U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Mirza Bašir-ud- din Mahmud Ahmad r.a.

Drugi halifa Obećanog Mesije a.s.

Obećani sin r.a. Obećanog Mesije i Mahdija a.s.; jasan znak Allaha, Svemogućeg; Božija riječ, čiji je dolazak najavio Časni poslanik Muhammed s.a.v.s. i Obećani Mesija a.s., kao i drugi poslanici; zvijezda u duhovnom svodu kakvu svijet mora čekati stoljećima da se pojavi; Božiji čovjek, okrunjen duhovnim oreolom koji zrači tako sjajnim zrakama svjetla, da mogu usaditi duhovni život njegovim sljedbenicima i zadržati pažnju onih koji nisu imali sreću da ga prate; govornik tako fenomenalnog kvaliteta da su njegovi govori publiku zadržavali satima, na kiši ili suncu, duboko u noć, njegove riječi su tekle kao med, dolazile do njihovih ušiju, dodirivale dubinu njihove duše, davale im znanje i oživljavale njihovu vjeru; okean božanskog i svjetovnog znanja; glas sazrio s godinama, tako da govori koherentno i tečno; bez ikakve sumnje, najveći genij 20. stoljeća; čovjek sjajne inteligencije i pamćenja; primjer kvaliteta liderstva; onaj čija svestranost ne može biti shvaćena – Hazreti Mirza Bašir-ud- din Mahmud Ahmad r.a. (1889-1965), Muslih Mau'ud (Obećani reformator) bio je najstariji sin i drugi nasljednik (halifa) Obećanog Mesije a.s.

Preuzeo je Ahmadija džemat u mladosti, sa 24 godine, kada je Džemat još bio u svojim počecima i razvijao ga do najboljeg doba, više od 50 godina, svojim duhovnim usmjerenjima, molitvama, suzama, radom i krvlju. Ne samo da je utvrdio temelje zajednice  koje  je  ostavio  Obećani  Mesija  a.s.,  nego je proširio strukturu Džemata pokretanjem različitih šema, organizacija i programa, crpeći inspiraciju od Obećanog Mesije a.s. i pod Božijim uputstvima. Njegova najveća briga, kojoj je posvetio cijeli svoj život, bilo je da završi misiju Obećanog Mesije– teški zadatak širenja poruke istinskog Islama u svoj njegovoj čistoći ostatku svijeta. Da bi ovo postigao, započeo je Tahrik-e- Jadid kroz koji je širio, i kroz koji se i dalje širi, misionarski rad širom svijeta. Njegova brza inteligencija, oštri intelekt, duboko i opsežno školovanje i iznad svega, njegovo od Boga dato znanje, omogućilo mu je da napravi veliki broj djela: zapisa, govora itd. Njegov opus je tako veliki da će trebati mnogo godina da se publicira i predstavi.

Kada je Obećani Mesija a.s. žarko molio Boga da mu da znak podrške za Islam, Allah mu je poslao vijest o njegovom sinu i rekao:

„…On će biti ekstremno inteligentan… bit će ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem… Sin, užitak srca, visokog nivoa,  plemenit;  manifestacija  Prvog i Posljednjeg, Istine i Visine; kao da je Allah sišao s neba. Svjetlost dolazi. Mi ćemo uliti naš duh u njega…“ (Objava od 20. Februara 1886.)*

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp