U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Značaj savjetodavnog vijeća u islamu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Teavvuza i sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je proučio sljedeći ajet:

”Zbog Allahove posebne milosti ti si prema njima blag, a da si ti grub i tvrdog srca, oni bi sigurno pobjegli od tebe. Zato im praštaj i traži oprosta za njih, i savjetuj se s njima o (svakoj) važnoj stvari; a kad se odlučiš, onda se osloni na Allaha. Sigurno, Allah voli one koji se oslanjaju.’ (Časni Kur'an 3:160)

Značaj institucije savjetodavnog vijeća

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ovih dana razne zemlje održavaju medžlis-e-šura (savjetodavnog vijeća ). Hazreti Halifa (aba) je rekao da iako je govorio o značaju Šure i odgovornosti delegata, međutim, otkako je prošlo nekoliko godina, Hazreti Halifa (aba) je rekao da smatra da je prikladno ponovo govoriti o ovoj temi kao podsjetnik u svjetlu Božijih zapovijedi, Časnog Poslanika savs i tradicije Zajednice.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da čak i u zemljama u kojima je šura već održana, delegati još uvijek mogu iskoristiti ovaj savjet, jer se njihove odgovornosti nastavljaju nakon što je Halifa odobrio njihove prijedloge kako bi se osiguralo njihovo provođenje.

Potpuno pouzdanje treba položiti u Boga

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će istaknuti određene aspekte u svjetlu ajeta koji je proučio na početku zajedno sa primjerom Časnog Poslanika (savs) . U ajetu, Uzvišeni Allah svjedoči o činjenici da je Časni Poslanik (savs) bio izuzetno nježnog srca prema svom narodu. Ajet također kaže da su oni koji su trebali obavljati istu misiju, posebno njegov pravi sluga koji je trebao doći u posljednjim danima, trebali pokazati istu dobrotu i samilost.
Bog kaže, umjesto ljubaznost ako bi se pokazivala ljutnja i strogost  ljudi bi se razbježali, zbog čega je data zapovijest praštanja i molitve za oprost. Slično, data je i naredba o međusobnom savjetovanju.  Tako Medžlis-e-šura se održava, ali kao što ime govori, ovo tijelo postoji da se konsultuje, a ne da donosi odluke. Stoga Bog kaže da nakon konsultacija, kada se donese odluka, onda treba potpuna se pouzdati  u Boga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je savršen primjer oslananja na Boga Časni Poslanik (savs) . Dok je Časni Poslanik savs primio božansku objavu kako bi razjasnio razna pitanja. Časni Poslanik savs bi se također konsultovao sa svojim ashabima kada se radilo o stvarima o kojima božanska objava još nije primljena. Ovo nam pokazuje kako bi se dužnosnici trebali ponašati prema članovima Zajednice i da stvari trebamo raditi uz međusobne konsultacije.

Veoma smo sretni što je Allah Svemogući dao Ahmadija zajednici blagoslov Halifata. Kao takav, Halifa vremena, u skladu sa Božijom naredbom i učenjem Časnog Poslanika (savs), konsultuje se sa članovima Zajednice u raznim zemljama u vezi sa njihovim situacijama i pitanjima koja se na njih odnose.

Šura kao sredstvo za Allahovu milost

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je primjer Časnog Poslanika savs koji je tražio konsultacije, sigurno da nas vodi ispravno i da uspostavi jedinstvo u njegovom narodu. Prenosi se da je Časni Poslanik savs, kada je objavljen kur'anski ajet o međusobnom savjetovanju, rekao da je ovo učinjena milost njegovom narodu. Dakle, onaj koji se savjetuje primiće blagoslove, dok oni koji se ne savjetuju ne mogu se spasiti od poniženja. Stoga, iako je Časni Poslanik savs bio izuzet od ovoga, on je ipak uspostavio primjer međusobnog savjetovanja kako bi nas vodio.

Tri načina konsultacija Časnog Poslanika (savs) i Pravednih halifa

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u svjetlu ovoga trebamo biti zahvalni na uspostavljanju Medžlis-e-Šure i poštovati ga. Što se tiče načina na koji je Časni Poslanik (savs) tražio konsultacije, nalazimo tri vrste primjera;
jedan je bio da kada je potreban savijet o nekoj stvari, da se objavi da se ljudi okupe. Zatim bi se Časni Poslanik (savs) posavjetovao sa ljudima u vezi s tim, nakon čega bi donio svoju odluku. Iako bi se okupili svi ljudi, vođe i poglavice različitih plemena bi zapravo govorili kao predstavnici svog naroda, i ljudi su bili savršeno zadovoljni s tim.

Drugi način na koji je tražena konsultacija je da je Časni Poslanik (savs) bi posebno pozvao one za koje je mislio da su najspremniji da daju prijedloge o određenoj stvari.

Treći način na koji bi se tražila konsultacija je da kada bi Časni Poslanik (savs) smatrao prikladnim, sazivao ljude jednog po jednog da traži njihov savjet. To su također bile iste metode koje su usvojili pravednih halifa.

Kako je Časni Poslanik (savs) tražio konsultacije

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se prenosi da niko ne bi tražio konsultacije više od Časnog Poslanika(savs). Na primjer, kada se radilo o slanju hazreti Muaza bin Džebela u Jemen, Časni Poslanik savs je konsultovao razne ljude, uključujući hazreti Ebu Bekra(ra), hazreti Omera(ra), hazreti Osmana(ra), hazreti Talhu(ra), hazreti Zubejra(ra) i mnogih drugih ashaba.

Hazreti Ebu Bekr(ra) je rekao da ih Časni Poslanik(savs) nije pitao, ne bi ništa rekli. Časni Poslanik(savs) je rekao da je u stvarima u vezi sa kojima nije primio objavu bio isti kao oni.
Po ovom pitanju, Časni Poslanik savs je također tražio mišljenje hazreti Muaza (ra). Dakle, ovo pokazuje poniznost Časnog Poslanika savs i cijenjeni značaj koji se mora dati međusobnom savjetovanju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik savs konsultovao svoje ashabe nakon svoje hidžre u Medinu, kada su Mekanlije pokušali da unište mir muslimana. Nakon savjetovanja s njima, Časni Poslanik (savs) je krenuo prema Bedru. U stvari, tokom ovih konsultacija, poglavari Ensarija su pokazali veliku dozu iskrenosti, pa čak i dali zakletvu, što je veoma obradovalo Časnog Poslanika (savs). To je zbog toga što ne samo da je ponašanje onih od kojih se traže konsultacije od najveće važnosti, već oni moraju biti na čelu u ispunjavanju bilo koje odluke donesene kao rezultat konsultacija.

Dakle, svi delegati Medžlis-e-Šure moraju imati na umu da oni moraju biti prvi u provedbi bilo koje odluke koju donese Halifa tog doba. Tek kada daju vlastite praktične primjere, ostatak članova Zajednice će biti spreman da to provede i da žrtvuje sve što je potrebno za to.

Odgovornosti delegata Šur’a

Hazreti Halifa (aba) je rekao da delegati Šur’a moraju zapamtiti da se svaki Ahmadi zakleo na lojalnost Halifatu, i stoga moraju ispuniti ovo obećanje do najvećeg stepena. Baš kao što se Halifa mora pridržavati zapovijedi traženja konsultacija i ljubaznosti, oni koji su konsultirani također imaju odgovornost da učine isto i da daju svoje prijedloge s najčistijim namjerama. Delegati Šure treba da razmišljaju o nivou svoje bogobojaznosti.

Prenosi se da je hazreti Alija (ra) rekao da  treba se posavjetovati samo sa učenim i pobožnim ljudima. Ovo je standard koji se traži od delegata. U stvari, ovo je također smjernica za one koji biraju  predstavnike šure. Trebali bi odabrati one za koje se čini da su sposobni da daju razumne savjete i koji su odani u ibadetu. Kada je to duh u kojem se biraju predstavnici, onda je vidljiva jasna razlika u prijedlozima koje oni daju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da prilikom davanja sugestija i izražavanja mišljenja, delegati Šure ne treba da budu pod tuđim uticajem, da ne treba da uzimaju u obzir svoja lična prijateljstva u mišljenjima koja iznose, niti da mjenjaju svoje mišljenje iz straha od bilo čega drugog.

Umjesto toga, treba da daju svoje mišljenje, držeći pravednost na čelu svojih umova držeći se bogobojaznosti  prije svega.Trebali bi zapamtiti da Bog zna šta je u njihovim srcima i kakva su njihova djela.Trebalo bi da se plaše činjenice da ako ne rade kako bi postigli Božije zadovoljstvo, onda bi mogli da izazovu Njegovo nezadovoljstvo.

Postizanje Božijih blagoslova

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u zemljama u kojima je Šur’a već održana, delegati treba da nastave da ispunjavaju svoje obaveze obećavajući da će davati svoje praktične primjere, vodeći računa o svom duhovnom i praktičnom stanju. Oni bi trebali postupati prema odlukama koje su donesene s bogobojaznošću i također se pobrinuti za njihovo ispunjenje. Čineći to da možemo postići Božje blagoslove i da može biti blagoslova u odlukama koje su donesene.

Kada se to ne radi, onda odluke koje se donose mogu biti takve da prouzrokuju propast ili čak remete mir. Stoga, da bismo to izbjegli, uvijek moramo analizirati sebe.

Medžlis-e-Šura djeluje kao Halifin pomagač

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se prijedlozi šalju Halifi vremena. U stvari, Šur’a se poziva samo po uputama Halife tog vremena. Stoga, Medžlis-e-Šura djeluje kao pomagač Halifata. Nakon sistema Halifata, Medžlis-e-Šura ima cijenjeni značaj. Delegat Šure je na toj funkciji godinu dana i treba da shvati važnost i težinu ove pozicije. Dnevni red Šur’a prijedlozi koji se daju Halifi vremena uvid u probleme koji se vode u različitim zemljama.

Izneseni prijedlozi ponekad ne obuhvataju potpuni način na koji se problem može riješiti, na koji tadašnji Halifa uključuje različite aspekte koji možda nisu bili po mišljenju delegata ŠureBilo kakvo odobrenje trebalo bi da bude primjeneno od strane svakog člana Šur’a. Samo na taj način možemo biti istinski pomagači u misiji Obećanog Mesije as.

Čuvanje plemenitosti Šure

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ponekad kada iznose mišljenje, neki ljudi postanu veoma strastveni i govore na način koji ne dolikuje duh  Šure. Stoga, umjesto da drže strastvene i emotivne govore, treba da izraze svoje mišljenje na miran i prikladan način. Ponekad Predsjednik  koji vodi sjednicu može pomisliti da osoba koja iznosi svoje mišljenje govori protiv njih ili njihovog izvršnog organa i onda ih spriječi da govore.

Međutim, Predsjednik  bi trebao biti razuman i smatrati da osoba koja izražava svoje mišljenje to čini sa bolom za Zajednicu. Slično tome, kada se raspravlja o pitanjima kao što je budžet, može doći do trenutaka kada ljudi imaju vrlo čvrsta mišljenja. Umjesto da dopuste emocijama da prevladaju, svi bi trebali ostati mirni i saslušati sugestije jedni drugih znajući da svi traže opću dobrobit Zajednice. Uvijek treba imati na umu da kao delegati, oni su izabrani kao predstavnici i tako nikada ništa ne bi trebalo da bude lično ili sporno.

Nakon što su izabrani za predstavnike, ako delegati nisu u stanju bogobojaznosti koji se traži, tada moraju stalno tražiti oprost i nastojati da poboljšaju svoje stanje. Oni moraju biti pomagači Halife i moraju osigurati da se odluke koje je on donio sprovode upravo onako kako su donesene.

Značaj provođenja odluke Šure

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se ponekad odluke ne sprovode u potpunosti zbog slabosti nosilaca funkcija. U takvim slučajevima, ne samo da bi delegati Šure trebali skrenuti pažnju članovima na provođenje odluke, već bi trebali i podsjetiti nosioce funkcija. Ako uprkos tome odluka ne bude sprovedena, onda Šura delegat treba da piše centralnom štabu. Imajte na umu da se neko može opravdati da izbjegne svoje odgovornosti i da se izvuče u ovom životu, ali će ih Bog ispitivati ​​o odgovornostima koje su im povjerene.

Ovo je nešto na šta treba biti veoma oprezan. Takođe treba imati na umu da delegate ne treba da ulaže pritužbu protiv nosioca funkcije nakon nekog ličnog neslaganja sa njim. Oni uvijek moraju kročiti putem bogobojznosti. Odluke treba sprovesti u tolikoj meri da se predlog više nikada ne bi iznio Halifi, niti bi se predlog trebao slati uz napomenu da se, pošto je stvar već iznijeta, predlaže da se ne predstavlja ponovo. Hazreti Halifa (aba) je rekao da bi ovo trebalo da bude izvor sramote. Cilj bi trebao biti da se ovako nešto nikada ne dogodi.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da također treba analizirati da možda postoje određeni aktivni džemati koji u potpunosti provode odluku koju je donio Halifa. Treba vidjeti šta je to privuklo da se tako strastveno i entuzijastično provedu donesene odluke i te iste principe treba podijeliti sa manje aktivnim džematima.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ne možemo samo riječima donijeti promjenu u svijetu, već moramo pokazati svoja djela. Ako se delegati Šur’a fokusiraju na poboljšanje standarda svog ibadeta i prisustvovanja u džamiji, onda bi se ukupna posjećenost u džamijama mogla povećati tri puta. Ako bi se delegati Šur’a ponašali ljubazno i ​​saosećajno prema drugima i molili se za njih, i ako bi povećali nivo svoje poslušnosti Halifi, tada može doći do revolucionarne promene unutar Zajednice.

Povjeren nam je veliki zadatak. Obećani Mesija as je poslan sa misijom širenja prelijepog učenja islama u svijet i da ga dovede pod Božje jedinstvo. Ispunjenje ove misije zahtijeva stalan trud. Za obavljanje ovih zadataka potrebna su i sredstva. Dakle, dok se raspravlja o budžetu, treba vidjeti kako se može postići što veći rezultat sa skromnim sredstvima.

Hazreti Halifa (aba) je dovio da ispunimo svoje obaveze dok koračamo putem bogobojaznosti. Neka Allah pokrije naše nedostatke i da nas neprestano obasipa Svojim blagoslovom.


  • abt = Ajjidahullahu Te'ala Binesrihil Aziz tj. Neka Allah ga pmogne Svojim pomoću. Ovaj izraz ili dova se koristi za Halifu vremena
  • Medžlis-e-šura ili Šura je arapski izraz čije značenje na bosanskom jeziku je Savjetodavna vijeća.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp