другиот ден од неделата.

Исто така, е забележано дека во времето на опсада на неговата куќа хазрети Осман р.а. ослободил 20 роба.

Великодушноста на хазрети Осман р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш во текот на битката муслиманите биле исклучително гладни и немале храна. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. им кажал дека до заоѓањето на сонцето храната ќе стаса. Кога тоа го слушнал, хазрети Осман р.а. на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му пратил девет камили натоварени со житарици. На прашањето од каде ова, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил известен дека како подарок му ги испратил хазрети Осман р.а. . На тоа, Чесниот Пратеник Мухаммед  с.а.в.с. кренал раце и се молел за хазрети Осман р.а..

Компилација на Чесниот Кур’ан

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Осман р.а., исто така, ја имал честа да биде писар на одредени објави кои Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги примал.

На пример, тој бил писар кој ја запишал објавата на сура Муззаммил.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во времето на Халифатот на хазрети Абу Бекир р.а., Чесниот Кур’ан бил составен во облик на една книга. Подоцна, за времето на хазрети Осман р.а. тој бил известен дека постојат одредени отстапувања во учењето на Чесниот Кур’ан. Во тоа време оригиналот на Чесниот Кур’ан бил кај хазрети Хафса р.а.. Хазрети Осман р.а. го побарал оригиналот за да се направат копии и рекол дека подоцна ќе го врати. Потоа, хазрети Осман р.а. ги собрал асхабите Курејшии и им кажал да направат копија на Чесниот Кур’ан на нивниот дијалект, бидејќи тоа бил дијалектот на кој е објавен Чесниот Кур’ан; и дека треба да се држат до истиот распоред кој го одредил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Значи, Чесниот Кур’ан останал сочуван во својот изворен облик, точно онака како што му бил објавен на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. објасни дека порано било дозволено Чесниот Кур’ан да се чита на различни дијалекти, бидејќи многумина не можеле да го разберат изворниот дијалект. Значи за да биде полесно разбирливо  и по достапно тоа било дозволено. Меѓутоа, до времето на халифатот на хазрети Осман р.а., Медина станала средиште на Арабија, а племињата кои порано биле далеку и поделени сега се обединиле и често се состанувале. На тој начин, изворниот дијалект станал раширен и разбирлив за мнозинството. Значи почетната дозвола за учење на различни дијалекти која се темелила на тогашната ситуација повеќе не била потребна. Затоа, за да текстот остане оригинален како што бил објавен, вклучувајќи го дијалектот на кој е објавен, хазрети Осман р.а. го преземал овој чекор и дал да се направат копии на изворниот дијалект.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рекол дека и понатаму ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Осман р.а.

Апел за молитви и покренување на веб страница на Кинески јазик

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. повторно упати молба за молитвите за Ахмади муслиманите кои се соочуваат со потешкотии во Пакистан, Алжир и било каде во светот.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе се направи веб страна во кинеската канцеларија. Оваа веб страница ќе им овозможи на луѓето на кинески јазик да се здобијат со информации за Заедницата. Покрај тоа, на страницата ќе бидат достапни различни содржини, вклучувајќи ја литературата, книги, прашања и одговори. Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше оваа веб страна да се покаже како средство за напредување на кинескиот народ.

Џенази

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе клања џенази во отсуство на неколку припадници на Џемматот.

Мухаммад Јунус Кхалид сахиб

Мухаммад Јунус Кхалид сахиб, имам на Ахмадија муслиманската заедница, починал на 15-ти март. Во Заедницата 40 години служел во Пакистан и во неколку африкански земји.

Зад него останале сопруга и син, кој исто така е мисионер.

Мухаммад Јунус Кхалид сахиб зборувал дека Бог секогаш ги исполнувал сите негови потреби. Имал љубов за служење во Заедницата, и, кога и да имало повик за служба, веднаш станувал и извршувал сè што било побарано од него. Тој бил на чело на трошењето на Аллаховиот пат.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Возвишениот Аллах да му се смилува и да му прости.

Др. Низамуддин Боодхун сахиб

Др. Низамуддин Боодхун сахиб починал на 15-ти март. По добивањето стипендија од Третиот Халифа р.х. отпатувал во Пакистан каде што студирал медицина. Потоа, бил пратен на служење во болница во Нигерија, а потоа, сè до смртта, служел во Ивори Коаст.

Зад него останале син и ќерка.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше неговите деца да останат врзани за Заедницата.

Низамуддин Боодхун сахиб поседувал многу исклучителни особини и бил чесна личност. Посебно се грижел за децата и секогаш во клиниката имал играчки за нив. Бил многу грижлив и понекогаш и самиот купувал лекарства за пациентите.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Аллах џ.ш. да му опрости и да му се смилува.

Салма Бегум сахиба

Салма Бегум сахиба починала на 24-ти јануари. Редовно ги клањала намазите и поседувала многу добри особини.

Зад неа останале два сина и три ќерки.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Аллах џ.ш. да и прости и да и се смилува.

Кишвар Танвеер сахиба

Кишвар Танвеер сахиба починала на 27-ми февруари. Многуте болести ги поднесувала со големо трпение.

Зад неа останале два сина и две ќерки и многу внучиња.

Поседувала многу сјајни особини. Била дарежлива во давањето на милостина на сиромашните.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Аллах џ.ш. да и прости и да и се смилува.

Абдур Рахман Хуссаин Мухаммад Кхаир сахиб

Абдур Рахман Хуссаин Мухаммад Кхаир сахиб од Судан починал на 24-ти декември 2020-та година. Откако од својот брат слушнал за Ахмадијатот, вложил големи напори да ја гледа МТА и на крајот во 2010-та година го прифатил Ахмадијатот. Поседувал многу големи особини.

Зад него останале сопруга, два сина и две ќерки.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Аллах џ.ш. да ги држи приврзани за Заедницата и Халифатот, а со него да се однесува со милост и да му прости.