U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Francuska

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomoćnik) je rekao:

Danas uz Milost Svemogućeg Allaha započinje Dželsa Salana [godišnji skup]; glavni i jedini cilj dolaska na Dželse jeste da  poboljšamo naše duhovno i moralno stanje. Govorimo da smo prihvatili Mesiju vremena, čija je misija bila oživjeti vjeru, što je predskazao Časni Poslanik (savs). Obećali smo da ćemo napredovati i raditi misiju Obećanog Mesije (as). Ako ne uložimo zajednički napor da popravimo svoje moralno i duhovno stanje, onda je naš Bai’at prazne riječi i ne ispunjavamo uvjete Bai’ata. Ovo bi trebalo da predstavlja veliku zabrinutost za nas. Ako se preispitamo i razumimo šta je protiv svrhe Dželsa Salane koje je postavio Obećani Mesija (as), poboljšat ćemo naše moralno stanje, unaprijedit ćemo naš ovosvjetski život, slijedeći naše pobožne modele, naše će sljedeće generacije postanite čvrsti u vjeri i bliži Svemogućem Allahu. U doba u kojem se svijet distancira od Svemogućeg Allaha i religije, naše će se potomstvo približiti Svemogućem Allahu i postat će sredstvo da se svijet približi Svemogućem Allahu.

Ciljevi dolaska na Dželsa Salane je da usmjreimo našu pažnju na vječni život Ahiret, razviti strahopoštovanje prema Veličanstvu i Veličini Svemogućeg Allaha, njegovati Takvu (bogobojaznost) u nama, kako bismo postali ljubazni i brižni i da uspostavimo atmosferu bratstva. Drugi cilj dolaska na Dželsu jeste da postignemo poniznost, skromnost i istinitost i da postanmeo predani u služenju vjere.

Dakle, danas naše okupljanje ima vrlo uzvišenu svrhu. Svi koji prisustvuju na Dželsi; mladi, stari, muškarac ili žena, moraju biti toliko usmjereni na Ahiret da ovaj materijalni svijet ne bi trebao biti ništa u poređenju sa njim. Ovo je veliki izazov koji zahtijeva od nas da poduzmemo veliki džihad. Osoba  istinski se može zabrinuti jedino ako  istinski vjeruje u postojanje Svemogućeg Allaha i shvati da je ovaj svijet samo privremeno prebivalište. Na ovom svijetu možda živi 100 ili više godina, ali život na ahiretu je vječan. Mudra osoba odustaje od privremenih stvari za vječni život. Međutim, skloni smo žrtvovanju dobitaka na trajnom životu zbog ovog prolaznog života. Pravi vjernik uvijek treba imati na umu budući svijet.

Trebali bismo imati na umu Veličanstvenost Svemogućeg Allaha i ljubav prema Allahu bi trebala nadmašiti bilo koju drugu ljubav. Trebali bismo imati strah od Svemogućeg Allaha u svojim srcima. Strah; ne zato što će nas Svemogući Allah kazniti na budućem životu, već zato što ne želimo da naš voljeni Allah bude nezadovoljan sa nama. Jednom kada se takva veza ljubavi uspostavi sa Bogom, tada se osoba maksimalno trudi da slijedi Allahove naredbe. Ima na umu da  prije nego što uradi bilo šta  da će za to da odgovara na budućem svijetu. Postaje siguran da mu samo Allah daje obskrbu. Samo ga Allah blagoslovi Njegovim nagradama. Vjeruje da je Allah Posjeduje sve moći.

Osoba, koja je u svom srcu razvije pravu ljubav prema Allahu, ima nepokolebljivo vjerovanje da ako živi svoj život u granicama dozvola i zabrana Uzvišenog Allaha, tada će postati primatelj Njegovih blagoslova. Takva osoba ima snažnu vjeru da će, ako nastavi pokazivati ​​savršenu poslušnost Allahu, slijediti put Tavee (Bogobojaznosti) i ispuniti dužnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima, i da će Svemogući Allah biti zadovoljan sa njim. Dakle, ovaj način razmišljanja sigurno će omogućiti čovjeku da postane dobitnik nagrada i blagoslova Svemogućeg Allaha u skladu sa Njegovim obećanjima. Takvi ljudi shvaćaju duh Božjih naređenja i posvećuju svoj život u službi Svemogućeg Allaha. Onda je neophodno razumjeti pravi duh ovih uputa koje je  Obećani Mesija (as) želio od nas da  postignemo. Moramo postići duh Baićata, a ne samo riječi. Ako smo, zbog ljudskih slabosti, u prošlosti pogriješili, onda je sada vrijeme da se reformišemo. Pa dođite! Uspostavimo svoj način radnje za postizanje ovih ciljeva. Osoba koja se brine za Ahiret i boji se Svemogućeg Allaha, svoju pažnju usmjerava prema zaštiti svog obožavanja. Uzvišeni Allah kaže: “Zaista namaz je propisan vjernicima da ga obavljaju u promisanom vremenu.”

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp