U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odlika i odgovornosti službenika

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El Fatihe Hz. Mirza Masrur Ahmad Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da Allah dž.š kaže u Časnom Kur’anu:

“Uistinu Allah vam naređuje da povjerenje dajete onima koji imaju pravo na to”(Časni Kuran-4:59)

Hz. Halifatul Masih je rekao da se u hadisu prenosi da svaka pozicija u kojem je nekome dato povjerenje da vodi pažnju na druge, se smatra emanet. Dakle, na ovaj način, u sistemu džemata (zajednice), svaka pozicija ili služba na koju je osoba postavljena je povjerenje (emanet).

Nosioci službe se izglasavaju na svim nivoima, bilo na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, lokalnom centru ili pomoćnim službama. Generalno, ovi nosioci funkcija se biraju na osnovu izbora. Tako je zapovjeđeno da se izaberu oni koji su, po mišljenju naroda, dostojni obavljanja te funkcije ili pozicije.

Odabir onih koji su najbolji za poziciju

Hz. Halifatul Masih je rekao da se ne treba gledati na prijateljstvo ili bilo kakvih vezama prilikom predlaganja ili odabira džematskog odbora. Oni koji stupe na poziciju džematskih odbora izglasaju ih i biraju članovi džemata i odobrenje daje  Halifa vremena. Izbor se  radi nakon razmišljanja i molitve o tome ko je najbolja osoba za tu konkretnu funkciju.

Međutim, ponekad je moguće da se procjena neke osobe o nekome pokaže netačnom, ili se nakon dobijanja službe neki ljudi promijene. Umjesto toga, poniznost, trud i pravda s kojima bi službenik trebao raditi, više ne ostaju. U takvim slučajevima odgovornost leži na tom nosiocu funkcije, a ne na onome ko ih je izabrao.

Hz. Halifatul Masih je rekao da uvijek trebamo nastojati da izaberemo najbolje među nama, i to kroz molitvu. Namjera je uvijek pokušati, a ne odabrati one koji sami sebe dovode u prvi plan da bi dobili funkciju.
Ako Halifa vremena ili nosioci službe saznaju za ovaj karakter u osobi, onda ta osoba ne dobiva odobrenje na tu funkciju. Ovo je upravo u skladu sa učenjem Časnog Poslanika (savs).

Ne treba tražiti poziciju ili položaj

Hz. Halifatul Masih je rekao da su jednom dvojica ljudi otišla kod Časnog Poslanika (savs) i rekli da im treba dati određeni položaj jer su oni sposobni da ga izvrše. Časni Poslanik (savs) je rekao da one koje on imenuje Allah pomaže, međutim, oni koji traže ili žele položaj nisu blagoslovljeni niti im Allah pomaže.

Hz. Halifatul Masih je rekao da svakako svako treba da ima žar i predanost da služi vjeri, međutim, ova služba treba da bude na bilo koji način. Uvijek treba imati na umu da, kao što je Časni Poslanik (savs) nas učio, najbolju osobu za određenu poziciju treba izabrati uz pomoć molitvi.

Nadalje, ako postoji neko ko otvoreno traži ili želi poziciju, onda osoba koja odlučuje treba opravdano iskoristiti svoje pravo da izvrši izbor pravedno.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se generalno, nakon izbora, rezultati pošalju Halifi, a on ima ovlaštenje da odobri ime osobe koja je imala najviše glasova, ili da izabere nekoga čak i ako je imao manje glasova. Ponekad je Halifa svjestan raznih faktora koji drugi ljudi nisu. Zatim, postoje određeni izbori za koje nacionalni centralni može dati odobrenje, a ako treba napraviti bilo kakvu promjenu, oni traže dozvolu od Halife.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je cilj uvijek da se izaberu najbolji ljudi, međutim, s vremena na vrijeme, ljudi moraju biti odabrani iz određene grupe ljudi. Oni koji vrše selekciju uvijek trebaju imati na umu da treba da pokušaju da izaberu one koji će opravdati povjerenje koje će im biti dato, a ne zbog nekog prijateljstva, veze ili jednostavno zato što pogledaju oko sebe i vide da mnogi ljudi su digli ruke da glasaju za njih u toku izbora.

Ispunjavanje dužnosti sa pravdom

Hz. Halifatul Masih je rekao da će ove godine u određenim mjestima biti održani izbori u džematskim organizacijama. Oni koji sačinjavaju biračka tijela trebaju, prema Božjoj naredbi, pravedno iznijeti svoje mišljenje i iznijeti svoju preporuku Halifi. Ako ovu dužnost ispunimo pravedno, tada ćemo imati čvrstu ulogu u napretku Zajednice.

Hz. Halifatul Masih je rekao da oni koji su već nosioci funkcija uvijek trebaju ostati svjesni svoje odgovornosti. Oni uvijek treba da shvate da im je Bog dao priliku da služe, i zato moraju obavljati svoj posao iznad svake lične koristi i to samo da bi postigli Božje zadovoljstvo.

Ponekad se primi pritužba da se pojedini nosioci funkcija više ne ponašaju ponizno i da postanu veoma oholi po prijemu funkcije ili dužnosti. Ako je to slučaj, posebno sa službenicima koji su također dalai svoj život u službi vjere, onda se to ne može tolerisati.

Ponegdje je za generalnog sekretara postavljena osoba koja je dala život u službi vjere, međutim stizale su pritužbe na njihovo bahato ponašanje, pa čak ni ne odgovaranje na selam. Takvi bi se trebali reformisati, a ako su dobili funkciju, onda bi se trebali biti još više ponizni. Oni su postavljeni da služe, a ne da ulijevaju strahopoštovanje drugima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ima i onih koji svoj posao ne obavljaju kako treba i da ponekad kada traži izvještaj o određenim stvarima, dosijei ostaju u kancelarijskim fiokama i ništa se ne radi dok ne dobiju mnoge podsjetnice. Zatim se nakon šest mjeseci ili godinu dana šalje nota izvinjenja jer niste uspjeli izvršiti zadatak na vrijeme.

Ako se tako ponašaju prema pismima centralnog štaba i Halife, kako se onda može očekivati da će se na pravi način odnositi prema običnim ljudima? Takvi ljudi se moraju reformisati, inače će biti smijenjeni sa svojih pozicija.

Odgovornosti džematskih službenika 

Hz. Halifatul Masih je rekao da želi da skrene pažnju na odgovornosti džematskih službenika. Prvo i najvažnije je usvojiti poniznost. Treba imati na umu da Allah uvijek gleda, a zapravo su takvi ljudi pod još većom Allahovom kontrolom. Oni bi trebali raditi s mentalitetom da, ako su odabrani i potom odobreni od strane Halife, onda moraju obavljati svoj posao najbolje što mogu.

Ako se ovaj mentalitet usvoji, tada će se usaditi pravi duh rada, a članovi Zajednice će sarađivati. Ponekad se primaju pritužbe na to da članovi Zajednice ne sarađuju – svakako, članovi treba da sarađuju, međutim, odgovornost je i na nosiocima funkcija da daju svoje primjere drugima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je primljena pritužba na službenika koji nije davao novčane priloge u skladu sa svojim stvarnim prihodima i također je odbio tražiti dozvolu da plaća manji iznos. Ako je ovo stanje službenija, kako onda mogu podstaći druge da daju novčane doprinose?

Ako sekretar Tarbijjat (sekretar odgoja) ne klanja pet dnevnih namaza, kako onda mogu podstaći druge da to čine? Ako osoba koja je posvetila svoj život u službi vjere ili misionar ne usmjeri svoju pažnju na klanjanje dobrovoljnih namaza, kako onda mogu podstaći druge da obožavaju?

To je upravo ono što je Obećani Mesija as. rekao: da  takoyvani učenjaci (uleme) koji savjetuju mnoge stvari, ali nisu podržani vlastitim postupcima; kako bi onda njihove riječi mogle imati uticaj? Stoga je ovo razlog za veliku zabrinutost za nas. Moramo da koračamo veoma oprezno, jer samo kada pazimo na ove stvari bićemo uspješni.

Hz. Halifatul Masih je rekao da, ako Tarbijjat sekretari poduzmu moralnu obuku Zajednice na način pun ljubavi, onda bi mogli donijeti revoluciju. Svaki službenik treba da klanja najmanje dvije nafile svakog dana za poboljšanje svoje službe i da Allah podari svoje blagoslove.

Hz. Halifatul Masih je rekao da bi se, po njegovoj procjeni, kada bi se aktivirao odjel za Tarbijjat, rad ostalih odjela automatski poboljšao za najmanje 70%. Onda uvijek treba imati na umu da službenici džemata moraju dati svoj primjer, posebno amiri, predsjednici i tarbijjatski sekretari, a naravno i svi drugi nosioci funkcija. Ako nosioci funkcija ne daju vlastiti primjer, onda to ima veliki uticaj.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će i u džematskim organizacijama morati da se aktiviraju na svim nivoima, bilo na nivou predsjednika ili organa uprave pod njima. Ponekad stižu žalbe na ponašanje predsjednica Ladžne (Ženske organizacije), posebno kod novih muslimanki. Umjesto da ih privlače bliže, oni ih tjeraju da se udaljavaju.

Oni im poručuju da će ih reformisati, a Halifa je rekao da po njegovom mišljenju, upravo takvi predsjednici trebaju reformu. To se dešava zato što neki ljudi zadrže džematsku poziciju duži vremenski period. Zbog toga što Ledžna članice nisu odlučile ko zaslužuje poziciju.

Poslije se žalbe dobijaju kada stvari ne idu kako trebaju i ljudska vjera bude testirana. Ako članice džemata ne ispune svoje dužnosti kad izabiraju osobe i ne izaberu osobe koje su zaslužne za poziciju, onda one nemaju pravo na žalbu.

Lideri su oni koji služe drugima

Hz. Halifatul Masih je rekao da službenici nisu tu da samo sjede na pozornici, već da služe kao obični radnici. Nova Ahmadi muslimanka koja je nedavno bila na dželsi u Britaniji izrazila je svoje čuđenje činjenicom da predsjednica Ženske organizacije obavlja disciplinsku dužnost zajedno sa ostalim ženama.

Međutim, to je bila njena dužnost da to učini i ništa izvanredno. Ako ne bi služila na ovaj način, onda ne bi radila pravdu povjerenju koje joj je dato. Ljudi koji rade s takvim duhom postaju sredstvo za reformu drugih.

Hz. Halifatul Masih je rekao da svaki službenik džemata treba da ima na umu da je, kao što je Časni Poslanik (savs) rekao, vođa nacije sluga nacije. Slično tome, odgovornost službenika je da uspostave lične veze sa članovima Zajednice kako bi njegovali međusobne veze ljubavi. To je, zapravo, razlog što su oni postavljeni na funkcije, kako bi se mogli povezati sa članovima Zajednice.

To je mentalitet koji može uljepšati sistem Zajednice, a i približiti nas Svemogućem Bogu. Časni Poslanik (savs) je rekao da ako je neko kome je povjerena odgovornost da nadgleda druge ljude nemaran u svojim obavezama prema njima, onda će im Bog zabraniti ulazak u Džennet. Ovo je veliko upozorenje i razlog za veliku zabrinutost.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također rekao da svako ima odgovornost da nadzire nešto, i da će o tome biti ispitivani na Sudnjem danu. Nadgledanje drugih odnosi se na odgovornost pomaganja i reformisanja drugih, a ne samo na vladanje.

Baš kao što muž nadgleda kuću, a žena djecu, to je za njihov napredak, a ne samo za kontrolu nad njima. Ako se ova odgovornost ne ispuni, tada, prema Časnom Poslaniku (savs), dženet postaje zabranjen. Ako službenici ne obavljaju pravilno svoj posao i jednostavno sebe nazivaju predstavnicima Halife samo po imenu, onda krivo predstavljaju Halifu i također nanose štetu Halifi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ako se takvi ljudi istinski ne reformišu, onda on nema druge nego da ih smijeni sa njihovih pozicija kako i on ne bi bio umiješan u njihove grijehe.

Traženje oprosta i istinski Halifini pomagači

Hz. Halifatul Masih je rekao da i on čini istighfar (traži oprost od Boga), a takvi ljudi također trebaju učiniti isto i reformirati se. Halifa se molio da Ahmadija Hilafet uvijek dobije takve istinske pomagače koji razumiju svoje odgovornosti i rade svoj posao, umjesto da samo obavljaju funkciju zbog imena funkcije.

Ovo je također nešto što zahtijeva pažnju, jer je Časni Poslanik (savs) rekao da osobi kojoj je data odgovornost da nadgleda potrebe drugih muslimana, Allah neće ispuniti potrebe te osobe sve dok ona ne ispuni potrebe drugih. Ne samo da je to odgovornost tadašnjeg Halife, već je i odgovornost džematskih službenika koji su predstavnici Halife u svojim mjestima.

Ne treba da misle da su svoju dužnost izvršili sjedeći na sastancima. Ne samo da moraju planirati poboljšanje drugih, već ih moraju i praktično implementirati. U svrhu ispunjavanja ovosvjetskih potreba, postoji odjel za Umoor-e-Amma (opći poslovi) i San’at-o-Tidžarat (trgovina i industrija), a pomoćne službe treba da rade svoj posao u ovim odjelima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je odjel u kojem postoji izazov širom svijeta odjel Rišta Nata (bračni odbor), za koji je potrebno mnogo planiranja, za šta  centralni džemati zajedno sa pomoćnim službama mora da rade zajedno.

Opet, odjel za Tarbijjat također igra važnu ulogu u ovom pogledu. Ako je naša omladina pravilno obučena, onda će se pridržavati savjeta Časnog Poslanika (savs) da kada se traži bračni saputnik, umjesto davanja prednosti bogatstvu, porodičnom statusu ili ljepoti, prednost treba dati vjeri. Ako ovo postane prioritet, tada će se i muškarci i žene fokusirati na poboljšanje standarda svoje vjere i razvijanje veze sa Allahom.

Na ovaj način možemo zaštititi naše buduće generacije, inače slabi pokušaji neće pomoći u zaštiti od Dedžala. Onda, svaki službenik džemata mora reformisati svoje domove, a zatim tražiti reformu ostatka Zajednice.

Moramo ispuniti naše obećanje da ćemo našoj vjeri dati prednost nad ovosvjetskim stvarima, jer ćemo tada moći da se borimo protiv Dedžala, zaštitimo naše buduće generacije, ispunimo svoja obećanja i opravdamo povjerenja koja su nam data. Službenici na svim nivoima moraju tome posvetiti dužnu pažnju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je odjel Umoor-e-Amma veoma važan. Međutim, stvorila se percepcija da je primarna dužnost ovog odjela da izriče disciplinske mjere ili daje stroga upozorenja.

Međutim, to nije njihova primarna dužnost i, sasvim sigurno, ne smiju jednostavno davati stroga upozorenja. Disciplinske mjere se poduzimaju samo kao posljednje sredstvo. Ako bi odjel Tarbijjat postao aktivan, tada bi se veliki dio posla Umoor-e-Amma nestao i bio riješen.

Tako da je veoma važno da odjeli Umoor-e-Amma i Tarbiyyat rade zajedno na pitanjima. Međutim, Umoor-e-Amma također ima ogromnu odgovornost kreiranja programa unutar Zajednice za stabilnost sredstava, pružanja uputa članovima u vezi s pronalaženjem zaposlenja i drugim sličnim pitanjima, provođenja poslova koji se odnose na služenje drugima i rješavanja malih sporova među ljudima , između ostalih obaveza. Umoor-e-Amma ne donosi nikakve odluke u nesuglasicama, ali provode odluke Kaza (arbitražno vijeće).

Također, ako se neko ne pridržava donesene odluke, Umoor-e-Amma također ima odgovornost da im s ljubavlju objasni da ne bi trebali uništiti svoju vjeru neprovođenjem odluke. Takvi ljudi onda gube vrijeme, zbog toga što mu stalno pišu svoje žalbe, iako su krivi.

Većina ljudi razumije kada im se objasni. Umoor-e-Amma nije na mjestu da poduzima disciplinske mjere protiv ljudi, već da spasi ljude od disciplinskih mjera. Oni bi trebali uložiti sve napore u tom cilju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ponekad postupci određenih službenika stavljaju sumnju u sistem džemata. Ponekad, ako osoba podnese zahtjev Halifi o nekoj stvari, ured kojem se osoba nije obratila, ponekad ima pitanje zašto joj se nije direktno obratila ta osoba, umjesto da odmah izvještava o tome, kao što bi trebalo kada ih pita centar. To onda stvara sumnje u osobu.

Ponekad oni koji pišu Halifi imaju utisak da njihovi zahtjevi ni ne stignu do Njega jer se odbor više brine o tome zašto im se prvi nije obratio, te stoga ne poduzimaju ništa na stvar. To onda stvara nedoumice u glavama ljudi čak i uvezi Halife i zašto mu njihov zahtjev nije prijavljena, kako je trebalo da bude. U svakom slučaju ova sumnja nije realnost, jer se svako pismo poslano Halifi se otvara i pročita, a svaki zahtjev se šalje na izvještaj toj zemlji.

Hz. Halifatul Masih je uvjeravao članove džemata da se svako pismo koje mu je poslano otvori, pročita i poduzmu potrebni koraci u vezi s tim. Ako dođe do kašnjenja ili neslaganja, to je od strane lokalnih ogranaka Zajednice koji onda stvaraju sumnje zbog svojih postupaka.

Oni sebe čine grešnima igrajući se na takav način sa vjerom drugih. Ako su nemarni u  ispunjavanju prava članova Zajednice, ne samo da ne izvršavaju svoje povjerene dužnosti, nego također izazivaju Allahovo nezadovoljstvo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) rekao da svaki vođa koji zatvori svoja vrata za potrebe drugih, nebesa se zatvaraju za njihove potrebe. Onda, službenici džemata treba da se boje Allaha i da brzo ispune potrebe članova, ili u najmanju ruku da budu brzi u podnošenju izvještaja.

Međutim, ne odgovoriti i ostaviti zahtjev negdje u ćošku je veliki zločin. Moramo nastojati tražiti Allahovo zadovoljstvo i činiti dobra djela.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će ispunjavanje ovih povjerenja dovesti do lijepog islamskog društva, zbog kojeg je poslat Obećani Mesija (as). Službenici džemata treba uvijek imati na umu da su izabrani od strane članova Zajednice kako bi mogli ispuniti ovo povjerenje i zato moraju to činiti sa bogobojaznošću u svojim srcima, radi postizanja Njegovog zadovoljstva i da bi postali pravi pomagači Halife.

Kada je takav mentalitet, onda će Allah dati Svoje blagoslove i pružiti svoju pomoć. Onda ćemo se udaljiti od pravednosti i biti nepošteni prema Allahu, Halifi i narušiti povjerenje koje su nam ljudi ukazali i time postati sredstvo testiranja vjere drugih.

Hz. Halifatul Masih  je rekao da se svaki Ahmadi obavezuje da će ići pravedno i da će svojoj vjeri dati prednost nad ovosvjetskim stvarima, međutim ovo se još više odnosi na džematske službenike; oni moraju ispuniti svoja obećanja i povjerenje, dužnosti koje su im povjerene sa pravednošću i svim svojim sposobnostima. Hz. Halifatul Masih se molio da nam Allah omogući da to učinimo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp