Humanity First osobno uručuje sredstva pomoći ljudima u područjima koja su pogođena poplavama - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Humanity First osobno uručuje sredstva pomoći ljudima u područjima koja su pogođena poplavama