U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa Salana Njemačka 2019

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomoćnik) je rekao:

Dželsa je jedan od najvećih blagoslova za one koji su uzeli bai’at s Obećanim Mesijom (as). Cilj Dželsa Salane [ili Godišnje konvencije] je nastojanje da unaprijedimo našu duhovnost, moral i znanje. Ovo će nam pomoći da postignemo blizinu Uzvišenog Allaha, da budemo izvanredni u Takvi (Bogobojaznosti i pravednosti) i očistimo naša srca. Drugi cilj Dželsa Salane je posjetiti se na  važnost ispunjavanja međusobnih družnosti, popravljanja međusobnih odnosa i pomirenja svih razlika i sukoba.

Ahmadi Muslimani sa nestrpljenjem čekaju Dželsa Salanu,  posebno one iz Pakistana, koji su već decenijama lišeni prava da drže Dželsu. Dželsa Salanu u Njemačkoj posjećuju tražitelji azila, ali i ljudi iz susjednih zemalja, a sada na Dželsa Salanu u Njemačkoj dolaze i Ahmadi iz Afrike.

Naša namjera da prisustvujemo na Dželsa Salani trebala bi biti da se trudimo postići zadovoljstvo Svemogućeg Allaha, povećati pravednost, ispuniti prava drugih istovremeno da pokažemo odličnost. Inače, dolazak na Dželsu je uzaludan i prisustvovanje na Dželsi ne bi bilo od koristi. Uistinu, atmosfera i okolina utječu na pojedinca. Međutim, potrebni su i pojedinačni napori kako bi se upio ovaj pobožni efekat atmosfere. Dakle, u tom pogledu moramo uložiti napore kako bismo mogli postići sve ove ciljeve, i kako bi mogli postati primaoci blagoslova Uzvišenog Allaha i time postati primaoci molitvi Obećanog Mesije (as) koje je uputio za prisutne na  Dželsi. Obećani Mesija (as) izrazio je svoje nezadovoljstvo prema onim ljudima koji ne prisustvuju na  Dželsi s ovim razmišljanjem i ne trude se da postignu ove ciljeve.

Obećani Mesija (as) izjavljuje da nikako ne želim okupiti one koji mi daju bai’at (zakletvu) samo zato da bismo prikazali svoju fizičku slavu na isti način kao svećenici današnjeg vremena. Umjesto toga, osnovni cilj za koji tražim prilike je da se reformišu Allahova stvorenja. Prisustvovanje na  Dželsa Salani je besmisleno ako čak i nakon što uzmemo Bai’at [zakletvu na vjernost] Obećanog Mesije (as), naša srca budu ispunjena ljubavlju prema ovom svijetu, ljubav koju nedajemo prema Uzvišenom Allahu i Časnom Poslaniku (savs) a dadnemo prednost prema svijetu iako svoj život ne vodimo u skladu sa naređenjima Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika (savs).

Zato moramo razmisliti o ovim stvarima. Prije nekoliko dana završio se Ramazan, koji je bio mjesec duhovne reformacije i napretka tokom kojih su vjernici dobili priliku da se mole, poste, i sjećaju Allaha. Tri dana se održava Dželsa koja uz vjerski i obrazovni napredak, pruža atmosferu za obožavanje i sjećanje na Boga i idealna je prilika da se svim tim stvarima bavimo kolektivno, većinu ove blagoslovljene atmosfere moramo iskoristiti.

Dakle, Obećani Mesija (as) stavio je ogromnu odgovornost na naša ramena i velika očekivanja od svojih sljedbenika. To nije obična stvar. Mi ćemo zaista imati koristi od ove Dželse, ako nam to pomogne da umanjimo ljubav prema svijetu u odnosu na ljubav prema Uzvišenom Allahu i Poslaniku Njegovom (savs). Živjeti u svijetu i davati sekundarnu važnost prema svijetu glavni je cilj istinskog vjernika. Čak i nakon Dželse, naš pristup davanje prednosti našoj vjeri nad ovim svijetom trebao bi se nastaviti; ova obuka za vrijeme Dželse trebala bi nas osnažiti da dajemo prednost religiji nad svijetom, uprkos bavljenju svjetskim poslovima. Ova tri dana, posebno, moramo u potpunosti ograničiti ljubav prema svijetu. Na primjer, kada kupujete na pijaci, pazite da ispunite prava na pijaci, a to su da Salam (islamski pozdrav mira) jedni drugima nazovete i ostanete zauzeti sjećanjem na Boga, nemojte pretrpati trgovine i gurati jedno drugo. Prodavačice bi trebale prodavati robu sa odgovarajućom cijenom. Trebalo bi neprestano da spominjete Allaha dok ste i na Bazaru (piaci). Trgovci bi također trebali ostati angažirani u tome. Ako to usvojimo u fizičkom smislu, promijenit će se i stanje naših srca i pravednost i ljubav prema Uzvišenom Allahu unutar nas. Zapamtite, pravi cilj Ahmedi Muslimana je postati dio zajednice koja je povezana sa Allahom, i koja je bogobojazna i čista.

Neki ljudi su dobri u obavljanju svojih džamatskih dužnosti, ali njihove  porodice su se zasitile njih. Neki od njih koji ispunjavaju dužna prema svojim porodicama ne obraćaju pažnju na dužnosti prema Svemogućem Allahu i obavljanju obožavanja prema Njemu. Neki od njih koji su skloni religiji očito su uključeni u ispunjavanju međusobnih dužnosti u društvenim stvarima. Određeni pojedinci vrše rade dobra djela samo kao da se pokažu pred  drugima, a zaboravljaju da je Allah Uzvišeni svjestan svačijih namjera i On je taj Koji sve vidi. Stoga je Obećani Mesija (as) izjavio: „Da bi postali dio moje Zajednice, postigli ljubav prema Svemogućem Allahu i postali nasljednici Njegove naklonosti te postali primaoci Njegove naklonosti i blagoslova, treba težiti svaki način da se reformišete. ” Ove Dželse su organizovane da nam pomognu u samoreformaciji.

Kad srce uspostavi pravu vezu i ljubavnu vezu sa Allahom, tada se ono ne odvaja od Njega. Njegovo stanje se može razumjeti ako se uporedi sa nekim čije je dijete bolesno. Bez obzira kuda ta osoba ide ili se bavi bilo kojim poslom, njihovo srce i pažnja biće usmjereni na njihovo dijete. Slično tome, oni koji uspostavljaju pravu vezu i ljubav sa Svemogućim Allahom, nikada ga ne zaboravljaju ni u kojem stanju. Dakle, ovo je uslov koji Obećani Mesija (as) želi vidjeti u nama, a mi smo ovdje okupljeni da težimo u tom pogledu.

Stoga bi se učesnici Dželse i oni koji su na dužnosti trebali truditi da se ovih dana upotpunosti predaju u sjećanje na Allah i trebali bi se truditi da se približe Svemogućem Allahu. Ako nas se Svemogući Allah sjeća, šta bi moglo biti bolje od toga? Sljedeće riječi Obećanog Mesije (as) trebale bi nas uznemiriti: “Bit ćete smatrani među članovima moje Zajednice na nebesima kada koračate stazom pravednosti.” Da uspijemo uspostaviti čvrstu vezu sa Svemogućim Allahom i da uspijemo ukloniti tamu u našim srcima. Mnogo se sjećajte Allaha i molite se za vrijeme programa Dželse, u pauzama i tokom noći. I zakunite se : ‘Allahu! Učestvujemo na ovoj Dželsi s pobožnim namjerama, koja je uspostavljena uz Tvoju posebnu pomoć i znanje. Mi prisustvujemo na ovoj Dželsi radi postizanja Tvoga zadovoljstva i radi poboljšanja Tvoga sjećanja i postizanja Tvoje ljubavi. Daj nam sve blagoslove koje si uspostavio ovom Dželsom i pomozi nam da postignemo transformaciju u nama koju želiš, a za koju si poslao istinskog slugu Časnog  Poslanika (s.a.v.s.) na ovaj svijet kako bismo iskreno mogli učestvovati u obećanju vjernosti njemu.

Obećani Mesija (as) spomenuo je jedan Dželsin cilj da se članovi džemata upoznaju jedni sa drugima. Sastavno je to što su, sa jedne strane, novi članovi sposobni da uspostave odnos ljubavi zahvaljujući vezi sa Ahmadijjatom, s druge strane, stare veze treba dodatno ojačati u ljubavi. Svemogući Allah puno blagoslovi osobu koja silno voli svog brata radi Allaha. Zato upotrijebite ove dane kao sredstvo za uklanjanje [prošlih] pritužbi, ogorčenja, mržnje i zamjerki jednih prema drugima i nemojte da podpaljujete prethodno ne slaganje. Obećani Mesija (as) uspostavio je Dželsa Salanu kao Allahov znak. Dakle, oni koji narušavaju svjetost Allahovih znakova postaju primaoci Njegove srdžbe. Onda je ovaj trenutak velikog straha. Uvijek treba ostati pažljiv prema riječima Časnog Poslanika (savs) da je Musliman onaj od čije ruke i jezika niko ne osjeti štetu. Trebali bismo razmisliti o ovome i vidjeti da li ove riječi su i naše stanje i jesu li naši postupci u skladu s njima. To kažem s neizmjernim žaljenjem što se neki ljudi koji prisustvuju na  Dželsi imaju fizičke svađe zbog sitnih stvari i prošlih problema. Ponekad i policija se mora pozvati. Da li je to dostojanstvo vjernika? Jesu li to postupci onih koji su članovi Obećanog Mesije (as)i njegovog džemata? Apsolutno ne. Bilo da džemat izbaci takve osobe iz Zajednice ili ne poduzme tu akciju protiv njih, više nisu dio džemata pred Svemogućim Allahom i prema rijecima obećanog Mesije (as), takvi ljudi nisu dio njegove Zajednice na nebesima kao dio njegovog džemata. Onda procijenite sami i nemojte da imate  dvostruke standarde.

Slično tome, postoje članovi odbora i oni koji imaju različite dužnosti na Dželsi. Također bi trebali posebno paziti na to da njihov karakter i moral ovih dana budu vrlo visokog stepena. Moram također reći s teškim srcem, da se članovi  nekih Džematskih odbora  ovdje nisu pobrinuli za svetost svoje odgovornosti. Ne kažem to što se tiče okoliša Dželse. Čak i u normalnim okolnostima, ovi ljudi su, umjesto da svoju odgovornost vezanu za džemat (koja služi vjeri) gledaju na tu dužnost kao milost Božju, oni na to gledaju kao bilo koje drugo ovosvjetsku poziciju, zbog čega su morali biti smjenjeni. Dakle, ako su takvi ljudi došli na ovu Dželsu, onda bi trebali nastojati ostati predani obožavanju, na Allahovo sjećanje i poniznost. Ako su, prema njihovom mišljenju, odluke koje su donesene u vezi njih bile pogrešne, čak bi i tada trebali da ostanu ponizni i da rade na tome da se poklone pred Svemogućim Allahom i osiguraju da im to ne dozvoli negativnost da uđe u njihova srca ili negativne misli u vezi sistema u džematu. Ako su donesene odluke pogrešne, tada Svemogući Allah posjeduje znanje o svim stvarima. Posjeduje znanje nevidljivom i sadašnjosti. Ako neko usvoji poniznost i pokloni se pred Njim, On prihvaća molitve i uklanja vjernika od poteškoća. Uvjek treba imati na umu da na kraju nije važno koju ste funkciju imali, već ispunjavanje uvjeta Baiata. Bez obzira da li je neko član odbora ili član Džamata, on bi trebao nastojati ispunjavati uvjete svog bai’ata.

Ja ću sada da navedem molitvu Obećanog Mesije (a.s) koja pokazuje agoniju njegovog srca prema njegovim sljedbenicima.

On kaže: ” Molim se – i do zadnjeg uzdaha ću da nastavin da se molim – Da Svemogući Allah očisti srca mojih Džematlija. I da otvori ruke Milosti na njih, i da okrene njihova srca prema Njemu; da ukloni sve oblike loših i zlih stvari iz njihovih srca i podari im istinsku i uzajamnu ljubav. Ja sam ubjeđen da ova molitva će jednog dana biti uslišana, i da onda On nikada neće odbaciti moje molitve.”

Mi trebamo da se molimo Svemogućem Allahu da ova molitva bude prihvaćena u našu korist, u korist našeg potomstva, te da do Sudnjeg Dana naši potomci i dalje primaju  milosti ove molitve. Za prihvatanje ove molitve od Obećanog Mesije (as) trebali bismo uložiti napore i kroz naše postupke. Morat ćemo promijeniti vlastite uvjete, a također ćemo trebati ponuditi srdačne molitve u vezi sa ovim. Neka nam Allah Uzvišeni omogući ovo. U sljedećem dijelu ove molitve, u vezi koje bismo trebali pretpostaviti da ako ne bude  prihvaćena u našu korist, Obećani Mesija (as) se molio: „Da, ja se također molim za to, ako u mom Džematu postoji osoba koja je, po savršenoj procjeni i poznavanju Allaha, uvjek bila zaokupljena nesrećom i čija prava sudbina je da ne postigne istinsku čistoću i pobožnost, tada učini, Ti, Bože Moćni, da se odvoji od mene, kao što se odvojio od Tebe i dovede umjesto njega drugoga čije je srce mehko i u čijem biću vlada žeđ za Tobom. “

Neka nas Uzvišeni Allah sačuva iz takvog stanja u kojem se mi možemo da okrenemo od Svemogućeg Allaha i Njegovog Poslanika. Neka On održi našu vjeru čvrstom, a u stvari nastavimo je povećavati i možda ćemo postati primatelji svih ovih molitvi koje je Obećani Mesija (as) ponudio u korist svojih sljedbenika.

Nastavite se moliti i da Dželsa bude blagoslovljena i sigurna od svih vrsta zla, a također budite oprezni i svjesni – dobro pazite na svoju okolinu. Neka nas Uzvišeni Allah i dalje štiti od zablude svakog zlog i od ljubomore svakog ljubomornog.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp