U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomoćnik) je rekao:

Već odavno govorim na hutbama o životima ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru, i o njima ću da nastavim i danas da govorim. Danas započinje Ansarullah Iđtema (godišnji skup), želio bih da upozorim da su ljudi kada su prihvatali Islam učinili velike pobožne promjene i postavili izvanredne primjere žrtvovanja, pravednosti, iskrenosti i odanosti. Stoga biste trebali razmisliti i razmišljati o tome koliko napora ulažete u postizanju visokih standarda postavljenih njihovim primjerima. Poslije ovih vrlo kratkih riječi, preći ću na temu hutbe.

Prvi ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Nu’man (ra) bin ‘Amr. Hazrat Nu’man je učestvovao u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs), uključujući bitku na Badru, Uhudu i Hendeku (kod rova). Prema hadisima, Allahov Poslanik (savs), je rekao: “Ne govorite ništa o Nu’manu, osim dobrog jer on voli Allaha i Njegovog Poslanika (savs).” Hazreti Nu’man (ra) preminuo je u 60 godini poslije Hidžre u vrijeme vladavine hazreti Amiira Mu’avije. Hazreti Nu’man je imao dobar smisao za humor i njegove šale bi stvarale lijepu atmosferu. Skupovi Časnog Poslanika (savs) su bili poštovani, brižni, ispunjeni izuzetnom ljubavlju, privrženošću i lijepim humorom; ovi sastanci nisu bili samo ozbiljni sastanci.

Slijedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Hubaib bin Asaaf (ra). Hazrat Hubaib (ra) pripadao je ogranku Banu Đusham, Ensarijskom plemenu. Iako hazreti Hubaib (ra) u vrijeme migracije još nije prihvatio Islam, imao je čast ugostiti i smjestiti Muhadžire u Medini dok su se migracije odvijale. Hazreti Hubaib (ra) je učestvovao u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs), uključujući bitku na Badru, Uhudu i Hendeku. Hazreti Hubaib (ra) nije bio prihvatio Islam kada je Časni Poslanik (savs.) krenuo u bitku na Badru, već se pridružio Časnom Poslaniku (savs). Njegovu ponudu za sudjelovanje u bitci Časni Poslanik (savs) je dvaput odbio zato što on nije bio prihvatio Islam, i Poslanik (savs) nije želio pomoć od mnogobožaca.  Međutim, on je izjavio svoje vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika i dozvoljeno mu je da učestvuje u bitci na Badru. Snažno se borio i ubijao neprijatelje Islama, koji su mučili nevine Muslimane u Meki. Hazreti Khalifatul Masih V (aba) dao je detalje tih događaja i objasnio da ih spominje kako bi dao detalje o detaljima historije ranog Islama. Hazreti Hubaib (ra), je bio ranjen u toku bitke na Badru jedno rebro mu je bilo slomljeno. Časni Poslanik (savs) mu je stavio svoju blagoslovljenu pljuvačku na ozlijeđeno mjesto i stavio je kost na pravilno mjesto, zbog čega je hazreti Hubaib (ra) mogao ponovo hodati. Hazreti Hubaib (ra) je preminuo u vrijeme Hilafeta Hazreti Omera (ra) ili prema drugom hadisu za vrijeme Halifata Hazreti Osmana (ra). Međutim, u svakom slučaju, neka Svemogući Allah uzdigne statuse svih ashaba (ra).

Sada ću da spomenem neke detalje, u vezi tri preminule osobe i klanjat ću im dženazu.

Prva dženaza je od cijenjene Rašida Beghum Sahiba, supruga cijenjenog Muhammeda Sarvar Sahib iz Rabve. Umrla je 24. avgusta u 74. godini života – Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Njezin djed, poštovani Fatih Muhammad Sahib, koji je otputovao u Kadian i bio je blagoslovljen da da Baiat  preko ashaba Obećanog Mesije (as), hazreti Kazi Muhammeda Akbar Sahib. Kada je vidio pomračenju Sunca i Mjeseca 1894. godine, Kazi Sahib je obavijestio svoju obitelj i ljude u svom kraju da ovaj znak znači dolazak Imama Mahdija (as). Uvažena Rašida Beghum Sahiba je bila izuzetno redovna u davanju svojih čandas [novčanih žrtvovanja i članarine]. Uložila je vrijeme i trud u odgoj svoje djece, savjetovala ih je da ne prikupljaju loše navike lutajući ulicama i osigurala je da njezina djeca odlaze u džamiju na Sabah-namaz. Imala je vezu punu ljubavi i odanosti prema Hilafetu. Slušala bi hutbe vrlo pažljivo i bilježila je različite tačke o kojima bi razgovarala sa svojom djecom. Allahovom milošću ona je bila Musi koja je plaćala 1/8 prema Vassijatu. Njenih pet sinova služe svoju vjeru kao ljudi koji su dali svoj život u službi vjere [Waqf-e-Zindagi]. Neka Svemogući Bog omogući njenoj djeci da nastave dobra djela i uzdigne status njihove majke.

Druga dženaza je od cijenjenog Muhammad Šamšir Khan Sahib, koji je bio predsjednik Džemata u Fidžiju. On je preminuo 5. septembra – Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Rođen je 1952 godine. 1962. godine, zajedno s ocem, dao je Bai’at i pridružio se [Ahmadiyya] Džematu prije toga je pripadao  Lahori Džematu. On je bio među pionirskim članovima Džamata u Fidžiju i Milošću Svemoguće Allaha imao je priliku pružiti mnoge usluge Džematu. Imao je vrlo važnu ulogu u osnivanju džamija u Maroju, Suvi, Nadi i Lautoki. Imao je vrlo poštovan položaj u društvu, ali uvijek je davao prednost svojim Džematskim obavezama. Bio je izuzetno iskren i predan instituciji Hilafeta i pokazivao je najveću poslušnost. Neka mu Svemogući Allah podari svoj oproštaj i milost i omogući njegovom potomstvu da nastavi njegova dobra djela.

Treća dženaza je poštovane Fatima Muhammad Mustafa Sahiba koja je porijeklom iz Kurdistana, a trenutno je živila u Norveškoj. Iako je preminula 13. juna, njeni detalji poslani su kasno, zato sada tek ću da klanjam njenu dženazu [u odsutnosti]. Preminula je u 88 godini -Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Imala je priliku dati Bai’at 2014. i ostavila je za sobom tri kćeri i pet sinova, od kojih je jedina kćerka Ahmadi, a trenutno živi u Norveškoj. Bila je poštena, predana i iskrena osoba. Godine 2016. kada sam otišao tamo, ona je također imala priliku da me upozna i bila je izuzetno sretna što je uspjela upoznati Halifu vremena i svima  je govorila o tome. Imala je veliku povezanost sa Hilafetom. Neka joj Svemogući Allah podari Njegov oproštaj i Milost i uzdigne njen status. Neka Svemogući Allah također podari jaku vjeru njenoj kćerki i ostaloj djeci. Neka također omogućio njenoj ostaloj djeci, koja nisu Ahmadi, da otvore svoja srca [za Ahmadiyyat] i postanu primatelji njenih molitvi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp