Molitva prilikom posjeta groblju
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Molitva prilikom posjeta groblju

Molitva prilikom posjeta groblju

groblje

ASALAMU ALEJKUM JA AHLAL KUBURE JAGFIRUL’LAHU LANA VA LAKUM ANTUM SALAFUNA

VA NAHNU BIL ASRE VA IN’NA INŠA ALLAHU BIKUM LAHIKUN

Prijevod: Neka je mir na vas , o stanovnici ovih grobova, neka Allah oprosti nama i vama, vi ste ispred nas, i mi ćemo se s vama sresti ako Bog da.